Állásfoglalásra irányuló indítvány - B6-0369/2007Állásfoglalásra irányuló indítvány
B6-0369/2007

Állásfoglalásra irányuló indítvány

25.9.2007

az Európai Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően
az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján
előterjesztette: Jules Maaten, Marco Cappato, Marco Pannella és Annemie Neyts-Uyttebroeck
az ALDE képviselőcsoport nevében
Burmáról

Eljárás : 2007/2633(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B6-0369/2007
Előterjesztett szövegek :
B6-0369/2007
Elfogadott szövegek :

B6‑0369/2007

az Európai Parlament állásfoglalása Burmáról

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Burmáról szóló korábbi állásfoglalásaira és konkrétan a 2007. szeptember 6-i állásfoglalására,

–  tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (2) bekezdésére,

A.  tekintettel Burmáról szóló korábbi állásfoglalásaira, és különösen a 2007. szeptember 6-i állásfoglalására,

B.  mivel tömegesen tartóztatják le a katonai junta rossz kormányzása miatti elégedetlenségüknek békés tüntetés keretében hangot adó demonstrálókat, akik között szerzetesek is vannak,

C.  mivel a szerzetesek a múlt héten kezdték meg tiltakozásukat, miután a kormány nem kért bocsánatot azért, hogy a három hete Pakkoku városában tartott tüntetésen a karhatalmi erők szerzeteseket vertek meg, és azután, hogy a kormány az elmúlt hónapban kétszeresére emelte az üzemanyagok árát,

D.  mivel a tüntetések egyre nagyobb tömegeket vonzanak annak ellenére, hogy egyes hírek szerint a kormányerők hamarosan drasztikus módon fojtják el a tiltakozást, hasonlóan a hadsereg 1988-as fellépéséhez, amely során burmai lakosok ezrei vesztették életüket,

E.  mivel a hadsereg a médiumokon keresztül azzal fenyegette meg a közvéleményt, hogy fellép mindazok ellen, akik megtagadják a kormányellenes tüntetések beszüntetésére irányuló parancsot,

F.  mivel meggyőződése, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsának haladéktalanul foglalkoznia kell a Burmában kialakult helyzettel,

1.  felszólítja az EU elnökségét, az Asean főtitkárát, a nemzetközi közösséget és az ENSZ Biztonsági Tanácsát, hogy késedelem nélkül lépjen fel a további burmai emberáldozatok elkerülése érdekében;

2.  felszólítja ezért az ENSZ Biztonsági Tanácsát, hogy sürgősséggel tűzze napirendjére a jelenlegi burmai helyzetet és hatalmazza fel az ENSZ főtitkárát, hogy a nemzeti megbékélés és a demokratikus átmenet érdekében lépjen fel közvetítőként, továbbá felszólítja az ENSZ Biztonsági Tanácsát, hogy a változások kikényszerítése érdekében intézkedjenek további gazdasági szankciók bevezetéséről Burmával szemben;

3.  elítéli az SPDC-t a burmai lakosság 40 éve tartó könyörtelen elnyomásáért és a demokratizálódásra való hajlandósága teljes hiányáért;

4.  elítéli a katonai diktatúra teljes érdektelenségét a burmai lakosság jóléte iránt;

5.  sürgeti, hogy hagyjanak fel a jelenlegi illegitim alkotmányozási eljárással, és helyette teljes képviseleten alapuló Nemzeti Konventet hozzanak létre, amelynek tagja az NDL és más politikai pártok és csoportok, figyelembe véve az ENSZ főtitkárának arra irányuló ajánlásait, hogy az alkotmány létrehozásának folyamata társadalmi részvételen és demokratikus elveken alapuljon;

6.  követeli Daw Aung Szan Szú Kji és más politikai foglyok azonnali és feltétel nélküli szabadon engedését;

7.  kéri az Európai Bizottságot, hogy bocsássa rendelkezésre a megfelelő eszközöket a demokrácia és emberi jogi eszköz keretein belül a demokratikus mozgalom és azon demokráciáért küzdő nem kormányzati szervezetek aktív támogatására, amelyek a felelősségteljes kormányzás megerősödéséért dolgoznak Burmában;

8.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak, az ASEAN-országok kormányainak, a Nemzeti Liga a Demokráciáért pártnak, az Állami Béke és Fejlődés Tanácsának és az Egyesült Nemzetek Szervezete főtitkárának.