Predlog resolucije - B6-0371/2007Predlog resolucije
B6-0371/2007

PREDLOG RESOLUCIJE

25.9.2007

k izjavi Sveta in Komisije
v skladu s členom 103(2) Poslovnika,
ki ga vlagajo Geoffrey Van Orden, Hartmut Nassauer, Nirj Deva, Bernd Posselt in Colm Burke
v imenu skupine PPE-DE
o Burmi

Postopek : 2007/2633(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B6-0371/2007
Predložena besedila :
B6-0371/2007
Sprejeta besedila :

B6‑0371/2007

Resolucija Evropskega parlamenta o Burmi

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Burmi, zlasti tiste z dne 6. septembra 2007,

–  ob upoštevanju člena 103(2) svojega poslovnika,

A.  ker je zveza vseh burmanskih budističnih menihov na čelu množičnega vala mirnih demonstracij proti represivni vojaški hunti v Burmi in ker zahteva svobodo za Aung San Su Či ter druge politične zapornike,

B.  ker so kljub aretacijam in strahu, da se bodo vladne sile odzvale z nasiljem, demonstracije vse bolj množične,

C.  ker je dalajlama 23. septembra 2007 burmanske oblasti pozval, naj proti njegovim sobratom, budističnim menihom, in drugim protestnikom ne uporabijo nasilja,

D.  ker je varnostni svet ZN 20. septembra le na kratko razpravljal o razmerah v Burmi,

1.  pozdravlja pogumno dejanje burmanskih menihov in na desettisoče drugih mirnih demonstrantov, ki so se soočili s protidemokratičnim in represivnim režimom v Burmi;

2.  ponovno poziva k takojšnjemu in brezpogojnemu izpustu Aung San Su Či;

3.  poziva oblasti v Burmi, naj na demonstracije ne odgovarjajo z nasiljem in tako zagotovijo, da se ne bo ponovil grozljiv masaker, ki mu je bil svet priča leta 1988, temveč naj priznajo legitimnost podanih zahtev;

4.  poziva k zaustavitvi nelegitimnega ustavnega procesa, ki se sedaj odvija, in k njegovi nadomestitvi s popolnoma reprezentančno nacionalno konvencijo, ki bo vključevala Nacionalno ligo za demokracijo in druge politične stranke ter skupine;

5.  poziva varnostni svet ZN, naj razmere v Burmi nujno obravnava in naj generalnega sekretarja ZN pooblasti za ukrepe, ki bodo Burmi pomagali do nacionalne sprave in omogočili prehod v demokracijo;

6.  poziva Svet EU, naj se nujno poveže z Združenimi državami Amerike, državami Aseana in drugimi člani mednarodne skupnosti, da bi pripravili usklajen sklop dodatnih ukrepov, vključno z gospodarskimi sankcijami, ki bi jih sprejeli proti burmanskemu režimu, če se ta ne bo odzval na pozive za vrnitev demokracije;

7.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam držav članic, vladam držav Aseana, Nacionalni ligi za demokracijo, državnemu svetu za mir in razvoj ter generalnemu sekretarju Združenih narodov.