Procedure : 2007/2633(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B6-0368/2007

Ingediende teksten :

B6-0368/2007

Debatten :

PV 26/09/2007 - 12
CRE 26/09/2007 - 12

Stemmingen :

PV 27/09/2007 - 9.5
CRE 27/09/2007 - 9.5

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0420

ONTWERPRESOLUTIE
PDF 89kWORD 37k
25.9.2007
PE395.996v01-00
 
B6‑0368/2007
naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement
door Francis WURTZ
namens de GUE/NGL-Fractie
over de recente gebeurtenissen in Birma

Resolutie van het Europees Parlement over de recente gebeurtenissen in Birma 
B6‑0368/2007

Het Europees Parlement,

–  gelet op artikel 103, lid 2 van zijn Reglement,

A. overwegende dat sinds enkele dagen in Birma de grootste politieke en sociale protestbeweging sinds 20 jaar plaatsvindt onder leiding van Boeddhistische monniken die vooral demonstreren tegen de verhoging van de kosten van levensonderhoud en voor democratische en politieke hervormingen in het land,
B. overwegende dat het net als in eerdere resoluties opnieuw pleit voor de invoering van een democratisch stelsel in Birma en zijn veroordeling uitspreekt over de ernstige schendingen van de mensenrechten door de militaire junta in Birma die al 45 jaar aan de macht is,
1. spreekt zijn steun uit voor alle mensen die de straat zijn opgegaan in Rangoon en elders in Birma en die politieke en sociale hervormingen eisen ten bate van de burgerbevolking die na 45 jaar militaire dictatuur ernstig is verarmd;
2. verlangt van de militaire junta dat zij afziet van tegen de demonstranten gericht militair ingrijpen of repressie door de politie;
3. verlangt de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van mevrouw Aung San Suu Kyi en van alle andere politieke gevangenen in Birma;
4. veroordeelt de Nationale Raad voor vrede en ontwikkeling (SPDC) voor de meedogenloze repressie van het Birmese volk gedurende 45 jaar en zijn totale onvermogen om ook maar één stap in de richting van democratie te zetten;
5. dringt aan op beëindiging van het huidige zogeheten constitutionele proces en op vervanging daarvan door een volledig representatieve nationale conventie met inbegrip van de Nationale Liga voor Democratie (NLD) en andere politieke partijen en groepen, rekening houdend met de aanbevelingen van de secretaris-generaal van de VN om dit proces om te zetten in een algemeen democratisch proces voor de opstelling van een grondwet;

6.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie alsmede aan de Birmese autoriteiten.

Juridische mededeling - Privacybeleid