Päätöslauselmaesitys - B6-0369/2007Päätöslauselmaesitys
B6-0369/2007

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

25.9.2007

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Jules Maaten, Marco Cappato, Marco Pannella ja Annemie Neyts-Uyttebroeck
ALDE-ryhmän puolesta
Burmasta

Menettely : 2007/2633(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B6-0369/2007
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B6-0369/2007
Hyväksytyt tekstit :

B6‑0369/2007

Euroopan parlamentin päätöslauselma Burmasta

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Burmasta ja erityisesti 6. syyskuuta 2007 antamansa päätöslauselman,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että joukoittain ihmisiä, heidän joukossaan munkkeja, on pidätetty heidän osoittaessaan rauhallisesti mieltään ja tyytymättömyyttään sotilasjuntan kehnoa hallintoa kohtaan,

B.  ottaa huomioon, että munkit käynnistivät mielenosoituksensa viikko sitten sen jälkeen kun hallitus kieltäytyi pyytämästä anteeksi eräiden munkkien pahoinpitelyä maan keskiosassa sijaitsevassa Pakkokun kaupungissa kolme viikkoa aiemmin hallituksen päätettyä kaksinkertaistaa polttoaineen hinnan viime kuussa,

C.  ottaa huomioon, että mielenosoitukset ovat paisuneet, vaikka huhujen mukaan hallituksen joukot aloittavat pian laajamittaisen väkivallan hajottaakseen mielenosoituksen, kuten sotilasjoukot tekivät vuonna 1988, jolloin tuhansia burmalaisia kuoli,

D.  ottaa huomioon, että sotilasjoukot ovat lisäksi uhanneet ryhtyä toimiin niitä vastaan, jotka loukkaavat määräystä hallitustenvastaisten mielenosoitusten pysäyttämisestä,

E.  katsoo, ettei Burman nykytilanteen käsittelemistä YK:n turvallisuusneuvostossa pidä enää viivyttää,

1.  kehottaa EU:n puheenjohtajavaltiota, ASEANin pääsihteeriä, kansainvälistä yhteisöä ja YK:n turvallisuusneuvostoa ryhtymään välittömästi toimiin estääkseen sen, että Burmassa kuolee lisää ihmisiä;

2.  kehottaa näin ollen YK:n turvallisuusneuvostoa käsittelemään Burman tilannetta ensi tilassa ja antamaan YK:n pääsihteerille vallan toimia välittäjänä siellä, jotta saataisiin aikaan kansallinen sovinto ja siirtyminen demokratiaan, ja kehottaa YK:n turvallisuusneuvostoa ryhtymään tarvittaviin toimiin taloudellisten lisäpakotteiden kohdistamiseksi Burmaan yrityksenä pakottaa maa muuttumaan;

3.  tuomitsee Valtion rauhan ja kehityksen neuvoston (SPDC) Burman kansaan yli 40 vuoden ajan kohdistaman herkeämättömän sorron ja sen, ettei se ole tehnyt elettäkään demokratiaan siirtymiseksi;

4.  tuomitsee sotilasdiktatuurin täydellisen piittaamattomuuden burmalaisten hyvinvoinnista;

5.  vaatii tämänhetkisen laittoman perustuslakiprosessin lakkauttamista ja sen korvaamista asianmukaisesti edustetulla kansalliskokouksella, johon kuuluu Kansallinen demokratialiitto (NLD) ja muita poliittisia puolueita ja ryhmiä ja joka ottaa huomioon YK:n pääsihteerin antamat suositukset tehdä prosessista kokonaisvaltainen ja demokraattiseen perustuslakiin tähtäävä prosessi;

6.  vaatii vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta Aung San Suu Kyin ja muut poliittiset vangit;

7.  pyytää komissiota asettamaan demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevasta eurooppalaisesta rahoitusvälineestä käyttöön asianmukaisesti varoja demokratiaa kannattavan liikkeen ja Burman hyvän hallintotavan lujittamisen parissa toimivien kansalaisjärjestöjen aktiiviseen tukemiseen;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille, ASEANin jäsenvaltioiden hallituksille, Kansalliselle demokratialiitolle, Burman valtion rauhan ja kehityksen neuvostolle sekä YK:n pääsihteerille.