Procedura : 2007/2633(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B6-0368/2007

Teksty złożone :

B6-0368/2007

Debaty :

PV 26/09/2007 - 12
CRE 26/09/2007 - 12

Głosowanie :

PV 27/09/2007 - 9.5
CRE 27/09/2007 - 9.5

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0420

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 95kWORD 39k
25.9.2007
PE395.996v01-00
 
B6‑0368/2007
zamykającej debatę nad oświadczeniami Rady i Komisji
zgodnie z art. 103 ust. 2 Regulaminu
złożył Francis Wurtz
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
w sprawie niedawnych wydarzeń w Myanmarze

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie niedawnych wydarzeń w Myanmarze 
B6‑0368/2007

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 103 regulaminu,

A.  podkreślając, że w Myanmarze od kilku dni trwają największe od 20 lat protesty polityczne i społeczne, prowadzone przez mnichów buddyjskich protestujących szczególnie przeciwko wzrostowi kosztów utrzymania i domagających się przeprowadzenia w kraju demokratycznych i politycznych reform,

B.  potwierdzając swoje poprzednie rezolucje na rzecz wprowadzenia w Birmie systemu demokratycznego, potępiające poważne naruszanie praw człowieka przez rządzącą od 45 lat birmańską juntę wojskową,

1.  wyraża poparcie dla wszystkich osób, które wyszły na ulice w Rangunie i w innych miejscach Myanmaru z żądaniami reform politycznych i społecznych, które przyniosłyby korzyści ludności cywilnej, poważnie zubożonej po 45 latach dyktatury wojskowej;

2.  żąda, by junta wojskowa powstrzymała się od jakichkolwiek interwencji wojskowych i represji policyjnych wobec manifestantów;

3.  wzywa do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Aung San Suu Kyi i wszystkich pozostałych więźniów politycznych w Myanmarze;

4.  potępia Państwową Radę Pokoju i Rozwoju za 45 lat bezlitosnych represji na narodzie birmańskim oraz za całkowitą niezdolność do dokonania nawet drobnego znaczącego postępu w drodze do demokracji;

5.  usilnie wzywa do przerwania obecnego procesu konstytucyjnego i do zastąpienia go w pełni reprezentatywną konstytuantą narodową obejmującą Narodową Ligę na Rzecz Demokracji oraz inne partie i grupy polityczne, z uwzględnieniem zaleceń sekretarza generalnego ONZ, w celu przekształcenia tego procesu w kompleksowy demokratyczny proces opracowywania konstytucji;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji jak również władzom birmańskim.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności