Πρόταση ψηφίσματος - B6-0369/2007Πρόταση ψηφίσματος
B6-0369/2007

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

25.9.2007

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Jules Maaten, Marco Cappato, Marco Pannella και Annemie Neyts-Uyttebroeck
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
σχετικά με τη Βιρμανία

Διαδικασία : 2007/2633(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0369/2007
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0369/2007
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0369/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Βιρμανία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Βιρμανία και ειδικότερα το ψήφισμά του που ενέκρινε στις 6 Σεπτεμβρίου 2007,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεκάδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και μοναχοί, έχουν συλληφθεί διότι διαδήλωναν ειρηνικά και εξέφραζαν τη δυσαρέσκειά τους απέναντι στην κακοδιοίκηση της στρατιωτικής χούντας,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μοναχοί ξεκίνησαν τη διαμαρτυρία τους πριν από μια εβδομάδα αφού η κυβέρνηση δεν ζήτησε συγνώμη για τους ξυλοδαρμούς ορισμένων μοναχών κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στην κεντρική πόλη Pakkoku πριν από τρεις εβδομάδες και ύστερα από την απόφαση της κυβέρνησης να διπλασιάσει την τιμή των καυσίμων τον τελευταίο μήνα,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδηλώσεις πυκνώνουν, παρά τις φήμες ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις θα μπορούσαν σύντομα να επιδοθούν σε εκτεταμένη βίαιη καταστολή, όπως είχαν πράξει οι στρατιωτικές δυνάμεις το 1988 με αποτέλεσμα το θάνατο χιλιάδων βιρμανών πολιτών,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις μετέδωσαν μια ακόμη απειλή ότι θα ληφθούν μέτρα εναντίον όσων παραβιάζουν τη διαταγή τερματισμού των αντικυβερνητικών διαμαρτυριών,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μπορεί πλέον να υπάρξει καθυστέρηση στην αντιμετώπιση της τρέχουσας κατάστασης στη Βιρμανία από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ,

1.  καλεί την Προεδρία της ΕΕ, το Γενικό Γραμματέα του ASEAN, τη διεθνή κοινότητα και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να αναλάβουν δράση αμέσως για να αποτρέψουν περαιτέρω ανθρώπινες απώλειες στη Βιρμανία·

2.  καλεί κατά συνέπεια το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να ασχοληθεί επειγόντως με την κατάσταση στη Βιρμανία και να εξουσιοδοτήσει τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να ενεργήσει ως διαμεσολαβητής στη Βιρμανία με στόχο να επιφέρει την εθνική συμφιλίωση και τη μετάβαση στη δημοκρατία· καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την επιβολή οικονομικών κυρώσεων εναντίον της Βιρμανίας, σε μια προσπάθεια να ασκήσει πίεση για την αλλαγή·

3.  καταδικάζει το Κρατικό Συμβούλιο για την Ειρήνη και την Ανάπτυξη (SPDC) για την αμείλικτη καταπίεση του βιρμανικού λαού επί περισσότερο από 40 χρόνια και διότι δεν έχει πραγματοποιήσει κανένα ουσιαστικό βήμα προς τη δημοκρατία·

4.  καταδικάζει την πλήρη αδιαφορία της στρατιωτικής δικτατορίας για την ευημερία του λαού της Βιρμανίας·

5.  ζητεί επιμόνως τη διακοπή της τρέχουσας παράνομης συνταγματικής διαδικασίας και την αντικατάστασή της με μια πλήρως αντιπροσωπευτική Εθνική Συνέλευση η οποία να περιλαμβάνει την Εθνική Ένωση για τη Δημοκρατία (NLD) και τα άλλα πολιτικά κόμματα και ομάδες, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για μετασχηματισμό της σε περιεκτική και δημοκρατική συνταγματική διαδικασία·

6.  ζητεί την άμεση και χωρίς όρους απελευθέρωση της Daw Aung San Suu Kyi και άλλων πολιτικών κρατουμένων·

7.  ζητεί από την Επιτροπή να διαθέσει τα απαραίτητα μέσα στο πλαίσιο του Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα προκειμένου να υποστηρίξει ενεργά το δημοκρατικό κίνημα και τις ΜΚΟ που εργάζονται για την ενίσχυση της καλής διακυβέρνησης στη Βιρμανία·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, τις κυβερνήσεις των μελών του ASEAN, την Εθνική Ένωση για τη Δημοκρατία, το Κρατικό Συμβούλιο Ειρήνης και Ανάπτυξης και το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.