Päätöslauselmaesitys - B6-0220/2007Päätöslauselmaesitys
B6-0220/2007

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

21.5.2007

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Toomas Savi, Siiri Oviir, Margarita Starkevičiūtė ja Georgs Andrejevs
ALDE-ryhmän puolesta
Virosta

Menettely : 2007/2567(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B6-0220/2007
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B6-0220/2007
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B6‑0220/2007

Euroopan parlamentin päätöslauselma Virosta

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin puheenjohtajavaltion 2. toukokuuta 2007 antaman julkilausuman tilanteesta Viron Moskovan-suurlähetystön edessä,

–  ottaa huomioon EU:n hallitusten lukuisat tuen ilmaukset Virolle,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin puhemiehen Hans-Gert Pötteringin lausunnon ja 9. toukokuuta 2007 pidetyssä täysistunnossa käydyn keskustelun,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Viron hallituksen päätöstä siirtää neuvostoajan nk. Tallinnan vapauttajien muistomerkki Viron kaupungin keskustasta muutaman kilometrin päähän sotilashautausmaalle vastaan protestoineet mielenosoittajat käyttivät 26.–28. huhtikuuta 2007 Viron keskustassa ja osissa Koillis-Viroa kahden yön ajan väkivaltaa, joka alkoi mielenosoittajien hyökkäyksellä poliisin kimppuun ja päättyi laajaan vandalismiin Tallinnan keskustassa,

B.  ottaa huomioon, että vandalismilla ei ollut mitään tekemistä laajasti hyväksytyn toisen maailmansodan uhrien muiston kunnioittamisella ja että ryöstelijät eivät olleet yhdistyneet kansallisuutensa vuoksi vaan siksi, että he halusivat käyttää väkivaltaa ja ryöstellä,

C.  ottaa huomioon, että poliisin nähtiin käyttävän voimakeinoja vain äärimmäisissä tilanteissa ja että Viron oikeuskansleri ei ole havainnut, että poliisi olisi toiminut asiattomasti,

D.  ottaa huomioon, että Viron hallitus perusteli etukäteen päätöksensä muistomerkin siirtämisestä Venäjän federaation hallitukselle, tarjosi venäläisille yhteistyön mahdollisuutta siirtämisessä ja kannusti Venäjän edustajia olemaan läsnä vainajia maasta kaivettaessa, mutta Venäjän viranomaiset kieltäytyivät,

E.   ottaa huomioon, että vainajat kaivettiin maasta kansainvälisiä normeja ja standardeja tiukasti noudattaen ja että muistomerkki paljastetaan hautausmaalla uudelleen virallisessa seremoniassa, johon Hitlerin vastaisen liittouman edustajat osallistuvat,

F.  katsoo, että väkivaltaisia mielenosoituksia ja lakia ja järjestystä vastaan tehtyjä hyökkäyksiä organisoitiin aktiivisesti ja aputoimin Viron ulkopuolella toimivien tahojen kanssa,

G.  ottaa huomioon useat Venäjällä annetut korkean tason julkilausumat, kuten duuman Tallinnaan lähettämän valtuuskunnan virallisen lausunnon, jossa vaadittiin Viron hallitusta eroamaan,

H.  ottaa huomioon, että välittömästi Tallinnan mellakoiden jälkeen Venäjän hallitusta kannattavaa Nashi-nuorisojärjestöä edustavat väkivaltaiset mielenosoittajat estivät Viron Moskovan-suurlähetystön normaalin toiminnan seitsemän päivän ajan, jolloin Viron ja Ruotsin suurlähettiläät joutuivat fyysisten hyökkäysten uhreiksi, suurlähetystörakennus uhattiin hajottaa ja suurlähetystön alueella ollut Viron lippu revittiin alas ja tämän jälkeen hyökättiin vielä Viron Pihkovan konsulaattia vastaan ja Viroa haukuttiin "fasistiseksi" maaksi,

I.  ottaa huomioon, että järjestelmällisiä verkkohyökkäyksiä on organisoitu enimmäkseen Viron ulkopuolelta pyrkien virallisten viestintäkanavien ja Viron hallinnon verkkosivujen tukkimiseen ja että nämä hyökkäykset ovat tulleet Venäjän hallinnon IP-osoitteista ja että Internetin ja tekstiviestien avulla on jatkettu kiivasta propagandaa, jossa yllytetään aseelliseen vastarintaan ja uusiin väkivaltaisuuksiin,

J.  ottaa huomioon, että Venäjällä otettiin muutama päivä Tallinnan tapahtumien jälkeen käyttöön laajat rajoitukset virolaisille vientituotteille, että venäläisyhtiöt jäädyttivät virolaisyritysten kanssa tekemiään sopimuksia ja että Viron energiahuolto uhattiin katkaista ja keskeyttää Viron ja Pietarin välinen junayhteys kesäkuun lopusta lähtien,

K.  ottaa huomioon, että Venäjän viranomaiset, kuten duuman lähettämä valtuuskunta, ovat valitettavasti kieltäytyneet keskustelemasta Viron viranomaisten kanssa ja että he jopa kieltäytyivät osallistumasta ulkoministeriössä järjestettävään yhteiseen lehdistökonferenssiin,

L.  katsoo, että tapahtumia kiihdytettiin edelleen Venäjän tiedotusvälineiden antamilla väärillä tiedoilla, mikä synnytti lisäprotesteja,

1.  ilmaisee tukensa ja solidaarisuutensa demokraattisesti valitulle Viron hallitukselle sen pyrkimyksissä taata järjestys ja vakaus sekä oikeusvaltio kaikille Viron asukkaille;

2.  korostaa, että Euroopan unionin linjan on oltava yhtenäinen ja sillä on oltava yhteinen kanta suhteissaan Venäjään, ja panee tyytyväisenä merkille äskettäisessä 18. toukokuuta 2007 pidetyssä EU:n ja Venäjän huippukokouksessa EU:n ottaman selvän linjan ja sen, ettei EU salli demokraattisten arvojen ja periaatteiden syrjäyttämistä puhtaasti taloudellisen yhteistyön kustannuksella;

3.  ei pidä hyväksyttävinä Venäjän viranomaisten eri pyrkimyksiä puuttua Viron sisäisiin asioihin (kuten kehotuksia Viron hallituksen eroamiseen);

4.  pitää hälyttävänä skandaalina, etteivät Venäjän viranomaiset suojelleet riittävästi Viron suurlähetystöä Moskovassa ja että Nashi-mielenosoittajat hyökkäsivät fyysisesti Viron suurlähettilään kimppuun; kehottaa Venäjän hallitusta noudattamaan diplomaattien suojelua koskevaa Wienin yleissopimusta poikkeuksitta;

5.  tuomitsee Venäjän pyrkimykset käyttää taloudellista painostusta Viroon ulkopoliittisena keinona ja kehottaa Venäjän hallitusta palauttamaan valtioiden välille normaalit taloudelliset suhteet;

6.  muistuttaa Venäjän viranomaisille, että niiden Viroa kohtaan käyttämä mielivaltainen ja avoimen vihamielinen retoriikka on selkeässä ristiriidassa kansainvälisen käyttäytymisen periaatteiden kanssa ja haittaa EU:n ja Venäjän suhteita kokonaisuutena;

7.  kehottaa Euroopan komissiota ja kaikkia jäsenvaltioita auttamaan virolaisten verkkosivujen verkkohyökkäysten tutkimuksissa ja esittämään tutkimuksen, miten tällaisiin hyökkäyksiin ja uhkiin voidaan puuttua EU:n tasolla, ja kehottaa Venäjää auttamaan täysipainoisesti näissä tutkimuksissa;

8.  kehottaa Venäjän hallitusta käynnistämään Keski- ja Itä-Euroopan demokratioiden kanssa avoimen ja puolueettoman vuoropuhelun 1900-luvun historiasta ja ihmisyyden vastaisista rikoksista, totalitaarisen kommunistihallinnon rikokset mukaan lukien;

9.  suhtautuu myönteisesti Viron presidentin Toomas Hendrik Ilveksen lausuntoon, jossa hän korosti, että neuvostovallan aikana Viroon tulleet ja nyt Viron tasavallassa asuvat ihmiset, heidän lapsensa ja lapsenlapsensa ovat kaikki virolaisia; ottaa huomioon, että kaikilla virolaisilla on omasta taustaan riippumatta hyvin tuskallinen elämänkokemus kolmen peräkkäisen miehittäjävallan alaisuudesta viime vuosisadalla; katsoo, että on pystyttävä näkemään ja ymmärtämään muiden tragediat;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Venäjän federaation hallitukselle ja parlamentille.