Menetlus : 2007/2633(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B6-0370/2007

Esitatud tekstid :

B6-0370/2007

Arutelud :

PV 26/09/2007 - 12
CRE 26/09/2007 - 12

Hääletused :

PV 27/09/2007 - 9.5
CRE 27/09/2007 - 9.5

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0420

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 90kWORD 40k
25.9.2007
PE395.998v01-00
 
B6‑0370/2007
nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 2
Esitaja(d): Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock ja Barbara Weiler
fraktsiooni PSE nimel
Birma

Euroopa Parlamendi resolutsioon vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 2 
B6‑0370/2007

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma eelmisi resolutsioone Birma kohta, eriti 6. septembri 2007. aasta resolutsiooni;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 2,

A.  arvestades, et hulgaliselt inimesi, kaasa arvatud munkasid, on arreteeritud rahumeelse meeleavaldamise eest ja oma rahulolematuse väljendamise eest sõjaväehunta väärvalitsusega;

B.  arvestades, et meeleavaldajad seisavad silmitsi represseerimise salakavala ohuga sõjaväehunta poolt;

C.  arvestades, et sõjaväehunta vastutab rahvusvahelise üldsuse ees rahumeelsete meeleavaldajate julgeoleku eest;

D.  arvestades, et mungad ja tsiviilelanikkond algatasid nädal tagasi oma meeleavaldused pärast valitsuse suutmatust vabandada mõnede munkade peksmise pärast kolm nädalat tagasi Pakkoku kesklinnas toimunud meeleavalduste käigus;

E.  arvestades, et meeleavaldused on kasvanud hoolimata kuulujuttudest, et valitsusjõud algatavad varsti ulatusliku mahasurumise;

F.  uskudes, et Birma praeguse olukorra arutamist ÜRO Julgeolekunõukogus ja ÜRO Peaassamblees ei saa enam edasi lükata;

1.  tervitab meeleavaldajate rahumeelset lähenemist;

2.  kutsub ELi eesistujariiki, ASEANi riike, Hiinat, rahvusvahelist üldsust ja ÜRO Julgeolekunõukogu tegutsema viivitamata, et hoida ära inimohvreid Birmas;

3.  kutsub seetõttu ÜRO Julgeolekunõukogu ja ÜRO Peaassambleed üles tegelema olukorraga Birmas kui pakilise küsimusega ja volitama ÜRO peasekretäri olema vahendajaks Birmas, mille eesmärk on rahvusliku lepitamise saavutamine ja demokraatiale üleminek, ning kutsub ÜRO Julgeolekunõukogu muutuste saavutamise eesmärgil üles võtma vajalikke meetmeid majandussanktsioonide kehtestamiseks Birmale;

4.  kutsub ÜRO Julgeolekunõukogu üles tagama ÜRO erisaadiku Ibrahim Gambari viivitamatut kavandatud lähetamist Birmasse;

5.  mõistab riikliku rahu- ja arengunõukogu hukka Birma rahva järeleandmatu rõhumise eest enam kui 40 aasta vältel ning mõistab hukka rahu- ja arengunõukogu täieliku ebaõnnestumise liikuda märkimisväärselt demokraatia suunas;

6.  mõistab hukka sõjalise diktatuuri täieliku hoolimatuse Birma rahva heaolu suhtes;

7.  nõuab, et kasutataks juhust algatada rahvusliku lepitamise teemaline dialoog;

8.  nõuab praeguse ebaseadusliku põhiseadusliku protsessi peatamist ja selle asendamist täielikult esindusliku Rahvusliku Konvendiga, mis hõlmaks Rahvuslikuku Demokraatlikku Liigat (NLD) ning teisi erakondi ja fraktsioone ning rahvusi, arvestades ÜRO peasekretäri soovitust muuta see kõiki kaasavaks demokraatlikuks põhiseadusprotsessiks;

9.  nõuab Daw Aung San Suu Kyi viivitamatut ja tingimusteta vabastamist;

   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele, ASEANi riikide valitsustele, Rahvuslikule Demokraatlikule Liigale, riiklikule rahu- ja arengunõukogule ning ÜRO peasekretärile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika