Päätöslauselmaesitys - B6-0218/2007Päätöslauselmaesitys
B6-0218/2007

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

21.5.2007

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen ja Ashley Mote
ITS-ryhmän puolesta
Viron väkivaltaisuuksista ja Viron ja Venäjän välisistä suhteista

Menettely : 2007/2567(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B6-0218/2007
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B6-0218/2007
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B6‑0218/2007

Euroopan parlamentin päätöslauselma Viron väkivaltaisuuksista ja Viron ja Venäjän välisistä suhteista

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan 2 artiklan 3 ja 4 kohdan,

–  ottaa huomioon vuonna 1961 tehdyn diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon silloisen Euroopan talousyhteisön ulkoministereiden 27. elokuuta 1991 antaman julkilausuman,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin 12. syyskuuta 1991 antaman päätöslauselman,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että 27. ja 28. huhtikuuta 2007 välisenä yönä puhkesi Viron pääkaupungin Tallinnan keskustassa rajuja mellakoita etnisten venäläisten ja Viron poliisivoimien ottaessa yhteen, jolloin yksi henkilö menetti henkensä ja kymmenet loukkaantuivat, ja että mellakoiden aiheuttajana oli päätös siirtää neuvostoaikainen Pronssisotilas-muistomerkki Tallinnan keskustasta sotilashautausmaalle,

B.  ottaa huomioon, että myös Viron Johvin ja Narvan kaupungeissa esiintyi levottomuuksia,

C.  ottaa huomioon, että Pronssisotilas-patsas pystytettiin vuonna 1948 virallisesti Puna-armeijan toteuttaman Viron "vapauttamisen" muistoksi,

D.  ottaa huomioon, että Puna-armeijan saapuminen merkitsi kuitenkin virolaisille kaikkea muuta kuin vapautumista natsien hirmuhallinnosta ja että se sitä vastoin oli alku uudelle laittomalle neuvostomiehitykselle ja uudelle terrorin aikakaudelle, jolloin esimerkiksi vuosina 1949–1959 noin 19 000 virolaista teloitettiin ja kymmeniä tuhansia karkotettiin maasta,

E.  ottaa huomioon, että virolaiset pitävät siksi oikeutetusti neuvostoaikaista Pronssisotilas-muistomerkkiä hirmuhallinnon, vainon ja asuttamispolitiikan symbolina,

F.  ottaa huomioon, että heti Tallinnan ankarien mellakoiden jälkeen Kremliniä tukevat nuorisoliikkeet aloittivat yli viikon kestäneen Viron Moskovan suurlähetystön piirityksen, minkä seurauksena konsulipalveluiden tarjoaminen oli keskeytettävä ja virolaisten diplomaattien puolisoiden ja lasten oli jopa poistuttava Moskovasta,

G.  ottaa huomioon, että kyseisten nuorisoliikkeiden eräät jäsenet kävivät 2. toukokuuta 2007 lehdistötilaisuudessa fyysisesti Viron Moskovan suurlähettilään kimppuun,

H.  ottaa huomioon, että Venäjän federaationeuvosto antoi 27. huhtikuuta 2007 päätöslauselman, jossa se kehotti presidentti Vladimir Putinia jäädyttämään diplomaattiset suhteet Viroon ja asettamaan talouspakotteita sitä vastaan,

I.  ottaa huomioon, että Venäjä keskeytti 2. toukokuuta 2007 öljyn ja hiilen viennin Viroon ilmoittaen viralliseksi syyksi junavaunujen huutavan pulan ja tarpeen huoltaa öljyputkea,

J.  ottaa huomioon, että lukuisia Viron julkisten elinten verkkosivustoja vastaan kohdistettiin useita Internet-hyökkäyksiä, jotka olivat Viron ulkoministerin mukaan selvästi lähtöisin Venäjän valtionhallinnon ja sen edustajien tietokoneilta, mukaan lukien suoraan presidentti Putinin alaisuudessa olevilta tahoilta,

K.  ottaa huomioon, että useissa Venäjän valtiollisissa viestimissä neuvostomuistomerkin poistamisesta kerrottiin tavalla, joka vääristi totuutta ja oli omiaan kiihottamaan kansalaisten tunteita,

L.  katsoo, että kyseiset toimintatavat kuvaavat hyvin Venäjän virallista kantaa, jonka mukaan mitään Baltian valtioiden laittomia anneksointeja ei tapahtunut,

M.  ottaa huomioon, että tämä ilmenee muun muassa duuman 23. marraskuuta 2004 yksimielisesti antamasta julkilausumasta, jossa todetaan, että neuvostojoukot vapauttivat Baltian valtiot,

N.  ottaa huomioon, että yhteisön eri toimielimet sitä vastoin ovat aina pitäneet Neuvostoliiton toteuttamaa Baltian valtioiden itseensä liittämistä ja miehitystä laittomana ja tuomittavana ja että esimerkiksi Euroopan parlamentti antoi vuonna 1979 tukensa Baltian valtioiden eräiden edustajien esittämälle ehdotukselle, jonka mukaan kyseisten valtioiden laitonta miehitystä koskeva kysymys olisi annettava Yhdistyneiden kansakuntien siirtomaavallan purkamista käsittelevän komitean tarkasteltavaksi,

1.  antaa täyden tukensa neuvostoaikaisen Pronssisotilas-muistomerkin poistamiselle Tallinnan keskustasta ja tuomitsee painokkaasti mellakoiden lietsojien toiminnan;

2.  korostaa, että kyseistä poistamista ei saa pitää ilmaisuna venäläisiä kaatuneita kohtaan tunnetusta vähäisestä kunnioituksesta;

3.  tuomitsee Venäjän puuttumisen Viron sisäisiin asioihin ja kehottaa Venäjän federaatiota palauttamaan diplomaattiset, taloudelliset ja kaupalliset suhteensa Viroon normaalille tasolle;

4.  palauttaa Venäjän federaation mieleen ne kansainvälisen oikeuden mukaiset velvoitteet, jotka sille kuuluvat vuonna 1961 tehdyn diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen perusteella;

5.  pitää valitettavana Saksan entisen liittokanslerin antamaa lausuntoa, jonka mukaan neuvostomuistomerkin poistaminen on isku vasten toisessa maailmansodassa kaatuneiden venäläisten sotilaiden kasvoja;

6.  kehottaa komissiota ja neuvostoa vaatimaan 27. elokuuta 1991 annetun julkilausuman mukaisesti Venäjän federaatiota hyväksymään sen, että Baltian valtioiden anneksointeja koskevan kysymyksen selvittämiseksi perustetaan kansainvälinen komitea, joka myös antaa arvionsa Baltian valtioiden neuvostomiehityksen aikana kärsimästä vahingosta;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Viron tasavallalle ja Venäjän federaatiolle.