Návrh usnesení - B6-0363/2007Návrh usnesení
B6-0363/2007

NÁVRH USNESENÍ,

25. 9. 2007

který k ukončení debaty o prohlášeních Rady a Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předkládají Gintaras Didžiokas a Adam Bielan
za skupinu UEN,
o lidských právech v Barmě/Myanmaru

Postup : 2007/2633(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B6-0363/2007
Předložené texty :
B6-0363/2007
Přijaté texty :

B6‑0363/2007

Usnesení Evropského parlamentu o lidských právech v Barmě/Myanmaru

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Barmě/Myanmaru, zejména na usnesení ze dne 5. září 2007,

–  s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu

A.  vzhledem k tomu, že barmští buddhističtí mniši zahájili protesty před týdnem poté, co se vláda neomluvila za zbití několika mnichů během demonstrace konané před třemi týdny v Pakkoku v centrální části země,

B.  vzhledem k tomu, že počínaje 22. zářím se k mnichům při organizovaných pochodech v barmském hlavním městě Rangúnu připojily na protest proti vládnoucí vojenské juntě desítky tisíc Barmánců;

C.  vzhledem k tomu, že tyto pochody, původně vyvolané pětinásobným zvýšením ceny paliva dne 15. srpna, jsou největšími nenásilnými demonstracemi v Barmě od neúspěšného demokratického povstání v roce 1988 vedeného studenty, které armáda brutálně potlačila,

D.  vzhledem k tomu, že vojenské orgány varovaly dne 24. září vedoucí představitele buddhistů a hrozily podniknutím kroků v případě, že protesty neskončí, a údajně tajně vyhlásily výjimečný stav umožňující vojsku, místní policii a zvláštním vládním útvarům dostat demonstrace pod kontrolu,

1.  vyzývá EU, OSN, členské země sdružení ASEAN a mezinárodní společenství, aby okamžitě přijaly všechna nezbytná opatření k zamezení násilných zákroků vůči pokojným protestujícím ze strany vojenských orgánů a aby zajistily účinnou ochranu práv Barmánců;

2.  vyzývá proto Radu bezpečnosti OSN, aby se situací v Barmě neprodleně zabývala a aby generálního tajemníka OSN pověřila zprostředkováním jednání v Barmě tak, aby došlo k národnímu usmíření a přechodu k demokracii, a Radu bezpečnosti OSN vyzývá, aby přijala nezbytná opatření k zavedení hospodářských sankcí proti Barmě, které by vyvíjely tlak ke změnám;

3.  odsuzuje nezákonné metody politické a etnické represe Barmánců využívané Státní radou pro mír a rozvoj (SPDC);

4.  vyjadřuje politování nad skutečností, že navzdory podmínkám v zemi a místní i mezinárodní kritice neučinila SPDC po pětačtyřiceti letech vlády absolutně žádný významný pokrok směrem k demokracii a hospodářské prosperitě;

5.  požaduje, aby Aun Schan Su Ťij i další političtí činitelé a všichni političtí vězni byli okamžitě propuštěni a byla jim poskytnuta úplná svoboda pohybu a projevu;

6.  s ohledem na doporučení generálního tajemníka OSN, že je třeba současný ústavní proces přeměnit na ústavní proces, který bude inkluzivní a demokratický, naléhá, aby byl tento současný nelegitimní ústavní proces zastaven a aby na jeho místo nastoupilo plně reprezentativní Národní shromáždění, jehož součástí by byla Národní liga pro demokracii (NLD) a další politické strany a skupiny;

7.  naléhavě vyzývá Čínu, Indii a Rusko, aby využily svého značného ekonomického a politického vlivu na barmský režim k tomu, aby v zemi mohlo dojít k podstatným zlepšením, a aby v každém případě přestaly s dodávkou zbraní a dalších strategických zdrojů;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států ASEAN a ASEM, meziparlamentnímu uskupení sdružení zemí ASEAN a Myanmaru, paní Aun Schan Su Ťij, NLD, generálnímu tajemníkovi OSN, vysokému komisaři OSN pro lidská práva a zvláštnímu zpravodaji OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Barmě.