Predlog resolucije - B6-0217/2007Predlog resolucije
B6-0217/2007

PREDLOG RESOLUCIJE

21.5.2007

k izjavi Sveta in Komisije
v skladu s členom 103(2) Poslovnika,
ki ga vlagata Monica Frassoni in Daniel Cohn-Bendit
v imenu skupine Verts/ALE
o razmerah v Estoniji

Postopek : 2007/2567(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B6-0217/2007
Predložena besedila :
B6-0217/2007
Sprejeta besedila :

B6‑0217/2007

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Estoniji

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 103(2) svojega poslovnika,

A.  ker so 26. aprila 2007 potekali izgredi med protestniki (večinoma rusko govorečimi), ki so nasprotovali prestavljanju spomenika v Talinu,

B.  ker obstajajo številni dokazi o zlorabi moči policije,

C.  ker obstajajo znotraj estonske družbe vprašanja, ki zadevajo medetnične odnose, ki pa se jih ne da skrčiti samo na težavne dvostranske odnose (Estonija-Rusija oziroma EU-Rusija),

1.  je prepričan, da ta primer potrjuje, da potrebujemo evropski pristop k zgodovini naše celine;

2.  se zaveda dejstva, da je Rdeča armada igrala ključno vlogo pri osvoboditvi ZSSR izpod nacistov; se zaveda tudi dejstva, da je bila Rdeča armada okupacijska in represivna sila v baltskih državah po drugi svetovni vojni in vse do osamosvojitve;

3.  je prepričan, da so nemiri in spori, ki so nastali zaradi prestavljanja spomenika, plod razmer, v katerih vprašanje pravic in vloge rusko govoreče manjšine še ni rešeno, saj manjšina ni popolnoma vključena v družbo in v njej ne sodeluje;

4.  obsoja ravnanje ruske vlade in predsednika Putina, ki podžiga nemire in spodbuja ločevanje, zlasti v Estoniji in Latviji; ob tej priložnosti izraža popolno solidarnost z Estonci in Latvijci;

5.  poziva Svet in Komisijo, na podlagi Listine o temeljnih pravicah, da pri estonskih organih zagotovita spoštovanje pravic rusko govoreče manjšine v državi;

6.  poziva Estonijo, da mora izpolniti svoje obveznosti in poskrbeti za nediskriminacijo in enake možnosti za vse;

7.  poziva estonsko vlado, da vodi širšo politiko vključevanja in premosti odtujenost velikega dela svojih prebivalcev;

8.  poziva estonsko vlado, naj bolj proaktivno išče pragmatične rešitve, ki temeljijo na potrebah, za politike v zvezi z manjšinami, s tem da med drugim ponovno preuči svojo sedanjo opredelitev pojma nacionalne manjšine, saj je danes večina oseb, ki dejansko pripada manjšini, brez manjšinskih pravic ali zaščite, da preuči jezikovne zahteve za zaposlovanje v zasebnem sektorju in možnosti za zagotavljanje dostopnega oziroma brezplačnega učenja estonskega jezika za pripadnike rusko govoreče manjšine;

9.  poziva estonsko vlado, naj razmisli o bolj proaktivnih načinih reševanja nezaposlenosti med manjšinskimi skupinami in o zakonitih ter praktičnih rešitvah za vključevanje manjšin v estonsko družbo; preučiti je treba tudi sedanje zakonodajne spremembe v izobraževalnem sistemu, da se na eni strani zagotovi, da ne bodo imele negativnega učinka na pripadnike manjšine, ter da na drugi strani ne bodo vodile k še večji socialni izključenosti že tako občutljivih skupin;

10.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Svetu Evrope ter parlamentu in vladi Republike Estonije.