Päätöslauselmaesitys - B6-0371/2007Päätöslauselmaesitys
B6-0371/2007

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

25.9.2007

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Geoffrey Van Orden, Hartmut Nassauer, Nirj Deva, Bernd Posselt ja Colm Burke
PPE-DE-ryhmän puolesta
Burmasta

Menettely : 2007/2633(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B6-0371/2007
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B6-0371/2007
Hyväksytyt tekstit :

B6‑0371/2007

Euroopan parlamentin päätöslauselma Burmasta

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Burmasta ja erityisesti 6. syyskuuta 2007 antamansa päätöslauselman,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Burman buddhalaismunkkien liitto on johtanut massiivista rauhanomaisten mielenosoitusten aaltoa Burman sortavaa sotilasjunttaa vastaan ja vaatinut vapautta Aung San Suu Kyille ja muille poliittisille vangeille,

B.  ottaa huomioon, että mielenosoitukset ovat kasvaneet jatkuvasti huolimatta pidätyksistä ja hallituksen joukkojen pelätystä väkivaltaisesta reagoinnista,

C.  ottaa huomioon Dalain Laman 23. syyskuuta 2007 esittämän vetoomuksen, jossa hän kehotti Burman viranomaisia välttämään väkivaltaa hänen buddhalaisia munkkiveljiään ja muita mielenosoittajia vastaan,

D.  ottaa huomioon, että 20. syyskuuta Burman tilanteesta keskusteltiin ainoastaan lyhyesti YK:n turvallisuusneuvostossa,

1.  ylistää Burman munkkien ja kymmenientuhansien muiden rauhanomaisten mielenosoittajien rohkeaa toimintaa heidän vastustaessaan demokratian vastaista sortohallintoa Burmassa;

2.  toistaa vaatimuksensa Aung San Suu Kyin välittömästä vapauttamisesta;

3.  kehottaa Burman viranomaisia välttämään kaikkia mielenosoittajiin kohdistuvia väkivaltaisia vastatoimia ja varmistamaan, että maailman vuonna 1988 todistamat järkyttävät kohtaukset joukkomurhista eivät toistu ja että sen sijaan tunnustetaan esitettyjen vaatimusten legitiimiys;

4.  pyytää lopettamaan nykyisen laittoman perustuslakiprosessin ja korvaamaan sen täysimääräisesti edustetulla kansalliskonventilla, johon kuuluvat myös NLD ja muut poliittiset puolueet ja ryhmät;

5.  pyytää YK:n turvallisuusneuvostoa käsittelemään kiireesti Burman tilannetta ja valtuuttamaan YK:n pääsihteerin ja tämän erityislähettilään toimimaan välittäjänä Burmassa helpottaakseen kansallisen sovinnon syntymistä ja siirtymistä demokratiaan;

6.  kehottaa EU:n neuvostoa ottamaan kiireellisesti yhteyttä Yhdysvaltioihin, ASEANiin ja muihin kansainvälisen yhteisön jäseniin koordinoitujen lisätoimien valmistelemiseksi, mukaan luettuina taloudelliset pakotteet, joita voitaisiin määrätä Burman hallitusta vastaan, mikäli se ei vastaa demokratiaan palaamista koskevaan pyyntöön;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille, ASEANin jäsenvaltioiden hallituksille, kansalliselle demokratialiitolle (NLD), Burman valtion rauhan ja kehityksen neuvostolle sekä YK:n pääsihteerille.