Menetlus : 2007/2633(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B6-0371/2007

Esitatud tekstid :

B6-0371/2007

Arutelud :

PV 26/09/2007 - 12
CRE 26/09/2007 - 12

Hääletused :

PV 27/09/2007 - 9.5
CRE 27/09/2007 - 9.5

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0420

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 87kWORD 39k
25.9.2007
PE395.999v01-00
 
B6‑0371/2007
nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 2
Esitaja(d): Geoffrey Van Orden, Hartmut Nassauer, Nirj Deva, Bernd Posselt ja Colm Burke
fraktsiooni PPE-DE nimel
Birma

Euroopa Parlamendi resolutsioon Birma kohta 
B6‑0371/2007

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Birma kohta, eriti 6. septembri 2007. aasta resolutsiooni;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 2,

A.  arvestades, et Kõikide Birma Buda Munkade Allianss on juhtinud massiliste rahulike meeleavalduste lainet Birma repressiivse sõjaväehunta vastu ning nõudnud vabadust Aung San Suu Kyile ja teistele poliitvangidele;

B.  arvestades, et meeleavaldused on laienenud vaatamata arreteerimistele ja kartusele, et valitsusväed võivad vägivaldselt reageerida;

C.  arvestades dalai-laama 23. septembri 2007. aasta üleskutset, milles ta nõudis tungivalt, et Birma võimud hoiduksid vägivallast tema usukaaslaste Buda munkade ja teiste meeleavaldajate suhtes;

D.  arvestades, et 20. septembril arutati olukorda Birmas lühidalt ÜRO Julgeolekunõukogus;

1.  kiidab heaks Buda munkade ja kümnete tuhandete teiste rahumeelsete meeleavaldajate vapra tegutsemise Birma ebademokraatlikule ja repressiivsele režiimile vastu astumisel;

2.  kordab oma nõuet vabastada viivitamata Aung San Suu Kyi;

3.  nõuab tungivalt, et Birma võimud hoiduksid mis tahes vägivalla rakendamisest meeleavaldajate suhtes, et ei korduks kohutav veresaun, mille tunnistajaks maailm 1988. aastal oli, ning et võimud tunnistaks selle asemel esitatavate nõudmiste õiguspärasust;

4.  nõuab praeguse ebaseadusliku põhiseadusliku protsessi peatamist ja selle asendamist täielikult esindusliku Rahvusliku Konvendiga, mis hõlmaks Rahvuslikku Demokraatlikku Liigat (NLD) ning teisi erakondi ja fraktsioone;

5.  kutsub ÜRO Julgeolekunõukogu üles tegelema Birma olukorraga kui pakilise küsimusega ja volitama ÜRO peasekretäri astuma samme, et lihtsustada Birmas rahvuslikku leppimist ning pööret demokraatia poole;

6.  kutsub tungivalt ELi nõukogu üles tegema koostööd Ameerika Ühendriikide, ASEANi ja teiste rahvusvahelise üldsuse liikmetega, et valmistada ette kooskõlastatud täiendavad meetmed, sealhulgas majandussanktsioonid, mida võidakse rakendada Birma režiimi suhtes, kui viimane ei reageeri nõudmisele pöörduda demokraatia teele;

7.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele, ASEANi riikide valitsustele, Rahvusliku Demokraatia Liigale, riiklikule rahu- ja arengunõukogule ning ÜRO peasekretärile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika