Procedūra : 2007/2560(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B6-0275/2007

Iesniegtie teksti :

B6-0275/2007

Debates :

PV 11/07/2007 - 14
CRE 11/07/2007 - 14

Balsojumi :

PV 12/07/2007 - 6.10

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2007)0350

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 110kWORD 60k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B6-0268/2007
4.7.2007
PE 391.155v01-00
 
B6‑0275/2007
Pamatojoties uz Padomes un Komisijas ziņojumiem,
ievērojot Reglamenta 103. panta 2. punktu,
iesniedza Francis Wurtz, Kyriacos Triantaphyllides un Luisa Morgantini
GUE/NGL grupas vārdā
par situāciju Tuvajos Austrumos

Eiropas Parlamenta rezolūcija par situāciju Tuvajos Austrumos 
B6‑0275/2007

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Parlamenta iepriekšējās rezolūcijas par Tuvajiem Austrumiem,

–  ņemot vērā Parlamenta delegācijas attiecībām ar Palestīniešu Likumdošanas padomi ziņojumu par Palestīnas apmeklējumu 2007. gada aprīlī - maijā un tajā ietvertos secinājumus,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes rezolūcijas, jo īpaši 242. (1967), 338.(1973), 425.(1978), 478. (1980), 1373. (2001) un 1397. (2002) rezolūciju,

–  ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas 181. (1947), 194. (1948), 3236.(1974) un ES 10/15 (2004) rezolūciju,

–  ņemot vērā misijas atskaites ziņojumu, ko 2007. gada maijā iesniedza ANO īpašais Vidējo Austrumu procesa koordinators Alvaro de Soto un ANO ģenerālsekretāra personīgais pārstāvis Palestīniešu Atbrīvošanas organizācijā (PAO) un Palestīniešu pašpārvaldē,

–  ņemot vērā Starptautiskās tiesas 2004. gada 9. jūlija spriedumu, kurā siena ir pasludināta par nelikumīgu,

–  ņemot vērā Arābu valstu līgas 2002. gada Miera iniciatīvas atjaunošanu augstākā līmeņa sanāksme Rijadā,

–  ņemot vērā 1967. gada konflikta gadadienas atzīmēšanu 2007. gada 5. jūnijā un 40. gadadienu kopš Izraēla okupējusi palestīniešu teritoriju, tostarp Austrumjeruzalemi, Golana augstieni un Šebas fermas,

–  ņemot vērā Reglamenta 103. panta 2. punktu,

A.  tā kā starptautiskajai sabiedrībai nav izdevies izbeigt 40 gadus ilgušo šo teritoriju okupāciju 1967. gadā;

B.  tā kā ar savu pievienošanās politiku Baltā nama stratēģijai, kā arī piemērojot divējādas mērauklas, Eiropas Savienība palaiž garām vēsturiskas izdevības–Arābu valstu līgas 2002. gada Miera plānu, veiksmīgu Palestīnas demokratizāciju vai nesen, pēdējo iespēju, nacionālās vienotības valdības izveidi–tā kā tāpēc uz tās pleciem gulstas milzīga atbildība attiecībā uz krīzi, kas skar šo reģionu, kā skaidri norādīts ANO Miera procesa Tuvajos Austrumos īpašā koordinatora misijas nobeiguma ziņojumā;

C.  tā kā nacionālās vienotības valdību, kas izveidota pēc Mekas 8. februāra vienošanās, Mahmuds Abass atlaida pēc tam, kad "Hamas" pārņēma militāru kontroli pār Gazas sektoru; tā kā vienlaicīgi Palestīniešu pašpārvaldes priekšsēdētājs ieviesa ārkārtas stāvokli un izveidoja ārkārtas valdību, ko vada premjerministrs Salams Fajads;

D.  tā kā humanitārā krīze, kas plosās Gazas sektorā, ir sasniegusi īpaši draudīgus apmērus, tā kā Gazas sektora izolācijai joprojām ir dramatiskas sekas gan politikā, gan humānajā jomā;

E.  tā kā notikušā fakta politika (politique des faits accomplis), kas saasina palestīniešu teritorijas okupāciju, sadalīšanu, aneksiju un fragmentāciju, padara neiespējamu Palestīnas valsts izveidi, kas iznīcina jebkādu cerību par mieru šajā reģionā;

F.  tā kā Jordānas Rietumu krasts un Gazas sektors ir vienots politisks, ģeogrāfisks un tautsaimniecisks veidojums;

G.  tā kā satraucošā situācija Libānā pasliktinās, ko parāda uzbrukums ANO Pagaidu spēkiem Libānā (FINUL), kā rezultātā gāja bojā seši cilvēki, deputāta Walid Eido nogalināšana, kā arī sadursmes Nahras un Baredas bēgļu nometnēs;

H.  tā kā pozīciju polarizācija Libānā, īpaši pēc ANO Drošības padomes 2007. gada 30. maija rezolūcijas Nr. 1757, kurā paredzēta tribunāla izveide bijušā Libānas premjerministra Rafika Hariri slepkavu tiesāšanai,

1.  uzsver starptautiskās sabiedrības lielo un tiešo atbildību par humanitārās situācijas pasliktināšanos okupētajā Palestīnas teritorijā, kā arī uzsver ANO Tuvo Austrumu miera procesa īpašā koordinatora misijas nobeiguma ziņojumu, kā arī prasa Eiropas Savienībai neatliekami gūt mācību no šīs smagās neveiksmes, veicot būtisku stratēģisku pārskatīšanu, stingri ievērojot starptautiskās tiesības;

2.  nosoda 40 gadus ilgo Jordānas Rietumu krasta un Gazas sektora, tostarp Austrumjeruzalemes okupāciju, kā arī Golana augstienes un Šebas fermu okupāciju; uzsver, ka pašreizējās krīzes atrisinājums un miera un stabilitātes ieviešana var notikt tikai pateicoties karaspēka izvešanai no teritorijām, kas okupētas kopš 1967. gada, kā arī galīgam, taisnīgam un ilgstošam Izraēlas un palestīniešu konflikta atrisinājumam, nodibinot divas valstis, kur Palestīnas valstij būtu 1967. gada robežas, kuras galvaspilsēta būtu Austrumjeruzaleme, kā arī vispārējam visu palestīniešu bēgļu jautājuma atrisinājumam, pamatojoties uz ANO rezolūciju Nr. 194; uzsver, ka šis risinājums paredz no starptautisko tiesību viedokļa nelikumīgās sienas un koloniju nojaukšanu, kā arī visu arābu un palestīniešu politisko bēgļu atbrīvošanu;

3.  pauž dziļas bažas par pēdējiem notikumiem Gazas sektorā; nosoda militārās kontroles nonākšanu "Hamas" rokās; uzsver, ka tiešas palīdzības atcelšana un atteikšanās atzīt nacionālās vienotības valdību tieši veicināja spriedzes palielināšanos un palestīniešu iestāžu, it īpaši drošības pakalpojumu vājināšanu, kas izraisīja katastrofālu situāciju, kas apdraud Palestīniešu pašpārvaldes pastāvēšanu;

4.  atbalsta Palestīniešu autonomijas un tās priekšsēdētāja Mahmuda Abāsa centienus noregulēt politisko un humanitāro krīzi; uzsver, ka pēc iespējas drīzāk jāpārvar politiskā šķelšanās, lai vēl vairāk nesamazinātu Palestīnas valsts izveides perspektīvu; prasa priekšsēdētājam un visām iesaistītajām pusēm veikt visus izrietošos pasākumus. lai to sasniegtu;

5.  atbalsta PAO izpildkomitejas aicinājumu organizēt jaunas vēlēšanas; prasa starptautiskajai sabiedrībai sākt atzīt un ievērot šo vēlēšanu rezultātus;

6.  ir ļoti nobažījies par humanitāro situāciju Gazas sektorā; uzsver, ka Gazas sektora izolācija var tikai novest pie lielāka haosa un pastirpināt humanitāro katastrofu, kas tur plosās; prasa atvērt pārejas punktus uz Gazas sektoru un izvērst neatliekamu humāno palīdzību; prasa Eiropas Savienībai, Izraēlai un Ēģiptei veikt visus nepieciešamos pasākumus Rafas pārejas punkta tūlītējai atvēršanai, īpaši ņemot vērā to, ka 4 000 palestīniešu tur atrodas īpaši dramatiskos apstākļos;

7.  izsaka dziļu nožēlu un nosoda pēdējo Izraēlas armijas iebrukumu Gazas sektorā un Nablusā; prasa Izraēlas valdībai nekavējoties izbeigt visas militārās darbības pret palestīniešiem Gazas sektorā un Jordānas Rietumu krastā, kā arī nelikumīgo ārpustiesas sodīšanas politiku; atbalsta aicinājumu nekavējoties, vienlaicīgi, vispārēji un savstarpēji pārtraukt apšaudi; atbalsta priekšsēdētāja Mahmuda Abāsa lūgumu ANO vadībā, atbilstīgi vispārējai politiskajai stratēģijai miera procesa atsākšanai, uz zaļās līnijas, Gazas sektorā un Jordānas Rietumu krastā izvērst starptautiskus novērošanas un aizsardzības spēkus;

8.  konstatē Šarm - El - Šeihā notikušās augstākā līmeņa sanāksmes ierobežotos rezultātus; atzīmē, ka Izraēla veica daļējus palestīniešu nelikumīgi aizturēto nodokļu pārskaitījumus; prasa Izraēlai bez ierunām pārskaitīt visus nodokļu un muitas nodevu aizturētos ieņēmumus Palestīniešu pašpārvaldei; aicina Izraēlu nekavējoties iesaldēt sienas un koloniju celtniecību, kā arī visus Austrumjeruzalemes aneksijas pasākumus; prasa Izraēlai atcelt brīvas personu pārvietošanās un preču aprites ierobežojumus un atbrīvot palestīniešu gūstekņus neatkarīgi no to politiskās piederības, sākot ar politiskajiem līderiem un vēlētajiem pārstāvjiem, īpaši Palestīnas Likumdošanas padomes priekšsēdētāju Aziz Dweik un Marwan Barghouti, kas ir pirmais apcietinātais deputāts kopš Infitadas uzākšanas;

9.  atbalsta priekšsēdētāja Mahmuda Abāsa solījumu, atbilstīgi kuram pēc viņa atjaunošanas tiešā palīdzība būs paredzēta visiem palestīniešiem bez dalīšanas starp Gazas sektoru un Jordānas Rietumu krastu; prasa Eiropas Savienībai nelikt šķēršļus šī solījuma izpildei; uzsver, ka finansiālā palīdzība nav pietiekama, ka ir nekavējoties jāsniedz politiskais atbalsts palestīniešu tautai un Palestīniešu pašpārvaldei, lai izveidotu dzīvotspējīgu valsti 1967. gada robežās;

10.  uzsver, ka ir nekavējoties jāsāk sarunas par galīgo statusu; prasa Eiropas Savienībai šajā sakarā sekmēt starptautiskas miera konferences rīkošanu par Tuvajiem Austrumiem, kurā neviens netiek izslēgts un netiek uzstādīti nekādi priekšnoteikumi, lai panāktu reģionālu miera nolīgumu, kas balstīts uz ANO rezolūcijām;

11.  atgādina šajā jautājumā augsti vērtējamo Arābu valstu miera iniciatīvas ieguldījumu, kas ir patiesa iespēja ieviest ilgstošu un vispārēju mieru šajā reģionā; aicina arābu valstis aktīvi piedalīties pašreizējā konflikta un krīzes atrisināšanā; aicina Izraēlas valdību izmantot izdevību, ko sniedz šī iniciatīva; tomēr uzsver, ja šī iespēja pēc iespējas drīzāk netiks izmantota, tā varētu zust pavisam, kam būtu dramatiskas sekas attiecībā uz reģiona iedzīvotājiem;

12.  ir gandarīts par žurnālista Alan Johnston atbrīvošanu;

13.  pieprasa tūlītēju trīs Izraēlas karavīru atbrīvošanu;

14.  prasa Eiropas Savienības dalībvalstīm atjaunot patiesu dialogu ar Sīriju, lai panāktu vispārēju konfliktu noregulēšanu un nodrošinātu stabilitāti reģionā;

15.  pauž bažas par politiskās šķelšanās pastiprināšanās risku un tās sekām Lībijā, kā arī par mieru un stabilitāti reģionā, aicina visas iesaistītās puses atrisināt Libānas iekšējo politisko krīzi, izmantojot dialogu;

16.  nosoda 24. jūnijā notikušo uzbrukumu, kura rezultātā gāja bojā seši ANO miera uzturēšanas spēku kareivji;

17.  uzsver, ka tikai karaspēka izvēršana ANO vadībā Libānas dienvidos bez politiska procesa, nevar uz ilgu laiku atrisināt krīzi un pakļauj lielam riskam ANO pagaidu spēkus Libānā; aicina Padomi iesniegt Parlamentā politisko stratēģiju un politisko iniciatīvu, ko tā domā uzsākt, lai rastu ilgstošu risinājumu problēmai; prasa, lai Augstais pārstāvis kopējas ārpolitikas un drošības politikas jautājumos visdrīzākajā laikā iesniedz Parlamentam ziņojumu par šo jautājumu;

18.  nosoda Fatah Al-Islam uzbrukumus un iefiltrēšanos bēgļu nometnēs, kas palestīniešu bēgļus padarījuši par galvenajiem sadursmju upuriem; uzsver, ka šī ārkārtas situācija no jauna parāda, ka jāpanāk taisnīgs un vispārējs palestīniešu bēgļu jautājuma atrisinājums, pamatojoties uz ANO rezolūciju Nr. 194;

19.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Izraēlas, Libānas un Sīrijas parlamentiem un valdībām, Palestīniešu pašpārvaldei, Arābu valstu līgas ģenerālsekretāram, Krievijai un ASV, kā arī ANO ģenerālsekretāram.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika