Állásfoglalásra irányuló indítvány - B6-0286/2007Állásfoglalásra irányuló indítvány
B6-0286/2007

Állásfoglalásra irányuló indítvány

9.7.2007

a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően
az Eljárási Szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján
előterjesztette: Cristiana Muscardini, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Inese Vaidere, Ryszard Czarnecki
az UEN képviselőcsoport nevében
Pakisztánról

Eljárás : 2007/2603(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B6-0286/2007
Előterjesztett szövegek :
B6-0286/2007
Elfogadott szövegek :

B6‑0286/2007

az Európai Parlament állásfoglalása Pakisztánról

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Közösség és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság közötti, partnerségről és fejlesztésről szóló együttműködési megállapodásra, amelynek a megkötését a Parlament 2004. április 22-én hagyta jóvá,

-  tekintettel az USA – Negroponte úr által vezetett – Iszlámábádban járt küldöttsége tagjainak nemrég tett nyilatkozataira,

-  tekintettel az emberi jogok és a demokrácia pakisztáni helyzetéről szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a 2004. február 10-i és a 2004. április 22-i állásfoglalására,

–  tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkére,

A.  mivel kedd óta az iszlámábádi Lál Maszdzsid (Vörös Mecset) körül legalább 24 ember halt meg, és még sokan megsebesültek azt követően, hogy feszültség alakult ki a tálibokat támogató mecsetbeli diákok és az elnök, Pervez Musarraf tábornok között,

B.  mivel a Vörös Mecset a saría (az iszlám jog egy fajtája Pakisztánban) bevezetésére irányuló szenvedélyes mozgalom központja,

C.  mivel ez az eset erőszakhullámot indított el Pakisztánban, ezáltal növelve az áldozatok számát,

D.  mivel a belső biztonsággal kapcsolatos aggodalmak erősebbé váltak az április 28-i öngyilkos merényletet követően, amikor 30 ember meghalt és megsebesítette Sherpao belügyminisztert egy pesavári politikai nagygyűlésen,

E.  mivel a hétvégén egy másik merényletet is megkíséreltek Musarraf elnök ellen, amely rávilágít a helyzet politikailag ingatag voltára,

F.  mivel Musarraf elnök március 12-én felfüggesztette Iftihár Saudharit, a legfelsőbb bíróság elnökét, ami az igazságszolgáltatásban dolgozók közt lemondási hullámhoz valamint az igazságszolgáltatás függetlenségét megkérdőjelező tiltakozásokhoz vezetett;

G.  mivel az Európai Parlament a kereskedelmi és együttműködési megállapodások emberi jogi záradékait következetesen és szigorúan támogatta,

H.  mivel az Európai Unió jelentős anyagi támogatást nyújt Pakisztánnak a szegénység csökkentésére és a szociális szektor fejlesztésére;

I.  mivel a Vörös Mecsetben és a mecset körül kialakult összecsapások, amelyek sok halálos áldozatot követeltek, az iszlám szélsőségesek mozgalmának egyértelmű erődemonstrációi,

1.  sürgeti az EU-t, hogy foglaljon határozottan állást a demokráciára és az emberi jogokra vonatkozó záradéknak a Pakisztánnal kötött megállapodásaiban való fenntartása, és az emberi jogokról folytatandó intenzív politikai párbeszédre való törekvés mellett; üdvözli azt a tényt, hogy az EU megfigyelőket küld a pakisztáni parlamenti választásokra, és hogy az EP részt vesz a megfigyelő küldöttségben;

2.  hangsúlyozza, hogy a választási eljárás megzavarására irányuló bármilyen lépés elfogadhatatlan volna, és hogy meg kell találni az alkotmányos utat;

3.  különösen szorgalmazza a Pakisztánnal folytatott, kifejezetten emberi jogi párbeszéd kialakításának és egy speciális, mindkét országgal foglalkozó emberi jogi albizottság létrehozásának megfontolását, ahogyan arra egyes más országok esetében sor került;

4.  felhívja a nemzetközi közösséget, hogy sürgesse Musarraf elnököt kötelezettségvállalásai teljesítésére, különösen arra, hogy valódi ellenőrzést juttasson érvényre az erőszakos szektás csoportok befolyása alatt álló madraszák felett, és teljes körű és tisztességes országos választásokat tegyen lehetővé 2007-ben;

5.  felhívja a kormányt, hogy nagyobb mértékben támogassa és újítsa meg a közoktatási rendszert, beleértve a szektariánus és dzsihádot támogató elemek eltávolítását;

6.  sürgeti Pakisztánt, hogy vállaljon nagyobb szerepet az Indiával fenntartott politikai kapcsolatok enyhítésében, különös tekintettel a kasmíri helyzetre;

7.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a hadsereg továbbra is erős befolyást gyakorol a pakisztáni politikára és kormányra;

8.  felhívja a figyelmet a nemzetközi közösségnek a Pakisztán által az atomfegyverek terjedésében játszott szerep miatti aggályaira;

9.  megállapítja, hogy Pakisztán számos lépést tett a nemzetközi közösség aggályainak eloszlatására; hangsúlyozza azonban, hogy a demokráciához, az emberi jogokhoz, a nők, a gyermekek és a kisebbségek helyzetéhez, a szabad véleménynyilvánítás jogához, az atomfegyverek elterjedésének ügyéhez, valamint a hadseregnek az ellentétekben és általában Pakisztán politikai életében betöltött szerepéhez kapcsolódó aggályokat nem szabad figyelmen kívül hagyni;

  • 10.utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és Pakisztán kormányának.