Állásfoglalásra irányuló indítvány - B6-0328/2007Állásfoglalásra irányuló indítvány
B6-0328/2007

A TANÁCSHOZ INTÉZETT AJÁNLÁSRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

30.8.2007

az eljárási szabályzat 114. cikkének (1) bekezdése alapján
előterjesztette: Ana Maria Gomes
a PSE képviselőcsoportja nevében
az Európai Unió szerepéről Irakban

B6‑0328/2007

Az Európai Parlament ajánlása a Tanács számára az Európai Unió szerepéről Irakban

Az Európai Parlament,

–  tekintettel eljárási szabályzata 114. cikkének (1) bekezdésére,

A.  mivel Irak szerepe alapvető a régió, és tágabb értelemben a Közel-Kelet stabilitása szempontjából;

B.  tekintettel a közösségek közötti és azokon belüli erőszakra;

C.  mivel a konfliktust katonai eszközökkel nem lehet megoldani, különösen nem külső erők beavatkozásával;

D.  mivel szükség van egy minden közösséget tömörítő nemzeti rendfenntartó erő létrehozására, amelyben minden közösség meg tud bízni;

E.  mivel a tartós megoldás megtalálásának folyamatába minden politikai szereplőt és közösséget be kell vonni;

F.  mivel tovább kell enyhíteni az iraki polgári lakosság szenvedéseit, különösen azokét, akik a szomszédos országokba távoztak vagy menekültek;

G.  tekintettel az adományozók konferenciáján vállalt kötelezettségekre;

H.  mivel az európai költségvetésért részben Európai Parlament felel;

I.  mivel 2003 és 2006 között az Európai Unió 718,5 millió euró támogatást nyújtott Iraknak;

J.  mivel az Európai Unió támogatását hathatós európai ellenőrzés nélkül használták fel, elsősorban az ENSZ és a Világbank közvetítésével a „Nemzetközi Iraki Újjáépítési Alapon” keresztül;

1.  a következő ajánlásokat fogalmazza meg a Tanács számára:

a)  az Európai Unió továbbra is támogassa egy egységes, stabil, demokratikus, világi és a vallásszabadságot tiszteletben tartó állam létrehozását;

b)  sokszorozza meg a különböző közösségek közeledését lehetővé tevő kezdeményezések számát, különösen az alkotmányos reform és a hatalommegosztás területén;

c)  az ENSZ-szel, a nemzetközi intézményekkel és az iraki hatóságokkal szoros együttműködésben dolgozzon ki egy, a fegyveres erők demokratikus felelősségének elvén alapuló, egységes, hosszú távú biztonsági reformtervet, amely a milíciák leszerelésére helyezi a hangsúlyt;

d)  támogassa Irakot abban, hogy előnyt tudjon kovácsolni ásványkincseiből;

e)  végeztessen el egy független „auditot” az európai támogatások ENSZ és Világbank általi felhasználásáról;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az ajánlást a Tanácsnak, valamint tájékoztatás céljából a Bizottságnak, az iraki kormánynak, az iraki képviselőtanácsnak, az ENSZ-nek és a Világbanknak.