Forslag til beslutning - B6-0369/2007Forslag til beslutning
B6-0369/2007

FORSLAG TIL BESLUTNING

25.9.2007

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2
af Jules Maaten, Marco Cappato, Marco Pannella og Annemie Neyts-Uyttebroeck
for ALDE-Gruppen
om Burma

Procedure : 2007/2633(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B6-0369/2007
Indgivne tekster :
B6-0369/2007
Vedtagne tekster :

B6‑0369/2007

Europa-Parlamentets beslutning om Burma

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Burma, navnlig beslutningen af 6.september 2007,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.  der henviser til, at snesevis af mennesker, herunder munke, arresteres for at demonstrere fredeligt og give udtryk for deres utilfredshed med militærjuntaens magtmisbrug,

B.  der henviser til, at munkene indledte deres protester for en uge siden, efter at regeringen undlod at undskylde, at nogle munke var blevet tævet under en demonstration i Pakkohu centrum for tre uger siden, og efter regeringen besluttede at fordoble prisen på brændstof i sidste måned,

C.  der henviser til, at demonstrationerne er vokset til trods for rygter om, at regeringsstyrkerne snart kan forventes at indlede en massiv nedkæmpning som den, militærstyrkerne gennemførte i 1988, og som krævede flere tusind dødsofre blandt Burmas borgere;

D.  der henviser til, at de militære styrker har udsendt en anden trussel om indgreb mod personer, der modsætter sig ordren om at stoppe protester mod regeringen,

E.  der mener, at det ikke længere er muligt at udsætte behandlingen af den nuværende situation i Burma i FN's sikkerhedsråd,

1.  opfordrer EU's formandskab, ASEAN's generalsekretær, det internationale samfund og FN's Sikkerhedsråd til omgående at træffe foranstaltninger for at forhindre yderligere tab af menneskeliv i Burma,

2.  opfordrer derfor FN's Sikkerhedsråd til at anse situationen i Burma for et særligt presserende anliggende og til at bemyndige FN's generalsekretær til at mægle i Burma med henblik på at tilvejebringe en national forsoning og en overgang til demokrati, og opfordrer FN's Sikkerhedsråd til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at pålægge Burma yderligere økonomiske sanktioner i et forsøg på at fremtvinge forandringer;

3.  fordømmer SPDC, fordi det i de sidste 40 år har udsat det burmesiske folk for en brutal undertrykkelse, og fordi det har undladt at tage noget som helst væsentligt skridt i retning af demokrati;

4.  fordømmer militærdiktaturets komplette ligegyldighed over for Burma befolknings velfærd;

5.  henstiller indtrængende, at den igangværende ulovlige forfatningsproces bringes til ophør og erstattes af et fuldt repræsentativt Nationalt Konvent med deltagelse af NLD og andre politiske partier og grupper, og at der tages hensyn til FN's generalsekretærs henstillinger om, at denne proces omdannes til en vidtfavnende og demokratisk forfatningsskabende proces;

6.  kræver øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af Daw Aung San Suu Kyi og andre politiske fanger;

7.  anmoder Kommissionen om at stille passende midler til rådighed inden for rammerne af instrumentet for menneskerettigheder for aktivt at støtte den prodemokratiske bevægelse og ngo'er, der arbejder på at styrke god regeringsførelse i Burma;

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer, ASEAN-landenes regeringer, Nationalforbundet for Demokrati, Det Nationale Råd for Fred og Udvikling og FN’s generalsekretær.