Predlog resolucije - B6-0216/2007Predlog resolucije
B6-0216/2007

PREDLOG RESOLUCIJE

21.5.2007

v skladu s členom 113 Poslovnika,
ki ga vlagajo André Brie, Gabriele Zimmer, Pedro Guerreiro, Marco Rizzo, Miguel Portas
v imenu skupine GUE/NGL
o premestitvi spomenika iz druge svetovne vojne v Talinu in odnosih med Estonijo in Rusijo

Postopek : 2007/2567(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B6-0216/2007
Predložena besedila :
B6-0216/2007
Sprejeta besedila :

B6‑0216/2007

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o premestitvi spomenika iz druge svetovne vojne v Talinu in odnosih med Estonijo in Rusijo

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju poročila organizacije Amnesty International z dne 7. decembra 2006 o Estoniji, ki kritizira dejstvo, da ima rusko govoreča manjšina, ki predstavlja tretjino prebivalstva v Estoniji, le omejene manjšinske pravice,

–  ob upoštevanju zaključnih ugotovitev Odbora za odpravo rasne diskriminacije z dne 19. oktobra 2006 o Estoniji, ki vsebujejo vrsto priporočil o odpravi diskriminacije do oseb, pripadnikov manjšin,

–  ob upoštevanju dunajske konvencije o diplomatskih odnosih,

–  ob upoštevanju člena 113(2) svojega poslovnika,

A.  ker se je estonska vlada odločila premestiti na vojaško pokopališče sovjetski spomenik v spomin na tiste, ki so izgubili svoje življenje zato, da bi premagali nacistični režim, in je desetletja stal v središču estonske prestolnice;

B.  ker je bila ta odločitev sprejeta brez ustreznega posvetovanja s prebivalci Talina in upoštevanja stališč večjih skupin njegovega prebivalstva;

C.  ker estonske oblasti niso dovolile mirnih demonstracij proti premestitvi spomenika in so s tem prispevale k stopnjevanju protestov;

D.  ker je estonska policija uporabila nesorazmerno silo nad demonstranti in aretiranimi vodji organizacij, ki so nasprotovali premestitvi spomenika, kar je vodilo v novo nasilje in napetosti na ulicah estonskih mest, in ker se poroča o slabem ravnanju z aretiranimi ljudmi;

E.  ker je bilo po dogodkih v Talinu prekinjeno normalno delovanje estonskega veleposlaništva v Moskvi in so protestniki, ki so obkrožili zgradbo, fizično napadli več diplomatov iz drugih držav članic, med njimi tudi vodjo misije; ker so se ruski politiki odzvali z nesorazmernimi besednimi napadi in gospodarskimi grožnjami;

F.  ker so ti dogodki povzročili globoko krizo v odnosih med Estonijo in Rusijo s hudimi posledicami za odnose med EU in Rusijo;

1.  obsoja premestitev spomenika druge svetovne vojne s strani estonske vlade; meni, da to njeno dejanje odraža obžalovanja vredno pomanjkanje občutljivosti za resnost nacističnih zločinov ter nesprejemljivo pomanjkanje spoštovanja do vseh, ki so se borili proti fašizmu;

2.  izraža zaskrbljenost, da so estonske oblasti hkrati pokazale brezbrižnost do zločinov, ki so jih zagrešili estonski sodelavci nacistov, zlasti njihovo sodelovanje pri zločinih nad judovskim prebivalstvom, ter do letnih demonstracij neonacističnih organizacij, ki so se ponovno pojavile, ko je Estonija postala samostojna; vztraja, da je treba rešiti problem nedržavljanstva, ki zadeva tisoče ljudi iz baltskih držav;

3.  obsoja dejstvo, da je estonska policija nad miroljubnimi demonstranti nesorazmerno uporabila silo, ter hkrati poudarja, da so neredi in vandalizem neopravičljivi; izraža zaskrbljenost zaradi aretacije ljudi, ki so nasprotovali premestitvi spomenika; poziva k hitri, izčrpni in neodvisni preiskavi nasilnih dogodkov v Talinu;

4.  je vznemirjen zaradi dejstva, da so potekajoča diskriminacija in izključitev rusko govoreče manjšine v Estoniji in drugih baltskih državah ter pomanjkanje dialoga povzročili veliko nezaupanje in nevarno napetost med večino in rusko govorečo manjšino; vztraja, da se v baltskih državah rusko govorečim manjšinam prizna v Evropski uniji splošno sprejete manjšinske pravice; poziva estonsko vlado, naj sledi priporočilom iz sklepnih ugotovitev Odbora za odpravo rasne diskriminacije 19. oktobra 2006 z namenom, da bi se ta nevzdržni položaj spremenil;

5.  poziva h konstruktivni in izčrpni razpravi o zgodovinskih dogodkih prejšnjega stoletja v baltski regiji ob sodelovanju vseh zadevnih strani, da bi premagali ločnico v baltskih družbah ter med baltskimi državami in Rusijo;

6.  globoko obžaluje odzive v Rusiji, zlasti kršitev obveznosti, ki izhajajo iz dunajske konvencije o diplomatskih odnosih; poziva Rusijo, naj zagotovi varstvo tujih diplomatov in normalno delovanje tujih veleposlaništev; poziva vse zadevne strani, naj prispevajo k preprečevanju stopnjevanja napetosti med Estonijo in Rusijo ter k normalizaciji odnosov;

7.  poudarja pomen medsebojno koristnih, dobrih sosedskih odnosov med državami članicami EU in Rusijo; ugotavlja, da so odnosi med EU in Rusijo dosegli kritično stopnjo, zato poziva vse strani h konstruktivnemu in v rezultate usmerjenemu pristopu;

8.  naroči svojemu predsedniku, da to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic ter vladi in parlamentu Ruske federacije.