Πρόταση ψηφίσματος - B6-0218/2007Πρόταση ψηφίσματος
B6-0218/2007

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

21.5.2007

εν συνεχεία δηλώσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen και Ashley Mote
εξ ονόματος της Ομάδας ITS
σχετικά με τις βιαιότητες στην Εσθονία και τις σχέσεις μεταξύ Εσθονίας και Ρωσίας

Διαδικασία : 2007/2567(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0218/2007
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0218/2007
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0218/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις βιαιότητες στην Εσθονία και τις σχέσεις μεταξύ Εσθονίας και Ρωσίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2, παράγραφος 3 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Βιέννης για τις Διπλωματικές Σχέσεις, του 1961,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση των Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων της πρώην Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, της 27ης Αυγούστου 1991,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 12 Σεπτεμβρίου 1991,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη νύχτα της 27ης προς 28η Απριλίου 2007, στο κέντρο της εσθονικής πρωτεύουσας Ταλίν, ξέσπασαν σοβαρές συγκρούσεις μεταξύ εθνοτικών Ρώσων και της εσθονικής αστυνομίας, με αποτέλεσμα έναν νεκρό και δεκάδες τραυματίες, τούτο δε με αφορμή το ξήλωμα και τη μετατόπιση του σοβιετικού μνημείου του Μπρούτζινου Στρατιώτη από το κέντρο του Ταλίν στο στρατιωτικό νεκροταφείο,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συνέβησαν αναταραχές και στις εσθονικές πόλεις Johvi και Narva,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μνημείο του Μπρούτζινου Στρατιώτη ανεγέρθηκε το 1948, επισήμως εις ένδειξη ευγνωμοσύνης για την "απελευθέρωση" της Εσθονίας από τους στρατιώτες του Ερυθρού Στρατού,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για τους Εσθονούς, η εισβολή του Ερυθρού Στρατού ουδόλως σήμανε την απελευθέρωση από τη ναζιστική τρομοκρατία, αλλά αντίθετα την απαρχή μιας νέας παράνομης σοβιετικής κατοχής και νέας τρομοκρατίας, υπό την οποία, κυρίως κατά την περίοδο 1949-1959, περίπου 19.000 Εσθονοί εκτελέσθηκαν και δεκάδες χιλιάδες εκτοπίσθηκαν,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατόπιν τούτου, το σοβιετικό μνημείο του Μπρούτζινου Στρατιώτη δικαίως θεωρείται από τους Εσθονούς ως ένα σύμβολο τρομοκρατίας, καταπίεσης και αποικισμού,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αμέσως μετά τις σοβαρές συγκρούσεις στο Ταλίν η Πρεσβεία της Εσθονίας στη Μόσχα πολιορκήθηκε για περισσότερο από μια εβδομάδα από φιλοκυβερνητικές οργανώσεις νεολαίας , με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η λειτουργία των προξενικών υπηρεσιών, ενώ σύζυγοι και παιδιά εσθονών διπλωματών αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν τη Μόσχα,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 2 Μαΐου 2007, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, η Πρεσβεία της Εσθονίας στη Μόσχα δέχθηκε επίθεση από μέλη μιας εκ των ως άνω οργανώσεων,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 27 Απριλίου 2007, η Άνω Βουλή (Ομοσπονδιακό Συμβούλιο) της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο καλείται ο Πρόεδρος Πούτιν να παγώσει τις διπλωματικές σχέσεις με την Εσθονία και να εφαρμόσει οικονομικές κυρώσεις κατά της χώρας αυτής,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 2 Μαΐου 2007, η Ρωσία διέκοψε τις εξαγωγές πετρελαίου και άνθρακα προς την Εσθονία, επισήμως λόγω της οξείας έλλειψης βαγονιών και επισκευών στους πετρελαιαγωγούς,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ακόμη και ιστοθέσεις διαφόρων εσθονικών κρατικών υπηρεσιών αποτέλεσαν επανειλημμένως αντικείμενο κυβερνοεπιθέσεων οι οποίες, κατά τον Εσθονό Υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων προέρχονται σαφώς από υπολογιστές και πρόσωπα των ρωσικών κρατικών οργάνων, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών που εξαρτώνται άμεσα από τον Πρόεδρο Πούτιν,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διάφορα ρωσικά μέσα μαζικής ενημέρωσης μετέδιδαν παραπλανητικές και εμπρηστικές ειδήσεις σχετικά με το ξήλωμα του σοβιετικού μνημείου,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πράξεις αυτές απεικονίζουν την επίσημη ρωσική θεωρία βάσει της οποίας ουδέποτε υπήρξε παράνομη προσάρτηση των χωρών της Βαλτικής,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο έγινε μεταξύ άλλων εμφανές μετά την ομόφωνη έγκριση δήλωσης από τη Ντούμα, στις 23 Νοεμβρίου 2004, στην οποία ορίζεται ότι οι σοβιετικές στρατιωτικές δυνάμεις είχαν απελευθερώσει τις βαλτικές χώρες,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αντίθετα, τα διάφορα θεσμικά όργανα της Ευρώπης θεωρούν ανέκαθεν την προσάρτηση και κατοχή των βαλτικών χωρών από τη Σοβιετική Ένωση ως παράνομη και απαράδεκτη, καθώς και ότι λόγου χάριν, το 1979, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε την πρόταση ορισμένων εκπροσώπων των βαλτικών χωρών να εξετασθεί το θέμα της παράνομης κατοχής των εν λόγω χωρών στα πλαίσια της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη της αποικιοκρατίας,

1.  υποστηρίζει πλήρως το ξήλωμα του σοβιετικού μνημείου του Μπρούτζινου Στρατιώτη από το κέντρο του Ταλίν και καταδικάζει με σθένος τη συμπεριφορά των ταραξιών·

2.  τονίζει ότι μετατόπιση αυτή δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως δείγμα έλλειψης σεβασμού προς τους Ρώσους που έπεσαν στο πεδίο τιμής·

3.  καταδικάζει την ρωσική ανάμιξη στις εσωτερικές υποθέσεις της Εσθονίας και καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να εξομαλύνει τις διπλωματικές, οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με την Εσθονία·

4.  παραπέμπει τη Ρωσική Ομοσπονδία στις υποχρεώσεις της όσον αφορά το δημόσιο διεθνές δίκαιο, όπως απορρέουν από τη Σύμβαση της Βιέννης για τις Διπλωματικές Σχέσεις, του 1961·

5.  κρίνεις λυπηρές τις δηλώσεις του πρώην Γερμανού Ομοσπονδιακού Καγκελαρίου, σύμφωνα με το οποίο το ξήλωμα του σοβιετικού μνημείου συνιστά προσβολή έναντι των Ρώσων στρατιωτών που έπεσαν κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο·

6.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο όπως, σύμφωνα με τη Δήλωση της 27ης Αυγούστου 1991, πιέσουν τη Ρωσική Ομοσπονδία να δεχθεί τη σύσταση διεθνούς επιτροπής η οποία να διαλευκάνει το πρόβλημα της προσάρτησης των βαλτικών χωρών και να προβεί στην εκτίμηση των ζημιών που υπέστησαν οι βαλτικές χώρες κατά τη διάρκεια της σοβιετικής κατοχής·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την επιτροπή, τη Δημοκρατία της Εσθονίας και τη Ρωσική Ομοσπονδία..