Menettely : 2007/2633(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0370/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0370/2007

Keskustelut :

PV 26/09/2007 - 12
CRE 26/09/2007 - 12

Äänestykset :

PV 27/09/2007 - 9.5
CRE 27/09/2007 - 9.5

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0420

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 87kWORD 38k
25.9.2007
PE395.998v01-00
 
B6‑0370/2007
neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock ja Barbara Weiler
PSE-ryhmän puolesta
Burmasta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Burmasta 
B6‑0370/2007

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Burmasta ja erityisesti 6. syyskuuta 2007 antamansa päätöslauselman,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että joukoittain ihmisiä, heidän joukossaan munkkeja, on pidätetty heidän osoittaessaan rauhallisesti mieltään ja tyytymättömyyttään sotilasjuntan kehnoa hallintoa kohtaan,

B.  ottaa huomioon, että sotilasjuntta uhkaa mielenosoittajia uusilla häikäilemättömillä sortotoimilla,

C.  ottaa huomioon, että kansainvälinen yhteisö tulee pitämään junttaa vastuullisena rauhanomaisten mielenosoittajien turvallisuudesta,

D.  ottaa huomioon, että maan buddhalaismunkit käynnistivät mielenosoituksensa viikko sitten sen jälkeen, kun hallitus kieltäytyi pyytämästä anteeksi joidenkin munkkien pahoinpitelyä maan keskiosassa sijaitsevassa Pakokkun kaupungissa kolme viikkoa aiemmin,

E.  ottaa huomioon, että mielenosoitukset ovat paisuneet, vaikka hallituksen joukkojen huhutaan pian aloittavat laajamittaiset toimet niiden hajottamiseksi,

F.  katsoo, ettei Burman nykytilanteen käsittelemistä YK:n turvallisuusneuvostossa ja yleiskokouksessa pidä enää viivyttää,

1.  antaa mielenosoittajille tunnustusta rauhanomaisesta toiminnasta;

2.  kehottaa EU:n puheenjohtajavaltiota, ASEANia, Kiinaa, kansainvälistä yhteisöä ja YK:n turvallisuusneuvostoa ryhtymään välittömästi toimiin estääkseen ihmishenkien menetykset Burmassa;

3.  kehottaa siksi YK:n turvallisuusneuvostoa ja yleiskokousta käsittelemään Burman tilannetta ensi tilassa ja antamaan YK:n pääsihteerille vallan toimia välittäjänä Burmassa, jotta saataisiin aikaan kansallinen sovinto ja siirtyminen demokratiaan, sekä kehottaa YK:n turvallisuusneuvostoa ryhtymään tarvittaviin toimiin taloudellisten pakotteiden kohdistamiseksi Burmaan yrityksenä pakottaa maa muuttumaan;

4.  kehottaa YK:n turvallisuusneuvostoa varmistamaan, että YK:n erityislähettiläs Ibrahim Gambari toteuttaa mahdollisimman pian suunnitellun Burman-vierailunsa;

5.  tuomitsee Valtion rauhan ja kehityksen neuvoston (SPDC) Burman kansaan yli 40 vuoden ajan kohdistaman herkeämättömän sorron ja sen, ettei se ole tehnyt elettäkään demokratiaan siirtymiseksi;

6.  tuomitsee sotilasdiktatuurin täydellisen piittaamattomuuden burmalaisten hyvinvoinnista;

7.  kehottaa käyttämään tilaisuutta hyväksi ja aloittamaan uudelleen vuoropuhelun kansallisen sovinnon aikaansaamiseksi;

8.  vaatii lakkauttamaan tämänhetkisen laittoman perustuslakiprosessin ja korvaamaan sen kaikkia osapuolia edustavalla kansalliskokouksella, johon kuuluu Kansallinen demokratialiitto (NLD) ja muita poliittisia puolueita ja ryhmiä sekä maan etniset kansallisuudet ja joka ottaa huomioon YK:n pääsihteerin suosituksen tehdä prosessista kokonaisvaltainen ja demokraattinen perustuslakiin tähtäävä prosessi;

9.  vaatii Daw Aung San Suu Kyin vapauttamista välittömästi ilman ehtoja;

   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille, ASEANin jäsenvaltioiden hallituksille, Kansalliselle demokratialiitolle, Burman valtion rauhan ja kehityksen neuvostolle sekä YK:n pääsihteerille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö