Návrh uznesenia - B6-0363/2007Návrh uznesenia
B6-0363/2007

NÁVRH UZNESENIA

25.9.2007

ktorý na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladajú Gintaras Didžiokas a Adam Bielan
v mene Skupiny Únie za Európu národov
o ľudských právach v Barme/Mjanmarsku

Postup : 2007/2633(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B6-0363/2007
Predkladané texty :
B6-0363/2007
Prijaté texty :

B6‑0363/2007

Uznesenie Európskeho parlamentu o ľudských právach v Barme/Mjanmarsku

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Barme/Mjanmarsku, najmä na uznesenie prijaté 5. septembra 2007,

–  so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže barmskí budhistickí mnísi začali pred týždňom protestovať po tom, ako sa vojenská vláda neospravedlnila za zbitie niekoľkých mníchov počas demonštrácie v meste Pakkoku v centrálnej časti krajiny pred troma týždňami,

B.  keďže od 22. septembra sa desiatky tisíce obyvateľov Barmy pridali k organizovaným pochodom mníchov v najväčšom meste Barmy Rangúne na znak protestu proti vládnucej vojenskej junte,

C.  keďže tieto pochody, ktoré pôvodne vznikli v dôsledku päťnásobného zvýšenia cien palív z 15. augusta, sú najväčšími nenásilnými demonštráciami v Barme od zmareného demokratického povstania pod vedením študentov z roku 1988, ktoré vojsko brutálne potlačilo,

D.  keďže vojenské orgány vydali 24. septembra varovanie budhistickým predstaviteľom, v ktorom im hrozili, že zakročia, ak sa protesty neskončia, a údajne tajne vyhlásili výnimočný stav, ktorým oprávňujú armádu, miestnu políciu a špeciálne policajné jednotky demonštrácie potlačiť,

1.  vyzýva EÚ, OSN a členské krajiny ASEAN-u, ako aj medzinárodné spoločenstvo, aby okamžite prijali potrebné opatrenia s cieľom predísť akémukoľvek násilnému zásahu proti pokojným demonštrantom zo strany vojenských orgánov a zabezpečiť účinnú ochranu práv obyvateľov Barmy;

2.  preto vyzýva Bezpečnostnú radu OSN, aby sa zaoberala riešením situácie v Barme ako naliehavou vecou a aby poverila generálneho tajomníka OSN sprostredkovaním národného zmierenia a prechodu k demokracii, a vyzýva Bezpečnostnú radu OSN, aby prijala potrebné opatrenia na uvalenie hospodárskych sankcií voči Barme v úsilí vynútenia zmien;

3.  odsudzuje nezákonné metódy politického a etnického útlaku obyvateľstva Barmy, ktoré používa Štátna rada pre mier a rozvoj;

4.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek podmienkam v krajine, regionálnej a medzinárodnej kritike a štyridsiatim piatim rokom vládnutia, nevykonala Štátna rada pre mier a rozvoj žiadne podstatné kroky smerom k demokracii a hospodárskej prosperite;

5.  požaduje okamžité prepustenie Aung San Suu Kyi, ostatných politických lídrov a všetkých politických väzňov, ako aj ich úplnú slobodu pohybu a vyjadrovania;

6.  naliehavo žiada ukončenie súčasného nezákonného ústavného procesu a jeho nahradenie plne reprezentatívnym národným zhromaždením, ktoré bude zahŕňať Národnú ligu pre demokraciu (NLD) a iné politické strany a skupiny, pričom zohľadní odporúčania generálneho tajomníka OSN týkajúce sa jeho transformácie na demokratický proces tvorby ústavy, ktorý zahrnie celú spoločnosť;

7.  naliehavo žiada Čínu, Indiu a Rusko, aby využili svoj značný hospodársky a politický vplyv na režim v Barme s cieľom dosiahnuť podstatné zlepšenia v krajine a v každom prípade zastaviť dodávku zbraní a iných strategických surovín;

8.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil; Rade, Komisii, vládam ASEAN-u a členským štátom ASEM-u, Medziparlamentnému výboru štátov ASEAN pre Mjanmarsko, Aung San Suu Kyi, Národnej lige pre demokraciu, generálnemu tajomníkovi OSN, Vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva a Osobitnému spravodajcovi OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Barme.