Διαδικασία : 2007/2633(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0368/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0368/2007

Συζήτηση :

PV 26/09/2007 - 12
CRE 26/09/2007 - 12

Ψηφοφορία :

PV 27/09/2007 - 9.5
CRE 27/09/2007 - 9.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0420

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 96kWORD 41k
25.9.2007
PE395.996v01-00
 
B6‑0368/2007
εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
του Francis Wurtz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
σχετικά με τα πρόσφατα γεγονότα στη Βιρμανία

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα πρόσφατα γεγονότα στη Βιρμανία 
B6‑0368/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  υπογραμμίζοντας ότι η Βιρμανία γνωρίζει εδώ και λίγες ημέρες το μεγαλύτερο κίνημα πολιτικής και κοινωνικής διαμαρτυρίας της τελευταίας 20ετίας, υπό την καθοδήγηση βουδιστών μοναχών που διαδηλώνουν ιδίως κατά της αύξησης του κόστους διαβίωσης και για δημοκρατικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις σ' αυτή τη χώρα,

Β.  επιβεβαιώνοντας τα προηγούμενα ψηφίσματά του υπέρ της εγκαθίδρυσης ενός δημοκρατικού συστήματος στη Βιρμανία, τα οποία καταδικάζουν τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τη στρατιωτική χούντα της Βιρμανίας που βρίσκεται στην εξουσία τα τελευταία 45 χρόνια,

1.  εκφράζει την υποστήριξή του σε όλους αυτούς που βρίσκονται στους δρόμους στη Ραγκούν, και αλλού στη Βιρμανία, και οι οποίοι ζητούν πολιτικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις υπέρ των πολιτών που έγιναν πολύ φτωχότεροι κατά τα 45 χρόνια στρατιωτικής δικτατορίας·

2.  απαιτεί από τη στρατιωτική χούντα να απόσχει από κάθε στρατιωτική παρέμβαση ή αστυνομική καταστολή εναντίον αυτών των διαδηλωτών·

3.  ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση της κ. Aung San Suu Kyi, καθώς και όλων των άλλων πολιτικών κρατουμένων στη Βιρμανία·

4.  καταδικάζει τo Κρατικό Συμβούλιο Ειρήνης και Ανάπτυξης (SPDC) για την ανελέητη καταστολή του λαού της Βιρμανίας, εδώ και 45 χρόνια, και την πλήρη αποτυχία του να πραγματοποιήσει την παραμικρή ουσιαστική πρόοδο προς την κατεύθυνση του εκδημοκρατισμού·

5.  ζητεί την παύση της τρέχουσας συνταγματικής -όπως αποκαλείται- διαδικασίας και την αντικατάστασή της από μια πλήρως αντιπροσωπευτική εθνοσυνέλευση που θα συμπεριλαμβάνει το NLD και άλλα πολιτικά κόμματα και ομάδες, και θα λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις που έγιναν από το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να μετασχηματισθεί σε μια συνολική και δημοκρατική διαδικασία εκπόνησης συντάγματος·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και στις αρχές τις Βιρμανίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου