Postup : 2007/2633(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B6-0371/2007

Předložené texty :

B6-0371/2007

Rozpravy :

PV 26/09/2007 - 12
CRE 26/09/2007 - 12

Hlasování :

PV 27/09/2007 - 9.5
CRE 27/09/2007 - 9.5

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0420

NÁVRH USNESENÍ,
PDF 92kWORD 38k
25. 9. 2007
PE395.999v01-00
 
B6‑0371/2007
který k ukončení debaty o prohlášeních Rady a Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předkládají Geoffrey Van Orden, Hartmut Nassauer, Nirj Deva, Bernd Posselt a Colm Burke
za skupinu PPE-DE,
o Barmě

Usnesení Evropského parlamentu o Barmě 
B6‑0371/2007

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Barmě, zejména na usnesení ze dne 6. září 2007,

–  s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu

A.  vzhledem k tomu, že Aliance všech barmských buddistických mnichů vedla masivní vlnu pokojných demonstrací proti represivní vojenské juntě v Barmě a požadovala osvobození Aun Schan Su Ťij a ostatních politických vězňů,

B.  vzhledem k tomu, že intenzita demonstrací stále narůstá navzdory zatýkání a obavám z násilné reakce vládních sil,

C  s ohledem na výzvu dalajlámy z 23. září 2007, v níž naléhal na barmské orgány, aby proti jeho bratřím buddistickým mnichům ani proti ostatním demonstrantům nepoužily násilí,

D.  vzhledem k tomu, že v Radě bezpečnosti OSN se dne 20. září o situaci v Barmě diskutovalo jen krátce,

1.  schvaluje odvážnou akci barmských mnichů a desetitisíců dalších pokojných demonstrantů, při níž se postavili antidemokratickému a represivnímu režimu v Barmě;

2.  znovu opakuje výzvu k okamžitému propuštění Aun Schan Su Ťij;

3.  naléhavě vyzývá barmské orgány, aby proti demonstrujícím nepoužily násilí, zajistily, aby se neopakovaly hrůzné scény krveprolití, jejichž svědkem byl svět v roce 1988, a aby místo toho uznaly oprávněnost předkládaných požadavků;

4.  vyzývá k ukončení současného nelegitimního ústavního procesu a jeho nahrazení plně reprezentativním národním shromážděním, jehož součástí by byla NLD a další politické strany a skupiny;

5.  vyzývá Radu bezpečnosti OSN, aby se situací v Barmě neprodleně zabývala a aby generálního tajemníka OSN pověřila podniknutím kroků, které by usnadnily národní usmíření a přechod k demokracii v Barmě;

6.  vyzývá Radu EU, aby neprodleně navázala kontakty se Spojenými státy, ASEAN a ostatními příslušníky mezinárodního společenství s cílem připravit koordinovaný soubor dalších opatření, včetně ekonomických sankcí, jež by mohla být použita proti barmskému režimu, pokud nebude reagovat na výzvu k návratu k demokracii;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států, vládám států sdružení ASEAN, Národní lize pro demokracii, Státní radě pro mír a rozvoj a generálnímu tajemníkovi OSN.

Právní upozornění - Ochrana soukromí