Postopek : 2007/2584(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B6-0238/2007

Predložena besedila :

B6-0238/2007

Razprave :

Glasovanja :

PV 20/06/2007 - 5.7
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2007)0272

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 93kWORD 39k
13.6.2007
PE 391.065v01-00
 
B6‑0238/07
v skladu s členom 81 Poslovnika
Odbora za proračun
o financiranju evropskega programa satelitske radionavigacije (Galileo) v skladu z medinstitucionalnim sporazumom z dne 17. maja 2006 in večletnim finančnim okvirom 2007–2013
(C6‑0000)

o financiranju evropskega programa satelitske radionavigacije (Galileo) v skladu z medinstitucionalnim sporazumom z dne 17. maja 2006 in večletnim finančnim okvirom 20072013
(C6‑0000)
 
B6‑0238/07

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2004)0477/2),

–  ob upoštevanju stališča Parlamenta v zvezi s predlogom uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju uvajalne in obratovalne faze evropskega satelitskega radionavigacijskega programa (P6_TA(2005)0313),

–  ob upoštevanju resolucije Parlamenta z dne 26. aprila 2007 (P6_TA (2007)0164) o pogajanju za sklenitev koncesijske pogodbe za program Galileo,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije (KOM(2007)261) „Galileo na razpotju: izvajanje evropskih programov sistema za globalno satelitsko navigacijo (GNSS)“,

–  ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju,

–  ob upoštevanju člena 54(1) svojega poslovnika,

1.  opozarja Svet in Komisijo, da je v večletnem finančnem okviru za obdobje od 2007–2013 za odhodke iz poslovanja projekta Galileo predvidena približno milijarda EUR in da znaša zdajšnji okvirni finančni znesek v spremenjenem predlogu uredbe o izvajanju uvajalne in obratovalne faze evropskega satelitskega radionavigacijskega programa 1,005 milijarde EUR;

2.  izraža zaskrbljenost glede morebitnega dogovora na medvladni ravni o dodatnem financiranju, s čimer bi pokrili primanjkljaj po neuspehu javno-zasebnega partnerstva;

3.  namerava nasprotovati vsakršni rešitvi, ki bi združevala finančna sredstva Skupnosti in dodatna finančna sredstva, dodeljena na medvladni ravni;

4.  opozarja, da mora Komisija predložiti revidiran predlog uredbe o financiranju programa Galileo, o čemer se morata v skladu s postopkom soodločanja sporazumeti Parlament in Svet;

5.  znova izraža podporo programu Galileo, ki ima ogromno dodano vrednost za Evropo, in se odločno zavzema za njegovo nadaljevanje pod okriljem Evropske unije;

6.  meni, da bi bilo treba v teh okoliščinah program Galileo v celoti financirati iz proračuna Evropske unije;

7.  meni, da če projekt v celoti financira javni sektor ter sprejme tudi nekatera ali vsa tveganja in obveznosti, potem je treba to upoštevati pri prihodnji reviziji koncesijske pogodbe, zlasti v zvezi z mehanizmom za povračilo javnih finančnih prispevkov in stroškov storitev;

8.  zato poziva Komisijo, naj predlaga revizijo finančnega okvira, kot je predvideno v točki 22 ali v drugih sredstvih medinstitucionalnega sporazuma;

9.  poziva Svet, naj začne pogajanja s Parlamentom, takoj ko bo Komisija predstavila omenjeni predlog;

10.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov