Predlog resolucije - B6-0369/2007Predlog resolucije
B6-0369/2007

PREDLOG RESOLUCIJE

25.9.2007

k izjavi Sveta in Komisije
v skladu s členom 103(2) Poslovnika,
ki ga vlagajo Jules Maaten, Marco Cappato, Marco Pannella in Annemie Neyts-Uyttebroeck
v imenu skupine ALDE
o Burmi

Postopek : 2007/2633(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B6-0369/2007
Predložena besedila :
B6-0369/2007
Sprejeta besedila :

B6‑0369/2007

Resolucija Evropskega parlamenta o Burmi

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Burmi, natančneje tiste z dne 6. septembra 2007,

–  ob upoštevanju člena 103(2) svojega poslovnika,

A.  ker je veliko ljudi, vključno z menihi, bilo aretiranih, ker so miroljubno demonstrirali in izražali svoje nezadovoljstvo s slabim vladanjem vojaške hunte;

B.  ker so menihi pred enim tednom protestirali, ker se vlada ni opravičila za dejstvo, da je bilo med demonstracijo v osrednjem mestu Pakoku pred tremi tedni pretepenih nekaj menihov in ker se je pretekli mesec odločila, da podvoji cene goriva;

C.  ker so demonstracije izbruhnile kljub govoricam, da bodo vladne sile začele s velikim in nasilnim napadom, kot je bil napad vojaških sil leta 1988, v katerem je umrlo na tisoče burmanskih državljanov;

D.  ker so vojaške sile objavile še eno grožnjo, da bo ta ukrep usmerjen proti tistim, ki bodo kršili ukaz, naj prenehajo s protivladnimi protesti;

F.  ker meni, da se ne sme več odlašati z obravnavo trenutnega stanja v Burmi v varnostnem svetu Združenih narodov,

1.  poziva predsedstvo EU, generalnega sekretarja Asean, mednarodno skupnost in varnostni svet ZN, naj nemudoma ukrepajo, da bi preprečili nadaljnje človeške žrtve v Burmi;

2.  zato poziva varnostni svet ZN, naj razmere v Burmi nujno obravnava in naj generalnega sekretarja ZN pooblasti za pogajanja, ki bodo Burmi prinesla nacionalno spravo in omogočila prehod v demokracijo, ter poziva varnostni svet ZN, naj primerno ukrepa in uvede dodatne gospodarske sankcije proti Burmi, da bi izsilil spremembe;

3.  obsoja državni svet za mir in razvoj, ker že več kot štirideset let neusmiljeno zatira burmansko ljudstvo in ker ni dosegel nikakršnega pomembnega napredka proti demokraciji;

4.  obsoja popolno nezanimanje vojaške diktature za blagor burmanskega ljudstva;

5.  poziva k zaustavitvi nelegitimnega ustavnega procesa, ki se sedaj odvija, in k njegovi nadomestitvi s popolnoma reprezentančno nacionalno konvencijo, ki bo vključevala Nacionalno ligo za demokracijo in druge politične stranke in skupine, ob upoštevanju priporočila generalnega sekretarja Združenih narodov, da se ta proces spremeni v vključujoč in demokratičen ustavodajni postopek;

6.  zahteva takojšnji in brezpogojni izpust Aung San Su Či in drugih političnih zapornikov;

7.  prosi Evropsko komisijo, naj poskrbi za potrebna sredstva znotraj instrumenta za demokracijo in človekove pravice, da bi dejavno podpiral gibanje za demokracijo in nevladne organizacije, ki delujejo v smeri krepitve dobrega upravljanja v Burmi;

8.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam držav članic, vladam držav Aseana, Nacionalni ligi za demokracijo, državnemu svetu za mir in razvoj ter generalnemu sekretarju Združenih narodov.