Állásfoglalásra irányuló indítvány - B6-0217/2007Állásfoglalásra irányuló indítvány
B6-0217/2007

Állásfoglalásra irányuló indítvány

21.5.2007

a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követő vita lezárására
az Eljárási Szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján
előterjesztette: Monica Frassoni és Daniel Cohn-Bendit
a Verts/ALE képviselőcsoportja nevében
az Észtországban kialakult helyzetről

Eljárás : 2007/2567(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B6-0217/2007
Előterjesztett szövegek :
B6-0217/2007
Elfogadott szövegek :

B6‑0217/2007

az Európai Parlament állásfoglalása az Észtországban kialakult helyzetről

Az Európai Parlament,

–  tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel 2007. április 26-án összetűzésekre került sor (főként orosz anyanyelvű) tüntetők közt, akik Tallinnban egy emlékmű áthelyezése ellen tiltakoztak,

B.  mivel sok bizonyíték van arra, hogy a rendőrség túlzott mértékben folyamodott erőszakhoz,

C.  mivel az észt társadalmon belül olyan etnikumok közötti kapcsolatokat érintő gondok vannak, amelyekre nem lehet a kétoldalú kapcsolatok problémájaként tekinteni (Észtország – Oroszország vagy EU – Oroszország),

1.  meggyőződése, hogy ez az eset megerősíti, hogy földrészünk történelméhez európai megközelítésre van szükség;

2.  tisztában van azzal a ténnyel, hogy a Vörös Hadsereg lényeges szerepet játszott a Szovjetunió náci uralom alóli felszabadításában; továbbá tisztában van azzal a ténnyel, hogy a Vörös Hadsereg a háborút követően a megszállás és elnyomás megtestesítője volt a balti államokban egészen azok függetlenné válásáig;

3.  meggyőződése, hogy a szobor elmozdítása által okozott feszültség és vita egy olyan helyzetnek is tulajdonítható, amelyben az orosz anyanyelvű kisebbség jogai és szerepe még megoldásra várnak a társadalomba történő teljes mértékű integrációjuk és részvételük tekintetében;

4.  elítéli az orosz kormány és Putyin elnök magatartását, amely csak növeli a feszültséget és tápot ad a megosztottságnak különösen Észtországban és Lettországban; e tekintetben teljes szolidaritásáról biztosítja Észtország és Lettország népét;

5.  felhívja a Tanácsot és a Bizottságot – az alapjogi charta alapján –, hogy az észt hatóságok biztosítsák az orosz anyanyelvű kisebbség jogainak tiszteletben tartását;

6.  emlékeztet, hogy Észtországnak teljesítenie kell a diszkriminációmentességre és a mindenki számára megvalósuló esélyegyenlőségre vonatkozó kötelezettségeit;

7.  felhívja az észt kormányt, hogy folytasson még inkább befogadó politikát és küzdjön lakossága jelentős részének elidegenítése ellen;

8.  sürgeti az észt hatóságokat, hogy aktívabban keressék a kisebbségeket érintő politika pragmatikus és a valós szükségeken alapuló megoldásait – többek között úgy, hogy újragondolják a nemzeti kisebbség általuk értelmezett jelenlegi fogalmát, amely a kisebbségekhez tartozó emberek számára jelenleg nem nyújt kisebbségi jogokat vagy védelmet –, felülvizsgálják a magánszektorban történő alkalmazás nyelvi feltételeit és áttekintik annak lehetőségét, hogy az orosz anyanyelvű kisebbséghez tartozók észt nyelvre történő oktatása megfizethető, vagy ingyenes legyen;

9.  sürgeti az észt kormányt, hogy küzdjön aktívabban a kisebbségi közösségeket sújtó munkanélküliség ellen, és tegyen jogi és gyakorlati lépéseket a kisebbségeknek a többségi észt társadalomba történő integrációjára; az oktatási rendszer jelenlegi jogszabályi változásai szintén felülvizsgálatra szorulnak annak biztosítására, hogy a kisebbséghez tartozó egyéneknél ne legyenek ellenkező hatással, és ne vezessenek a már sérülékeny csoportok további társadalmi kirekesztettségéhez;

10.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Bizottságnak, a Tanácsnak, az Európa Tanácsnak, valamint az észt parlamentnek és kormánynak.