Állásfoglalásra irányuló indítvány - B6-0266/2007Állásfoglalásra irányuló indítvány
B6-0266/2007

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

28.6.2007

a B6-0132/2007 számú szóbeli választ igénylő kérdéshez
az eljárási szabályzat 108. cikkének (5) bekezdése alapján
előterjesztette: Jan Andersson
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében
„A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetése: a hasznok és a lehetőségek maximalizálása a munkavállalók védelmének biztosítása mellett” című bizottsági közleményről

Eljárás : 2007/2577(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B6-0266/2007
Előterjesztett szövegek :
B6-0266/2007
Viták :
Elfogadott szövegek :

B6‑0266/2007

Az Európai Parlament állásfoglalása „A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetése: a hasznok és a lehetőségek maximalizálása a munkavállalók védelmének biztosítása mellett” című bizottsági közleményről

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelvre[1],

–  tekintettel a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló iránymutatásokat tartalmazó, 2006. június 4-i bizottsági közleményre[2],

–  tekintettel a 2007. június 13-i bizottsági közleményre, melynek címe: A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetése: a hasznok és a lehetőségek maximalizálása a munkavállalók védelmének biztosítása mellett[3],

–  tekintettel a munkavállalók kiküldetéséről szóló állásfoglalásaira[4],

–  tekintettel a Tanácshoz címzett, B6-0132/2007 számú szóbeli választ igénylő kérdésre „A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetése: a hasznok és a lehetőségek maximalizálása a munkavállalók védelmének biztosítása mellett” című bizottsági közleményről,

–  tekintettel eljárási szabályzata 108. cikkének (5) bekezdésére,

A.  mivel a 96/71/EK irányelv teljeskörű és következetes végrehajtása problémásnak bizonyult, mivel a tagállamok azt nem ültették át megfelelően, és illetékes hatóságaik nem működtek együtt egymással,

B.  mivel a témában kiadott korábbi bizottsági közleményeket a Parlament elégtelennek tartotta, és azok nem oldották meg az irányelvvel kapcsolatos problémákat; mivel a Bizottság és a Parlament álláspontja továbbra is eltér például a kiküldő társaság jogi képviselőjének elérhetősége témájában a fogadó országban és a dokumentumoknak az irányelvnek való megfelelés ellenőrzése érdekében a munkavégzés helyén történő őrzésére vonatkozóan,

C.  mivel a kiküldött munkavállalók védelme kiemelkedő fontosságú a munkavállalók – a Szerződésben is szereplő – szabad mozgásának biztosítása és a munkakörülmények változatlansága szempontjából, és alapvető jelentőségű közérdeknek kell azt tekinteni,

D.   mivel az Európai Bíróság esetjoga, valamint a Laval-ügy[5] főtanácsnokának véleménye egyértelműen alátámasztja, hogy a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv, és ezért a közlemény hatálya alá is tartozó intézkedések csak abban az esetben indokoltak, ha azokat közérdekű célok igazolják, például a munkavállalók védelme,

1.  meggyőződése, hogy a 96/71/EK irányelv teljeskörű végrehajtása a legfontosabb a szolgáltatásnyújtás szabadsága és a munkavállalók védelme közötti megfelelő egyensúly megteremtésében, azaz a szociális dömping megakadályozásában;

2.  úgy érzi, hogy a Bizottság iránymutatása és jogértelmezése egyes esetekben túlmutat az Európai Bíróság esetjogán;

3.  felhívja a Bizottságot, hogy a kiküldetésekkel kapcsolatos intézkedések elfogadása során vegye figyelembe az Európai Unión belül létező számos különböző munkaerőpiaci modellt; kéri a Bizottságot, hogy tartsa tiszteletben a tényt, hogy egyes tagállamok előírják egy meghatalmazott elérhetőségét a fogadó országban az irányelv megfelelő végrehajtása és ellenőrzése érdekében; úgy véli, hogy ez a meghatalmazott bárki lehetne, aki rendelkezik a társaság egyértelmű meghatalmazásával (akár maga a munkavállaló is);

4.  úgy véli, hogy a tagállamok közti együttműködés és információcsere eddig nem volt kielégítő, és a probléma kezelése előfeltétele az irányelv sikeres végrehajtásának; úgy véli, hogy a Bizottságnak pontosabbnak kellene lennie a kiküldött munkavállalók védelméről szóló irányelv szerint elfogadható ellenőrző intézkedésekről szóló, a tagállamok számára adott iránymutatások kiadása során;

5.  úgy véli, hogy a fogadó tagállam által az irányelv alapján végzett ellenőrzések, valamint az, hogy egyes dokumentumokat a fogadó országban kell őrizni, fontos eszköz a kiküldött munkavállalók jogai védelmének biztosítása terén; úgy véli azonban, hogy ezeknek az intézkedéseknek arányosnak kell lenniük, és nem szabad rejtett akadályokat képezniük a szabad mozgáshoz való jog gyakorlása előtt;

6.  hangsúlyozza, hogy a jelenlegi esetjog elismeri a fogadó tagállam jogát arra, hogy megköveteljen bizonyos dokumentumokat a munkavállalók kiküldéséről szóló irányelvben foglalt munkakörülményeknek való megfelelés ellenőrzése érdekében;

7.  kéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki megfelelő iránymutatásokat a társaságok és a tagállamok számára, hogy azok jobban megértsék, hogy mit tehetnek meg az irányelv és a vonatkozó esetjog alapján; kéri a Bizottságot, hogy egy állandó európai nemzetközi együttműködési platform létrehozásával támogassa a tagállami ellenőrző hatóságok közötti szoros együttműködést; üdvözli, hogy a Bizottság fel fog állítani egy magas szintű csoportot, melynek célja a tagállamok támogatása és segítése a jó gyakorlatok azonosításában és megosztásában, valamint a szociális partnerek rendszeres és hivatalos bevonásában;

8.  úgy véli, hogy azokban a tagállamokban, ahol az irányelvet kollektív megállapodások révén hajtják végre, a szociális partnereknek közvetlen hozzáféréssel kellene rendelkezniük a kiküldő társaságokkal kapcsolatos információkhoz, hogy ellenőrzést tudjanak gyakorolni felettük, amely feladatot más tagállamokban a céginformációkhoz hozzáférő hatóságok látnak el;

9.  támogatja a Bizottság következtetését, miszerint a fogadó tagállamnak előzetes nyilatkozatot kellene megkövetelnie a szolgáltatásnyújtótól, hogy ellenőrizni tudja, hogy az megfelel-e a foglalkoztatási feltételeknek;

10.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak és a Tanácsnak.