Procedūra : 2007/2605(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B6-0323/2007

Iesniegtie teksti :

B6-0323/2007

Debates :

PV 03/09/2007 - 16
CRE 03/09/2007 - 16

Balsojumi :

PV 04/09/2007 - 7.3
CRE 04/09/2007 - 7.3

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2007)0362

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 121kWORD 69k
29.8.2007
PE 393.033v01-00
 
B6‑0323/2007
Pamatojoties uz Komisijas ziņojumu,
ievērojot Reglamenta 103. panta 2. punktu,
iesniedza Gerardo Galeote Quecedo, Ioannis Varvitsiotis, Nikolaos Vakalis, Antonios Trakatellis, Konstantinos Hatzidakis, Rodi Kratsa, Georgios Papastamkos, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Manolis Mavrommatis, Ioannis Gklavakis, Giorgos Dimitrakopoulos, Antonios Samaras, Panayiotis Demetriou, Ioannis Kasoulides, Giuseppe Castiglione, Rolf Berend, Luis de Grandes, Margie Sudre, Fernando Fernandez Martin, Sergio Marques, Laszlo Surjan, Iles Braghetto, Maria Petre, Tomas Zatloukal, Jean-Pierre Audy, Marian-Jean Marinescu, Francesco Musotto, Monica Maria Iacob Ridzi, Yiannakis Matsis, Antonio Tajani un Agnes Schierhuber
PPE-DE grupas vārdā
par šīs vasaras dabas katastrofām

Eiropas Parlamenta rezolūcija par šīs vasaras dabas katastrofām 
B6‑0323/2007

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā EK līguma 2., 6. un 174. pantu,

–  ņemot vērā tā 2006. gada 7. septembra rezolūciju par mežu ugunsgrēkiem un plūdiem Eiropā, 2002. gada 5. septembra rezolūciju par plūdiem Eiropā(1), 2005. gada 14. aprīļa rezolūciju par sausumu Portugālē(2), 2005. gada 12. maija rezolūciju par sausumu Spānijā(3), 2005. gada 8. septembra rezolūciju par dabas katastrofām (ugunsgrēkiem un plūdiem) Eiropā(4) un 2006. gada 18. maija rezolūciju par dabas katastrofām (ugunsgrēkiem, sausuma periodiem, plūdiem) — lauksaimniecības aspekti(5), reģionālās attīstības aspekti(6) un vides aspekti(7),

–  ņemot vērā divas kopīgās atklātās uzklausīšanas, ko organizēja tā Reģionālās attīstības komiteja, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja un Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja, proti, par „Eiropas stratēģiju dabas katastrofu novēršanai” (2006. gada 20. martā) un par „Eiropas civilās aizsardzības spēkiem — Eiropas atbalsts” (2006. gada 5. oktobrī),

–  ņemot vērā Padomes 2001. gada 23. oktobra lēmumu, ar ko izveido Kopienas mehānismu pastiprinātas sadarbības veicināšanai civilās aizsardzības intervenču jomā (2001/792/EK, Euratom)(8), kā arī pārstrādātā Padomes lēmuma, ar ko izveido civilās aizsardzības mehānismu, turpmāko pieņemšanu un Parlamenta 2006. gada 24. oktobrī pausto nostāju(9),

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu EP un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu (COM(2005)0108), un Parlamenta 2006. gada 18. maija nostāju(10),

–  ņemot vērā tā 2007. gada 25. aprīļa normatīvo rezolūciju attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par plūdu riska izvērtēšanu un pārvaldību(11),

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 5. marta lēmumu, ar ko izveido civilās aizsardzības finanšu instrumentu (2007/162/EK, Euratom)(12),

–  ņemot vērā tieslietu un iekšlietu ministru Padomes sanāksmes 2007. gada 12. un 13. jūnija secinājumus par Uzraudzības un informācijas centra (MIC) koordinēšanas spēju paaugstināšanu saistībā ar Kopienas civilās aizsardzības mehānismu,

–  ņemot vērā Michel Barnier 2006. gada 9. maija ziņojumu „Par Eiropas civilās aizsardzības spēkiem: Eiropas palīdzība”,

–  ņemot vērā Briseles Eiropadomes 2006. gada 15. un 16. jūnija prezidentvalsts secinājumu 12. punktu attiecībā uz Eiropas Savienības reaģēšanas spēju uz ārkārtas situācijām, krīzēm un katastrofām,

–  ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Meklējot risinājumu sausuma un ūdens trūkuma problēmai Eiropas Savienībā”(13),

–  ņemot vērā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu parlamentārās asamblejas sanāksmē vienprātīgi pieņemto rezolūciju par civilo aizsardzību un dabas un ekoloģisko katastrofu novēršanu Eiropas un Vidusjūras reģionā,

–  ņemot vērā Reglamenta 103. panta 2. punktu,

A.  tā kā 2007. gada vasarā visā Eiropas dienvidu daļā izraisījās īpaši dramatiski mežu ugunsgrēki un citi postoši ugunsgrēki, kuru rezultātā dzīvību zaudēja daudzi Eiropas pilsoņi, to skaitā ugunsdzēsēji, godprātīgi veicot savus pienākumus, kā arī radās ievērojami materiālie zaudējumi un vides postījumi; tā kā tikai jūlijā vien nodegusī platība bija tikpat liela kā visa pagājušajā gada laikā nodegusī kopējā platība; tā kā augustā Grieķiju piemeklēja smaga valsts traģēdija, ko izraisīja viena no postošākajām uguns nelaimēm ar cilvēku upuriem, kāda nav bijusi citur pasaulē kopš 1871. gada;

B.  tā kā kopējā veģetācijas un mežu zemes platība, ko skāris ugunsgrēks šovasar Eiropā, ir lielāka par 500 000 hektāriem, un visvairāk cietušas tādas valstis kā Grieķija, Itālija (un jo īpaši Sicīlija), Bulgārija, Kipra, Horvātija, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Spānija (un jo īpaši Kanāriju salas), Ukraina un Albānija;

C.   tā kā Grieķijā nesenie postošie mežu ugunsgrēki, kuri plosījās galvenokārt lielās platībās Peloponēsā, Evijas salā un teritorijā apkārt Atēnām, izraisīja vairāk nekā 60 cilvēku bojāeju, ievainojumus daudziem cilvēkiem, tūkstošiem hektāru degoša meža un krūmāju, dzīvnieku zaudējumus, daudzu ēku un īpašumu sagraušanu un ciematu iznīcināšanu; tā kā šīs krīzes laikā tika ziņots par 170 atsevišķiem mežu ugunsgrēkiem dažādās Grieķijas vietās vienā un tajā pašā dienā;

D.   tā kā vienlaikus Eiropā tika piedzīvoti spēcīgi plūdi, kuri skāra daudzas teritorijas ziemeļos, jo īpaši Apvienotajā Karalistē, izraisot ēku, skolu, infrastruktūras un lauksaimniecības postījumus, un tāpēc liels skaits cilvēku bija spiesti pārvietoties, kā arī radās ievērojami zaudējumi uzņēmējdarbībai un tūrisma nozarei, un tajā pašā laikā bīstami sausuma periodi iestājās Austrumeiropā, jo sevišķi Rumānijā;

E.  tā kā Eiropas dienvidu daļā vasaras sezonas ir aizvien karstākas un sausākas, mežu ugunsgrēki un citi postoši ugunsgrēki ir periodiska parādība, taču tie ar katru gadu kļūst bīstamāki intensitātes un ģeogrāfiskās vietas ziņā; tā kā šo katastrofālo gadījumu tendenci ietekmē arī klimata pārmaiņas, un tie ir saistīti ar pieaugošiem stipra karstuma un sausuma periodiem, ka norādīts Komisijas paziņojumā par sausuma periodiem;

F.   tā kā pēdējo gadu laikā visā Eiropā ir strauji palielinājies dabas stihiju un cilvēka izraisītu katastrofu biežums, bīstamība, sarežģītība un ietekme;

G.    tā kā aizvien biežāk vērojamie stipra karstuma periodi sevišķi nelabvēlīgi ietekmē neaizsargātas iedzīvotāju grupas, jo īpaši vecāka gada gājuma cilvēkus, pārāk bieži izraisot cilvēku veselības apdraudējumu un bojāeju;

H.  tā kā Kopienas civilās aizsardzības mehānisms piecu nedēļu laikā tika izmantots deviņas reizes līdzīgu ārkārtas gadījumu dēļ, no kuriem septiņi notika vienlaikus; tā kā dalībvalstu palīdzība bija nepietiekama, lai nodrošinātu ātru un pienācīgu civilās aizsardzības reakciju uz visiem šiem ārkārtas gadījumiem;

I.   tā kā Parlamenta Reģionālās attīstības komitejas priekšsēdētājs un par reģionālās politikas jomu atbildīgā Eiropas Komisijas komisāre pēdējo 12 mēnešu laikā ir rakstījuši Padomes prezidentvalstij, lai mudinātu tās pieņemt lēmumu par jaunu regulu attiecībā uz Solidaritātes fondu, ievērojot to, ka Eiropas Parlaments jau 2006. gada maijā pieņēma savu nostāju,

1.  pauž solidaritāti ar bojāgājušo tuviniekiem un postījumu skarto teritoriju iedzīvotājiem un apliecina cieņu ugunsdzēsējiem — kā profesionālajiem, tā brīvprātīgajiem, kuri nenogurstoši cīnījās, lai nodzēstu ugunsgrēkus, izglābtu cilvēkus un ierobežotu šīs vasaras dabas katastrofu radītos postījumus;

2.  aicina Eiropas Komisiju mobilizēt pašreizējo ES Solidaritātes fondu (ESSF) iespējami viselastīgākā veidā un bez jebkādas kavēšanās; saistībā ar to uzskata, ka nekavējoties ir jābūt pieejamiem nepieciešamajiem resursiem, lai mazinātu dabas katastrofās — ugunsgrēkos un plūdos — cietušo un tieši cietušo ģimeņu ciešanas un apmierinātu viņu neatliekamās vajadzības, izmantojot ESSF un citu Kopienas instrumentu līdzekļus;

3.   izsaka nožēlu par to, ka daudzi no šiem mežu ugunsgrēkiem ir sākušies ļaunprātīgas dedzināšanas dēļ, un pauž īpašas bažas par to, ka Eiropā pieaug to mežu ugunsgrēku skaits, kuri izraisījušies noziedzīgu ļaunprātīgas dedzināšanas nodarījumu rezultātā; aicina dalībvalstis bez kavēšanās veikt stingrus pasākumus, lai novērstu šādus noziedzīgus iznīcinošus nodarījumus un sauktu ļaunprātīgos dedzinātājus pie atbildības un lai tādējādi atturētu personas no turpmākas apzinātas noziedzīgas rīcības;

4.  atzinīgi vērtē Eiropas Savienības, dalībvalstu un citu valstu solidaritāti, palīdzot skartajiem reģioniem ārkārtas situācijās mežu ugunsgrēkos, nodrošinot ar lidmašīnām, ugunsdzēšanas aprīkojumu un speciālu informāciju, kā arī palīdzot attiecīgajām iestādēm un glābšanas dienestiem; uzskata, ka šo katastrofu apmērs un sekas ir ieguvušas dimensijas, kas sniedzas pāri reģionu un valstu robežām un to iespējām, un tādēļ attiecībā uz tām ir vajadzīga neatliekama rīcība ES līmenī; atzīmē, ka to īpaši parādījusi situācija Grieķijā, kur, lai gan Grieķijas valdība darīja visu iespējamo, izmantojot tās rīcībā esošos līdzekļus, un tika mobilizēti visi esošie valsts un Kopienas mehānismi, nebija iespējams kontrolēt šo katastrofu;

5.  atzīst Uzraudzības un informācijas centra (MIC) ieguldījumu, atbalstot un veicinot civilās aizsardzības palīdzības mobilizēšanu un koordinēšanu ārkārtas situācijās; taču norāda, ka dalībvalstu resursi cīņai ar mežu ugunsgrēkiem, jo īpaši līdzekļi dzēšanai no gaisa, ir ierobežoti un ka ne vienmēr ir iespējams dalībvalstīm piedāvāt atbalstu tad, kad šie resursi ir nepieciešami savā valstī; atzīmē, ka tādējādi dažas dalībvalstis saņēma mazāku atbalstu nekā pārējās un tām palīdzības saņemšanā bija jāpaļaujas uz divpusējiem nolīgumiem ar valstīm, kas nav ES dalībvalstis; tāpēc pauž nozēlu, ka dažos gadījumos ES kopumā nespēja parādīt pietiekamu solidaritāti;

6.   neatlaidīgi mudina Padomi bez turpmākas kavēšanās panākt, lai tiktu pieņemta jaunā regula attiecībā uz ES Solidaritātes fondu, ņemot vērā to, ka Parlaments 2006. gada maijā pieņēma savu nostāju; uzskata, ka Padomes kavēšanās šajā jautājumā ir nepieņemama; uzskata, ka ar šo jauno regulu, kurā — citu pasākumu kopumā — noteikts pazemināts slieksnis ES Solidaritātes fonda mobilizācijai, dos iespēju risināt postījumu problēmu efektīvāk, elastīgāk un savlaicīgāk; aicina pašreizējo prezidentvalsti Portugāli, kā arī ES finanšu, vides, lauksaimniecības un reģionālās attīstības ministrus nekavējoties sākt ātru un stingru rīcību; šajā nolūkā iesaka sasaukt kopīgu šo atbildīgo ES ministru Padomes ārkārtas sanāksmi, kurā Parlamenta un Komisijas pārstāvji piedalītos kā novērotāji;

7.   uzskata, ka pēdējo gadu un nesenā pieredze pārliecinoši rāda, ka ir jāuzlabo Kopienas civilās aizsardzības gatavība un tās reaģēšanas spēja mežu ugunsgrēku un citu postošo ugunsgrēku gadījumos, un šim nolūkam neatlaidīgi aicina Komisiju uzņemties iniciatīvu;

8.  atzinīgi vērtē neseno Padomes 2007. gada 5. marta lēmumu, ar ko izveido civilās aizsardzības finanšu instrumentu, un uzskata, ka darbībām, par kurām saņem finansiālo palīdzību saskaņā ar šo instrumentu, ir uzskatāmi jāpauž Eiropas solidaritāte un jānodrošina turpmāka Eiropas pievienotā vērtība dabas katastrofu efektīvai pārvaldībai; tomēr pauž bažas, ka šim jaunajam instrumentam piešķirtā summa nebūs pietiekama, lai efektīvi īstenotu tā vērienīgos mērķus;

9.  aicina Komisiju meklēt iespēju iepriekš noorganizētai piekļuvei papildu rezervēm, kuras paredzētas, lai nodrošinātu ātru reaģēšanu uz smagiem ārkārtas gadījumiem, un kuras varētu būt pieejamas no citiem avotiem, tostarp no komerciālā tirgus; iesaka, ka izmaksas šādiem spēkiem, kuri tiek turēti gatavībā, būtu jāsedz saskaņā ar civilās aizsardzības finanšu instrumentu;

10.  aicina izveidot Eiropas spēkus, kas varētu nekavējoties reaģēt ārkārtas situācijās, kā tas ieteikts M. Barnier ziņojumā, un pauž nožēlu, ka saistībā ar to nav atbildes un turpmāku pasākumu; tāpēc atzinīgi vērtē Francijas prezidenta Nicolas Sarkozy un Grieķijas premjerministra Kostas Karamanlis neseno kopīgo paziņojumu ciešāk sadarboties šajā jomā, kura sniedzas tālāk par tradicionālo kopīgu resursu brīvprātīgu veidošanu;

11.  saistībā ar to uzsver, ka jāturpina pilnveidot ātrās reaģēšanas spējas, kas balstās uz dalībvalstu civilās aizsardzības moduļiem, kā tas prasīts Briseles Eiropadomes 2006. gada 16. un 17. jūnija sanāksmē; šim nolūkam aicina Komisiju izstrādāt konkrētu priekšlikumu;

12.  uzsver, ka dabas katastrofas, un jo sevišķi mežu ugunsgrēki, šogad ievērojami apdraudējuši pieminekļus un arheoloģiskās vietas, kuri ir ļoti nozīmīga Eiropas kultūras mantojuma daļa; saistībā ar to vērš uzmanību uz apdraudējumu — lai gan novērstu — senajai Olimpijai un jo īpaši tās muzejam kā objektiem, kuri iekļauti Pasaules mantojuma sarakstā; aicina rast līdzekļus, kas būtu pieejami, ja Eiropas kultūras mantojums tiktu postīts ilgstošu mežu ugunsgrēku dēļ;

13.  aicina Komisiju izpētīt sadarbības iespējas ar ES kaimiņvalstīm un citām trešām valstīm cīņā ar postošiem ugunsgrēkiem, apmainoties ar labāko pieredzi un/vai resursiem riskanto vasaras mēnešu laikā, lai labāk sagatavotos mežu ugunsgrēku periodam 2008. gadā;

14.  uzsver, ka jāveic stingrāki pasākumi, lai novērstu dabas katastrofas; šajā sakarā ar nepacietību gaida, kad 2008. gadā tiks publicēti divi Komisijas pētījumi, kuru mērķis izveidot integrētu stratēģiju dabas katastrofu novēršanai; turklāt iesaka Komisijai noskaidrot atvērtās koordinācijas metodes izmantošanas iespēju dabas katastrofu novēršanai;

15.  uzsver, ka jāpaātrina procedūra piekļuvei ES fondiem tās lauksaimniecībā izmantojamās zemes atveseļošanai, kuru skāruši plūdi un ugunsgrēki, kā arī jānodrošina lielāks finansiāls atbalsts pretplūdu aizsardzības sistēmu pilnveidošanai; uzsver mežu ugunsgrēku un plūdu iznīcinošo ietekmi uz dzīvniekiem un ganāmpulku, un aicina nodrošināt palīdzību teritoriju attīrīšanai no beigtiem dzīvniekiem un to mirstīgajām atliekām, lai novērstu slimību izplatīšanos;

16.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un ugunsgrēkos cietušo un plūdu skarto reģionu varas iestādēm.

(1) OV C 272 E, 13.11.2003., 471. lpp.
(2) OV C 33 E, 9.2.2006., 599. lpp.
(3) OV C 92 E, 20.4.2006., 414. lpp.
(4) OV C 193 E, 17.8.2006., 322. lpp.
(5) Pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0222.
(6) Pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0223.
(7) Pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0224.
(8) OV L 297, 15.11.2001., 7. lpp.
(9) Pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0286.
(10) Pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0218.
(11) Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0143.
(12) OV L 71, 10.3.2007., 9. lpp.
(13) COM(2007) 414 galīgā redakcija.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika