Állásfoglalásra irányuló indítvány - B6-0216/2007Állásfoglalásra irányuló indítvány
B6-0216/2007

Állásfoglalásra irányuló indítvány

21.5.2007

a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követő vita lezárására
az Eljárási Szabályzat 113. cikkének (2) bekezdése alapján
előterjesztette: André Brie, Gabriele Zimmer, Pedro Guerreiro, Marco Rizzo és Miguel Portas
a GUE/NGL képviselőcsoportja nevében
a tallinni II. világháborús emlékmű áthelyezéséről, valamint az Észtország és Oroszország közötti kapcsolatokról

Eljárás : 2007/2567(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B6-0216/2007
Előterjesztett szövegek :
B6-0216/2007
Elfogadott szövegek :

B6‑0216

az Európai Parlament állásfoglalására irányuló indítvány a tallinni II. világháborús emlékmű áthelyezéséről, valamint az Észtország és Oroszország közötti kapcsolatokról

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Amnesty International Észtországról szóló 2006. december 7-i jelentésére, amely bírálta, hogy az észt lakosság egyharmadát képviselő orosz ajkú kisebbség jogai korlátozottak,

–  tekintettel a Faji Megkülönböztetés Elleni Bizottság Észtországról szóló, 2006. október 19-i záró megállapításaira, amely számos ajánlást tartalmaz a kisebbségekhez tartozó személyek elleni diszkrimináció megszűntetésére,

–  tekintettel a diplomáciai kapcsolatokról szóló bécsi egyezményre,

–  tekintettel eljárási szabályzata 113. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az észt kormány határozott a náci uralom megdöntésében életüket vesztettek emlékének állított szovjet emlékmű – amely évtizedeken keresztül az észt főváros központjában állt – egy katonai temetőbe való áthelyezéséről,

B.  mivel ezt a határozatot a tallinni lakosokkal való megfelelő konzultáció nélkül hozták, figyelmen kívül hagyva a város lakossága nagy részének nézeteit,

C.  mivel az észt hatóságok nem engedélyezték az emlékmű áthelyezése elleni békés tüntetést, és így hozzájárultak a tiltakozások elterjedéséhez,

D.  mivel az észt rendőrség aránytalanul nagy erőket vetett be a tüntetők ellen és letartóztatta az emlékmű áthelyezését ellenző szervezetek vezetőit, ami az erőszak és a feszültség kiújulásához vezetett az észt városokban, és mivel jelentéseket tettek a letartóztatott személyeket ért helytelen bánásmódról,

E.  mivel a tallinni eseményeket követően a moszkvai észt nagykövetség zavartalan működését megakadályozták és számos diplomatáját, többek között a misszió vezetőjét, valamint más uniós tagállamok diplomatáit is fizikailag bántalmaztak a követséget körülvevő tüntetők; mivel az orosz politikusok aránytalan szóbeli támadásokkal és gazdasági fenyegetésekkel reagáltak,

F.  mivel ezek az események az Észtország és Oroszország közötti kapcsolatok mély válságához vezettek, súlyos következményekkel az EU és Oroszország közötti kapcsolatokra,

1.  elítéli, hogy az észt kormány áthelyezte a második világháborús emlékművet; úgy véli, hogy az észt kormány e cselekedete a náci bűntettek súlyosságával szembeni érzékenység sajnálatos hiányát és a fasizmus ellen harcolt emberek iránti tisztelet elfogadhatatlan hiányát tükrözi;

2.  aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az észt hatóságok közömbösek maradtak az észt náci kollaboránsok által elkövetett bűntettekkel szemben, különösen a zsidó lakosság elleni bűncselekményekben való részvételük, valamint az Észtország függetlenné válását követően újból feltűnt újfasiszta szervezetek éves tüntetései iránt; ragaszkodik hozzá, hogy találjanak megoldást a balti országokban több ezreket érintő állampolgárság nélküliség problémájára;

3.  elítéli az észt rendőrség által a békés tüntetők ellen bevetett aránytalanul nagy erőket, miközben hangsúlyozza a zavargások és a vandalizmus elfogadhatatlanságát; aggódik az emlékmű áthelyezését ellenző személyek letartóztatása miatt; felhív a tallinni erőszakos események gyors, átfogó és független kivizsgálására;

4.  riasztónak találja azt a tényt, hogy az Észtországban és a többi balti államban az orosz ajkú kisebbség elleni diszkrimináció és kirekesztés, valamint a párbeszéd hiánya mély bizalmatlansághoz, illetve a többség és az orosz ajkú kisebbség közötti veszélyes feszültségek kialakulásához vezettek; kitart amellett, hogy a balti államokban élő orosz ajkú kisebbség részére biztosítani kell az Európai Unióban közösen elfogadott kisebbségi jogokat; felszólítja az észt kormányt, hogy kövesse a Faji Megkülönböztetés Elleni Bizottság 2006. október 19-i záró megállapításaiban szereplő ajánlásokat ezen elfogadhatatlan helyzet megváltoztatása végett;

5.  felhív a balti régió elmúlt évszázadbeli történelmi eseményeinek konstruktív és átfogó, valamennyi érintett felet magában foglaló megvitatására a balti társadalmak, valamint a balti államok és Oroszország közötti megosztottság legyőzése érdekében;

6.  mélységesen sajnálja Oroszország reakcióit, különösen a diplomáciai kapcsolatokról szóló bécsi egyezményből fakadó kötelezettségek megszegését; felhívja Oroszországot, hogy biztosítsa a külföldi diplomaták védelmét és a külföldi nagykövetségek zavartalan működését; felhívja az összes érintett felet, hogy járuljon hozzá az Észtország és Oroszország közti feszültségek csökkentéséhez és a kapcsolatok normalizálásához;

7.  hangsúlyozza a kölcsönösen előnyös, jószomszédi viszonyok fontosságát az EU tagállamai és Oroszország között; megjegyzi, hogy az EU–Oroszország közötti kapcsolatok kritikus szakaszban vannak, ezért felszólítja valamennyi partnert, hogy tanúsítsanak konstruktív és eredményorientált hozzáállást;

8.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint az Orosz Föderáció kormányának és parlamentjének.