Propunere de rezoluţie - B6-0289/2007Propunere de rezoluţie
B6-0289/2007

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

9.7.2007

depusă cu cerere de înscriere pe ordinea de zi a dezbaterii cu privire la cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept
în conformitate cu articolul 115 din Regulamentul de procedură
de Cem Özdemir, Jean Lambert şi Gisela Kallenbach
în numele grupului Verts/ALE
privind Pakistanul

Procedură : 2007/2603(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B6-0289/2007
Texte depuse :
B6-0289/2007
Texte adoptate :

B6‑0289/2007

Rezoluţia Parlamentului European privind Pakistanul

Parlamentul European,

–  având în vedere Acordul de cooperare între Comunitatea Europeană şi Republica Islamică Pakistan în domeniul parteneriatului şi al dezvoltării, din 24 noiembrie 2001 (numit, de asemenea, Acordul de cooperare de a treia generaţie), în special articolul 1, care prevede că „respectarea drepturilor omului şi a principiilor democratice … reprezintă un aspect esenţial al prezentului acord”,

–  având în vedere Declaraţia comună UE/Pakistan din 8 februarie 2007 referitoare la Acordul de cooperare din 2004, prin care ambele părţi se angajează să dezvolte un amplu dialog politic structurat, care include, printre altele, combaterea terorismului, neproliferarea, drepturile omului şi buna guvernanţă,

–  având în vedere că în acest an sunt prevăzute alegeri parlamentare, provinciale şi preşedinţiale,

–  având în vedere rezoluţiile sale anterioare privind drepturile omului şi democraţia în Pakistan, în special cele din 10 februarie 2004 şi 22 aprilie 2004,

–  având în vedere articolul 115 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât o serie de modificări ale Constituţiei sub administraţia Musharraf au modificat în mod semnificativ sistemul politic din Pakistan şi au determinat trecerea de la un sistem parlamentar la unul prezidenţial, în care Preşedintele are puterea de a nu respecta voinţa Parlamentului sau de a îl dizolva;

B.  întrucât, în 1999, Generalul Musharraf a declarat instituirea stării de urgenţă şi a dizolvat Parlamentul printr-o lovitură de stat militară;

C.  întrucât, în aprilie 2002, Musharraf a fost ales preşedinte printr-un referendum neconstituţional, urmat de alegeri naţionale falsificate;

D.  întrucât autorizaţia specială pe care Parlamentul actual i-a acordat-o Preşedintelui Musharraf încălcând Constituţia din 1973, autorizaţie care îi permite acestuia să deţină funcţia de şef al armatei, expiră în decembrie 2007;

E.  întrucât forţele militare şi serviciile secrete continuă să exercite o influenţă puternică în politica, guvernarea şi economia Pakistanului, ceea ce este în contradicţie cu spiritul foii de parcurs pentru restaurarea democraţiei, în care se prevedea transferul puterii de la forţele militare la administraţia civilă;

F.  întrucât evenimentele recente, printre care suspendarea, la 9 martie, a preşedintelui Curţii supreme a Pakistanului pe baza unei acuzaţii de greşeală profesională care nu a fost încă dovedită, şi protestele populare, încă în desfăşurare, catalizate de această acţiune, sporesc necesitatea de a se acţiona în mod urgent în ceea ce priveşte democraţia şi statul de drept în Pakistan;

G.  întrucât recenta ocupare a Moscheii Roşii din Karatchi, în care extremişti religioşi se pare că ţin sute de ostatici, în cea mai mare parte eleve ale şcolii islamice „madrassa”,

   a provocat deja multe morţi, reprezintă o dovadă clară a puterii mişcării islamiste radicale, împotriva căreia Preşedintele Musharraf nu a reuşit să acţioneze în mod prompt şi hotărât; subliniază influenţa importantă a şcolilor islamice „madrassa”, al căror număr a crescut în mod exponenţial în ultimii ani, în detrimentul sistemului de şcoli publice;

H.  întrucât, prin încălcarea hotărârii Curţii Supreme din 1999, conform căreia drepturile fundamentale şi libertăţile politice trebuie extinse în zonele din nord, aceste zone continuă să fie guvernate prin decizii luate la Islamabad de către un responsabil guvernamental neales şi întrucât alianţa dintre forţele militare şi islamiştii radicali a slăbit şi mai mult forţele moderate din regiune;

I.  întrucât, în acord cu militanţii protalibani locali, guvernul pakistanez a acceptat, în aprilie 2004 şi, respectiv, în septembrie 2006, să-şi retragă armata din această zonă şi să lase regiunea Waziristan în mâinile militanţilor şi extremiştilor locali;

J.  întrucât Uniunea Europeană furnizează fonduri importante Pakistanului pentru reducerea sărăciei şi dezvoltarea sectorului social;

1.  îşi exprimă adânca îngrijorare cu privire la ocuparea Moscheii Roşii, solicită autorităţilor să facă tot ce le stă în putinţă pentru a salva vieţile ostaticilor şi îndeamnă guvernul pakistanez să întreprindă în cele din urmă reforma extrem de necesară a sistemului său de învăţământ pentru a asigura tinerilor pakistanezi un acces liber la o educaţie laică şi de calitate;

2.  îndeamnă guvernul pakistanez să revină la o guvernare democratică prin organizarea de alegeri libere, corecte şi democratice până la sfârşitul anului, şi îl avertizează cu privire la impunerea unei sări de urgenţă sau a altor măsuri care îngrădesc libertatea de expresie, de asociere, de întrunire sau de mişcare;

3.  îl încurajează pe Preşedintele Musharraf să respecte Constituţia permiţându-le noii Adunări parlamentare să organizeze alegeri prezidenţiale şi renunţând la funcţia de şef al armatei;

4.  îndeamnă armata pakistaneză să permită restaurarea democraţiei prin alegeri libere şi corecte, inclusiv prin acordarea posibilităţii întoarcerii în Pakistan a liderilor politici aflaţi în exil; solicită luarea de măsuri pentru a se limita influenţa forţelor militare şi a altor grupuri armate în procesul politic;

5.  salută faptul că Uniunea Europeană va monitoriza alegerile generale din Pakistan şi că Parlamentul European va participa la misiunea de observare a acestora; este îngrijorat, totuşi, de anumite aspecte legate de pregătirea acestor alegeri, în special de:

-  neutralitatea guvernului interimar, care va fi format cu trei luni înainte de alegeri, prin numirea membrilor săi de către Preşedintele Musharraf;

-  condiţionarea candidaturii de deţinerea unei diplome universitare, acest lucru împiedicând 70% din femeile pakistaneze să se prezinte la alegeri; în plus, este inacceptabil ca o diplomă acordată de o şcoală islamică „madrasa” să fie echivalată cu o diplomă universitară;

-  lipsa de legitimitate a viitorului preşedinte al Pakistanului, în cazul în care acesta este ales de Adunarea parlamentară actuală;

6.  invită Consiliul şi Comisia să transmită un mesaj clar Preşedintelui Musharraf, care să sublinieze faptul că unica modalitate de ieşire din criza actuală este trecerea la o guvernare democratică;

7.   îndeamnă Consiliul şi Comisia să insiste în vederea introducerii unei clauze referitoare la democraţie şi drepturile omului în acordurile cu Pakistanul şi invită la un dialog politic intens în privinţa drepturilor omului şi a bunei guvernări;

8.  solicită guvernului pakistanez să consimtă că o marte parte a ajutorului acordat de UE trebuie să fie folosit pentru îmbunătăţirea educaţiei publice şi pentru investiţii economice în zonele tribale ale Pakistanului;

9. solicită consolidarea instituţiilor democratice şi restaurarea unei guvernări civile în Pakistan, în conformitate cu angajamentele anterioare ale Preşedintelui Musharraf;

10.  este profund îngrijorat de suspendarea preşedintelui Curţii Supreme pe baza unei acuzaţii de greşeală profesională, care a fost privită în general ca o încercare a guvernului de a exercita control asupra puterii judiciare într-un an electoral; solicită respectarea independenţei puterii judiciare şi a statului de drept şi îndeamnă guvernul pakistanez să ia măsurile necesare pentru a modifica tendinţa negativă actuală din acest domeniu şi să se abţină de la orice fel de imixiune politică în cauza care se află în curs de examinare la Curtea Supremă;

11.   regretă profund moartea a 41 de civili în timpul demonstraţiilor politice din Karachi din 12 mai şi condamnă folosirea violenţei în scopuri politice, fie de către forţele care sprijină guvernul, fie de către membrii partidelor politice de opoziţie;

12.   condamnă toate tentativele guvernului de a controla libertatea presei, prin modificarea la licenţelor de difuzare, restricţionarea transmisiilor directe a evenimentelor din exterior şi adresarea de directive guvernamentale mass-mediei şi asociaţiilor de difuziune; condamnă toate formele de ameninţare, constrângere şi intimidare a jurnaliştilor şi a canalelor de difuziune;

13. este îngrijorat de numeroasele cazuri dovedite de „dispariţii”, în care au fost implicate persoane suspectate de terorism, jurnalişti, studenţi, membri ai mişcării naţionaliste Baluch şi alţi activişti politici, şi subliniază faptul că răpirile, uciderile extrajudiciare şi încarcerarea fără judecată contravin principiilor fundamentale ale dreptului internaţional, inclusiv dreptului la viaţă şi dreptului la o judecată corectă;
14. ia cunoştinţă cu îngrijorare de cazurile de represiune a minorităţilor religioase, care continuă să fie raportate, precum evacuarea forţată a fermierilor creştini din regiunea Punjab;

15.  este îngrijorat de faptul că, în vreme ce Preşedintele Musharraf s-a angajat să combată terorismul şi extremismul la nivel internaţional, alianţele politice interne între guvern, forţele militare şi fundamentaliştii religioşi pot îngrădi capacitatea guvernului de a lupta împotriva extremismului şi a fundamentalismului;

16.   este îngrijorat de instabilitatea şi proliferarea violenţei provocate de rebeliuni în regiunile tribale, în special în Waziristan, şi observă, în special, comiterea mai multor atacuri sinucigaşe cu bombă, inclusiv un atentat la viaţa Ministrului de afaceri interne din Peshawar la 28 aprilie;

17.  îşi exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că acordurile din regiunea Waziristan vor genera structuri şi mai represive şi activităţi intensificate de militantism, şi îndeamnă viitorul guvern pakistanez să facă tot ce îi stă în putinţă pentru a schimba situaţia prin promovarea statului de drept şi extinderea drepturilor civile şi politice în regiune;

18.  îndeamnă la un dialog mai intens cu liderii locali şi provinciali cu privire la posibilitatea realizării unei autonomii provinciale sau a unei reprezentări sporite a intereselor provinciilor la nivel naţional; condamnă politicile represive ale guvernului în Baluchistan, unde continuă să existe revendicări pentru o mai mare autonomie provincială şi pentru un control regional sporit asupra resurselor naturale importante din zonă;

19.  invită guvernul să pună în aplicare recomandările Curţii Supreme a Pakistanului şi să extindă drepturile fundamentale şi libertăţile politice în regiunile din nord;

20.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, guvernelor statelor membre şi guvernului pakistanez.