Rezolūcijas priekšlikums - B6-0371/2007Rezolūcijas priekšlikums
B6-0371/2007

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

25.9.2007

Pamatojoties uz Padomes un Komisijas ziņojumiem,
ievērojot Reglamenta 103. panta 2. punktu,
iesniedza Geoffrey Van Orden, Hartmut Nassauer, Nirj Deva, Bernd Posselt un Colm Burke
PPE-DE grupas vārdā
par Birmu

Procedūra : 2007/2633(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B6-0371/2007
Iesniegtie teksti :
B6-0371/2007
Pieņemtie teksti :

B6‑0371/2007

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Birmu

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Birmu, īpaši 2007. gada 6. septembra rezolūciju,

–  ņemot vērā Reglamenta 103. panta 2. punktu,

A.  tā kā Visu Birmas budistu mūku alianse Birmā ir kļuvusi par liela pret represīvo militāro huntu vērsta miermīlīgu demonstrāciju viļņa vadītāju un prasījusi atbrīvot Aung San Suu Kyi, kā arī citus politieslodzītos;

B.  tā kā neskatoties uz arestiem un bailēm no valdības spēku vardarbīgas reakcijas demonstrācijas turpina paplašināties;

C.  ņemot vērā Dalailamas 2007. gada 23. septembra aicinājumu, kurā viņš mudina Birmas pārvaldes iestādes atturēties no vardarbības pret viņa biedriem budistu mūkiem un pārējiem protestētājiem;

D.  tā kā 20. septembrī ANO Drošības padomē stāvoklis Birmā tika tikai īsi apspriests,

1.  augsti novērtē Birmas mūku un desmitiem tūkstošu pārējo demonstrantu drosmīgo rīcību, pretojoties antidemokrātiskajai un represīvajai iekārtai Birmā;

2.  atkārtoti aicina nekavējoties atbrīvot Aung San Suu Kyi;

3.  aicina Birmas pārvaldes iestādes nevērst pret demonstrācijām vardarbīgus atbildes pasākumus, lai nenāktos vēlreiz piedzīvot to šausminošo asinspirti, par kuras liecinieci pasaule kļuva 1988. gadā, bet atzīt iesniegto prasību leģitimitāti;

4.  aicina pārtraukt pašlaik notiekošo nelikumīgo konstitucionālo procesu un to aizstāt ar pilnīgas pārstāvības Nacionālo konventu, kura sastāvā ir arī Nacionālā Demokrātijas līga un citas politiskās partijas un grupas;

5.  aicina ANO Drošības padomi stāvokli Birmā uzskatīt par steidzamu jautājumu un pilnvarot ANO ģenerālsekretāru veikt pasākumus, kas ļautu Birmā panākt nacionālu izlīgumu un pāriet uz demokrātisku iekārtu;

6.  aicina ES Padomi steidzami sadarboties ar ASV, Dienvidaustrumu Āzijas valstu apvienību un citiem starptautiskās sabiedrības locekļiem, lai sagatavotu saskaņotu papildu pasākumu virkni, paredzot arī ekonomiskas sankcijas, ko varētu izmantot pret Birmas režīmu, ja tas nereaģētu uz aicinājumu atgriezties pie demokrātijas;

7.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām, Dienvidaustrumu Āzijas valstu apvienības dalībvalstu valdībām, Nacionālajai Demokrātijas līgai, Valsts Miera un attīstības padomei (SPDC) un ANO Ģenerālsekretāram.