Állásfoglalásra irányuló indítvány - B6-0282/2007Állásfoglalásra irányuló indítvány
B6-0282/2007

Állásfoglalásra irányuló indítvány

9.7.2007

az Európai Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően
az Eljárási Szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján
előterjesztette: Charles Tannock
a PPE-DE képviselőcsoportja nevében
a pakisztáni helyzetről

Eljárás : 2007/2603(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B6-0282/2007
Előterjesztett szövegek :
B6-0282/2007
Elfogadott szövegek :

B6‑0282/2007

az Európai Parlament állásfoglalása a pakisztáni helyzetről

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Pakisztánról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen az emberi jogok és demokrácia vonatkozásában a Pakisztáni Iszlám Köztársaságban tapasztalható helyzetről szóló 2004. április 22-i állásfoglalására,

–   tekintettel az Európai Közösség és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság között 2001. november 24-én aláírt partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodásra,

–  tekintettel a 2007. február 8-án Berlinben aláírt EU–pakisztáni közös nyilatkozatra;

–  tekintettel az EU elnökségének a Lál Maszdzsid válságról szóló 2007. július 6-i nyilatkozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel Iszlámábád szívében komoly válságot okozott az, hogy felfegyverzett szélsőséges militánsok elsáncolták magukat a Lál Maszdzsid (Vörös Mecset) épületegyüttesében,

B.  mivel a Pakisztán-EK együttműködési megállapodás keretében 2007. május 24-én került sor Iszlámábádban a Pakisztán-EK közös bizottság első ülésére, ahol mindkét fél megerősítette a közös eszméken és a számos regionális és nemzetközi kérdést érintő közös felfogáson alapuló szoros, szívélyes és együttműködési kapcsolatait,

C.  mivel mind az EU, mind pedig Pakisztán a kapcsolatok megerősítése irányába tett pozitív lépésként értékelte a 2007. február 8-án Berlinben tartott miniszteri találkozót,

D.  mivel azonban még mindig számos esetben felmerül annak kérdése, hogy Pakisztán milyen mértékig tartja tiszteletben a demokratikus elveket és az emberi jogokat,

E.  mivel Pakisztán csatlakozott a terrorizmus ellen harcoló nemzetközi közösséghez, és Afganisztánnal közös határaira mintegy 58 000 fős hadsereget vonultatott fel,

1.  támogatja a pakisztáni kormánynak a jogrend védelme érdekében és a hasonló radikális fegyveres csoportok jelentette fenyegetés ellen, a szélsőségesség elleni küzdelem keretében tett lépéseit;

2.  szolidaritásáról biztosítja Pakisztán lakosságát és Iszlámábád polgárait, különösen a fegyveres szélsőségesek által elkövetett erőszakos cselekmények áldozatait; reméli, hogy ennek az erőszakos helyzetnek nem lesz több ártatlan áldozata, különösen nem emberi pajzsként használt gyermekek, és hogy a felelősök az igazságszolgáltatás elé kerülnek;

3. üdvözli a 2007. február 8-án Berlinben tartott miniszteri találkozót és a május 24-i Pakisztán-EK vegyes bizottság ülését, amelyeket a kapcsolatok megerősítése felé vezető pozitív lépésekként értékel; hangsúlyozza, hogy az EU és Pakisztán közötti kapcsolatok az együttműködési megállapodás által őrzött elveken alapulnak: a demokrácia, a béke, a stabilitás és a fejlődés iránti elkötelezettség, a kereskedelmi kapcsolatok megerősítése és az emberi jogok tiszteletben tartása;

4.  felszólít a demokratikus intézmények és eljárások megerősítése általi polgári rendre történő áttérésre; hangsúlyozza, mielőbb szabad, tisztességes és átlátható választásokat kell tartani;

5.  felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy sürgessék a pakisztáni kormányt, hogy teljes mértékben tartsa tiszteletben az együttműködési megállapodásba foglalt elveket; felkéri a Bizottságot, hogy a Parlamentnek jelentésben számoljon be az együttműködési megállapodás végrehajtásáról és annak az emberi jogokra és a demokratizálódásra kifejtett hatásáról;

6.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és a pakisztáni kormánynak.