Postup : 2007/2633(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B6-0370/2007

Předložené texty :

B6-0370/2007

Rozpravy :

PV 26/09/2007 - 12
CRE 26/09/2007 - 12

Hlasování :

PV 27/09/2007 - 9.5
CRE 27/09/2007 - 9.5

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0420

NÁVRH USNESENÍ,
PDF 95kWORD 40k
25. 9. 2007
PE395.998v01-00
 
B6‑0370/2007
který k ukončení debaty o prohlášeních Rady a Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předkládají Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock a Barbara Weiler
za skupinu PSE,
o Barmě

Usnesení Evropského parlamentu o Barmě 
B6‑0370/2007

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Barmě, zejména na usnesení ze dne 6. září 2007,

–  s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu

A.  vzhledem k tomu, že je zatýkáno velké množství pokojných účastníků demonstrací, včetně mnichů, za projevy nelibosti nad špatnou vládou vojenské junty,

B.  vzhledem k tomu, že protestující jsou vystaveni dalším nebezpečným hrozbám represe ze strany vojenské junty,

C.  vzhledem k tomu, že pokud jde o bezpečnost pokojných účastníků protestů, mezinárodní společenství požene juntu k odpovědnosti,

D.  vzhledem k tomu, že mniši i civilní obyvatelstvo zahájili protesty před týdnem poté, co se vláda neomluvila za zbití několika mnichů během demonstrace konané před třemi týdny v Pakkoku v centrální části země,

E.  vzhledem k tomu, že demonstrace sílí, i přes zvěsti o tom, že vládní síly by brzy mohly masivně zakročit,

F.  jsouce toho názoru, že již nelze dále odkládat okamžik, kdy se Rada bezpečnosti a Valné shromáždění OSN budou současnou situací v Barmě zabývat;

1.  blahopřeje účastníkům protestů k jejich pokojnému přístupu;

2.  vyzývá předsednictví EU, sdružení ASEAN, Čínu, mezinárodní společenství a Radu bezpečnosti OSN, aby podnikly okamžité kroky, které by v Barmě zamezily dalším lidským obětem;

3.  vyzývá proto Radu bezpečnosti a Valné shromáždění OSN, aby se situací v Barmě neprodleně zabývaly a aby generálního tajemníka OSN pověřila zprostředkováním jednání v Barmě tak, aby bylo dosaženo národního usmíření a přechodu k demokracii, a Radu bezpečnosti OSN vyzývá, aby přijala nezbytná opatření k zavedení hospodářských sankcí proti Barmě, které by vyvíjely tlak ke změnám;

4.  vyzývá Radu bezpečnosti OSN, aby zajistila, že zvláštní vyslanec OSN Ibrahim Gambari podnikne svou plánovanou cestu do Barmy co nejdříve;

5.  odsuzuje Státní radu pro mír a rozvoj (SPDC) za její neustávající útlak barmského lidu, který trvá více než 40 let, a za její absolutní selhání učinit jakýkoli významný krok vstříc demokracii;

6.  odsuzuje naprostou lhostejnost vojenské diktatury k dobrým životním podmínkám barmského lidu;

7.  vyzývá k využití příležitosti obnovit dialog ve prospěch národního smíření;

8.  s ohledem na doporučení generálního tajemníka OSN, že je třeba současný nelegitimní ústavní proces přeměnit na inkluzivní a demokratický, naléhá, aby byl současný ústavní proces zastaven a aby na jeho místo nastoupilo plně reprezentativní Národní shromáždění, jehož součástí by byla Národní liga pro demokracii (NLD) a další politické strany a skupiny i etnické menšiny;

9.  požaduje, aby byla okamžitě a bezpodmínečně propuštěna Aun Schan Su Ťij;

   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států, vládám států sdružení ASEAN, Národní lize pro demokracii, Státní radě pro mír a rozvoj a generálnímu tajemníkovi OSN.

Právní upozornění - Ochrana soukromí