Postup : 2007/2633(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B6-0369/2007

Předložené texty :

B6-0369/2007

Rozpravy :

PV 26/09/2007 - 12
CRE 26/09/2007 - 12

Hlasování :

PV 27/09/2007 - 9.5
CRE 27/09/2007 - 9.5

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0420

NÁVRH USNESENÍ,
PDF 93kWORD 40k
25. 9. 2007
PE395.997v01-00
 
B6‑0369/2007
který k ukončení debaty o prohlášeních Rady a Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předkládají Jules Maaten, Marco Cappato, Marco Pannella a Annemie Neyts-Uyttebroeck
za skupinu ALDE,
o Barmě

Usnesení Evropského parlamentu o Barmě 
B6‑0369/2007

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Barmě, zejména na usnesení ze dne 6. září 2007,

–  s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu

A.  vzhledem k tomu, že je zatýkáno velké množství pokojných účastníků demonstrací, včetně mnichů, za projevy nelibosti nad špatnou vládou vojenské junty,

B.  vzhledem k tomu, že mniši své protesty zahájili před týdnem poté, co se vláda neomluvila za zbití několika mnichů během demonstrace konané před třemi týdny v Pakkoku v centrální části země, a po vládním rozhodnutí z minulého měsíce zdvojnásobit cenu paliva,

C.  vzhledem k tomu, že demonstrace sílí, i přes zvěsti o tom, že vládní síly by brzy mohly masivně a tvrdě zakročit podobně, jako učinily vojenské síly v roce 1988, což mělo za následek smrt tisíců barmských občanů,

D.  vzhledem k tomu, že vojenské síly zveřejnily další hrozbu zákroku proti těm, kdo nedodržují příkaz zastavit protivládní protesty,

E.  jsouce toho názoru, že již nelze dále odkládat, aby se Rada bezpečnosti OSN současnou situací v Barmě zabývala;

1.  vyzývá předsednictví EU, generálního tajemníka sdružení ASEAN, mezinárodní společenství a Radu bezpečnosti OSN, aby podnikly okamžité kroky, které by zamezily dalším lidským obětem v Barmě;

2.  vyzývá proto Radu bezpečnosti OSN, aby se situací v Barmě neprodleně zabývala a aby generálního tajemníka OSN pověřila zprostředkováním jednání v Barmě tak, aby došlo k národnímu usmíření a přechodu k demokracii, a Radu bezpečnosti OSN vyzývá, aby přijala nezbytná opatření k zavedení dalších hospodářských sankcí proti Barmě, které by vyvíjely tlak vedoucí ke změnám;

3.  odsuzuje Státní radu pro mír a rozvoj (SPDC) za její neustávající útlak barmského lidu, který trvá více než 40 let, a za její absolutní selhání učinit jakýkoli významný krok vstříc demokracii;

4.  odsuzuje naprostou lhostejnost vojenské diktatury k dobrým životním podmínkám barmského lidu;

5.  s ohledem na doporučení generálního tajemníka OSN, že je třeba současný ústavní proces přeměnit na ústavní proces, který bude inkluzivní a demokratický; naléhá, aby byl tento současný nelegitimní ústavní proces zastaven a aby na jeho místo nastoupilo plně reprezentativní Národní shromáždění, jehož součástí by byla Národní liga pro demokracii (NLD) a další politické strany a skupiny;

6.  požaduje, aby byla Aun Schan Su Ťij a další političtí vězni okamžitě a bezpodmínečně propuštěni;

7.  žádá Komisi, aby v rámci nástroje pro demokracii a lidská práva poskytla náležité prostředky k aktivní podpoře prodemokratického hnutí a prodemokratických nevládních organizací, které usilují o podporu řádné správy věcí veřejných v Barmě;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států, vládám států sdružení ASEAN, Národní lize pro demokracii, Státní radě pro mír a rozvoj a generálnímu tajemníkovi OSN.

Právní upozornění - Ochrana soukromí