Állásfoglalásra irányuló indítvány - B6-0371/2007Állásfoglalásra irányuló indítvány
B6-0371/2007

Állásfoglalásra irányuló indítvány

25.9.2007

a Tanács és a Bizottság nyilatkozatairól folytatott vita lezárása céljából
az Eljárási Szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján
előterjesztette: Geoffrey Van Orden, Hartmut Nassauer, Nirj Deva, Bernd Posselt and Colm Burke
a PPE-DE képviselőcsoportja nevében
Burmáról

Eljárás : 2007/2633(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B6-0371/2007
Előterjesztett szövegek :
B6-0371/2007
Elfogadott szövegek :

B6‑0371/2007

az Európai Parlament állásfoglalása Burmáról

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Burmáról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a 2007. szeptember 6-i állásfoglalására,

–  tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a burmai buddhista szerzetesek szövetsége több jelentős méretű békés tüntetést szervezett az elnyomó katonai junta ellen Aung Szan Szú Kji és más politikai foglyok szabadon bocsátását követelve;

B.  mivel a tüntetések a letartóztatások és a kormányerők erőszakos fellépésétől való félelem ellenére is fokozódtak;

C.  tekintettel a dalai láma 2007. szeptember 23-i felhívására, amelyben arra kéri a burmai hatóságokat, hogy ne alkalmazzanak erőszakot a buddhista szerzetesekkel és más tüntetőkkel szemben;

D.  mivel szeptember 20-án az ENSZ Biztonsági Tanácsában csak néhány szó esett a burmai helyzetről,

1.  üdvözli a burmai szerzetesek és több tízezer békés tüntető bátor fellépését, ahogyan szembeszálltak a demokráciaellenes és elnyomó hatalommal Burmában;

2.  újólag követeli Aung Szan Szú Kji haladéktalan szabadon bocsátását;

3.  nyomatékosan kéri a burmai hatóságokat, hogy a tüntetésekre ne válaszoljanak erőszakkal és biztosítsák, hogy az 1988-as borzalmas mészárlás ne ismétlődhessen meg, valamint ismerjék el a követelések jogosságát;

4.  kéri, hogy hagyjanak fel a jelenlegi illegitim alkotmányozási eljárással, és helyette teljes képviseleten alapuló Nemzeti Konventet hozzanak létre, amelynek tagja az NDL és más politikai pártok és csoportok;

5.  felszólítja az ENSZ Biztonsági Tanácsát, hogy kiemelt helyen foglalkozzon a burmai helyzettel és hatalmazza fel az ENSZ főtitkárát, hogy a nemzeti megbékélés és a demokratikus átmenet elősegítése érdekében lépéseket tehessen Burmában;

6.  felszólítja az EU Tanácsát, hogy sürgősen vegye fel a kapcsolatot az Egyesült Államokkal, az ASEAN-nal és a nemzetközi közösség más tagjaival annak érdekében, hogy további összehangolt intézkedéseket, például gazdasági szankciókat készítsenek elő, amelyek bevethetők a burmai hatalom ellen, amennyiben az nem válaszol a demokráciához való visszatérésre vonatkozó felhívásra;

7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak, az ASEAN-országok kormányainak, a Nemzeti Liga a Demokráciáért pártnak, az Állami Béke és Fejlődés Tanácsának és az Egyesült Nemzetek Szervezete főtitkárának.