Πρόταση ψηφίσματος - B6-0372/2007Πρόταση ψηφίσματος
B6-0372/2007

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

25.9.2007

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre και Alyn Smith
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
σχετικά με τη Βιρμανία (Μιανμάρ)

Διαδικασία : 2007/2633(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0372/2007
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0372/2007
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0372/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Βιρμανία (Μιανμάρ)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Βιρμανία, και ιδίως το ψήφισμα της 6ης Σεπτεμβρίου 2007,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της 1ης Αυγούστου 2007 προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, που υπογράφεται από 92 Βιρμανούς εκλεγμένους βουλευτές, η οποία περιλαμβάνει πρόταση για την εθνική συμφιλίωση και τον εκδημοκρατισμό της Βιρμανίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδηλώσεις οι οποίες άρχισαν στις 19 Αυγούστου στη Rangoon και σε ορισμένες άλλες πόλεις έχουν στο μεταξύ διευρυνθεί και μετατραπεί σε μαζικό κίνημα διαμαρτυρίας που εκδηλώνεται με συνεχείς πορείες χιλιάδων βουδιστών μοναχών σε ολόκληρη τη Βιρμανία,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαμαρτυρίες ξέσπασαν όταν η κυβέρνηση ανακοίνωσε δραστικές αυξήσεις τιμών του φυσικού αερίου και των καυσίμων, που έφθαναν έως και το 500%, γεγονός που οδήγησε σε τεράστιες αυξήσεις στις τιμές των βασικών αγαθών, οξύνοντας περισσότερο και χωρίς προηγούμενο τη δεινή θέση της πλειοψηφίας του πληθυσμού της Βιρμανίας που πλήττεται από τη φτώχεια, και ότι οι εν λόγω διαμαρτυρίες αποτελούν τις μεγαλύτερες μη βίαιες διαδηλώσεις στη Βιρμανία μετά την αποτυχημένη δημοκρατική εξέγερση του1988 που είχε επικεφαλής τους φοιτητές και κατεστάλη ωμά από τους στρατιωτικούς,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μοναχοί ενέτειναν τις διαμαρτυρίες τους πριν από μια εβδομάδα, όταν η κυβέρνηση δεν ζήτησε συγνώμη για τον ξυλοδαρμό ορισμένων μοναχών κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στην κεντρική πόλη Pakkoku πριν από τρεις εβδομάδες,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στρατιωτικές αρχές απεύθυναν προειδοποίηση προς την ηγεσία των βουδιστών μοναχών στις 24 Σεπτεμβρίου, απειλώντας να αναλάβουν δράση εάν δεν σταματήσουν οι διαμαρτυρίες, ενώ καταγγέλλεται ότι έχουν θεσμοθετήσει κρυφά κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με την οποία επιτρέπεται στον στρατό, τις τοπικές αστυνομικές δυνάμεις και τις ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας να θέσουν υπό τον έλεγχό τους τις διαδηλώσεις,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επείγοντας χαρακτήρας της κατάστασης απαιτεί άμεση απάντηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας,

1.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την ασφάλεια των ειρηνικών διαδηλωτών και καλεί τις βιρμανικές αρχές να απόσχουν από περαιτέρω βίαιη καταστολή της αναταραχής·

2.  καλεί ιδίως τις κυβερνήσεις της Κίνας και της Ινδίας, που είναι οι βασικοί εμπορικοί εταίροι της Μιανμάρ, να ασκήσουν επειγόντως και στο έπακρο την επιρροή τους ώστε να εμποδίσουν τη βίαιη στρατιωτική καταστολή της εξέγερσης του λαού ύστερα από δεκαετίες δεινών, όπως έγινε και το 1988·

3.  στο πλαίσιο της υπό εξέλιξη Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, καλεί τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Ban Ki-moon να πραγματοποιήσει επειγόντως συνομιλίες με τους υπουργούς εξωτερικών της Κίνας, της Ινδίας και της Σιγκαπούρης που προεδρεύει αυτή την περίοδο στο ASEAN, καθώς και της Ιαπωνίας, με στόχο να διοργανωθεί "Διεθνής Διάσκεψη για τη Βιρμανία/Μιανμάρ" με στόχο να εξευρεθούν τα μέσα για την επίλυση της πολιτικής κρίσης στη Βιρμανία με διακανονισμό που θα προκύψει μέσω διαπραγματεύσεων·

4.  ζητεί επιμόνως από τον Γενικό Γραμματέα να χρησιμοποιήσει τις καλές υπηρεσίες του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να αποστείλει το ταχύτερο δυνατό στην Βιρμανία τον Ειδικό Απεσταλμένο του για την Μιανμάρ κ. Ibrahim Gambari·

5.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για άμεση απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένης της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης κ. Aung San Suu Kyi, καθώς και όσων βρίσκονται κρατούμενοι απλώς και μόνο επειδή άσκησαν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη έκφραση· επιμένει ότι κανείς δεν πρέπει να υποβάλλεται σε βασανιστήρια και άλλη σκληρή, απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση και ότι όλοι οι κρατούμενοι πρέπει να έχουν το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, νομική συνδρομή, πρόσβαση στις οικογένειές τους και ιατρική περίθαλψη·

6.  εκφράζει τη λύπη του διότι η Εθνική Συνέλευση οριστικοποίησε το σχέδιο κειμένου της χωρίς να ληφθούν υπόψη οι συστάσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για μετασχηματισμό των εργασιών της Συνέλευσης σε μια περιεκτική και δημοκρατική συνταγματική διαδικασία και διότι ως εκ τούτου οι εργασίες της δεν αφήνουν μεγάλες ελπίδες για την εθνική συμφιλίωση και την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη Βιρμανία·

7.  ζητεί επιμόνως από το στρατιωτικό καθεστώς να καλέσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε ουσιαστικό πολιτικό διάλογο και σε εξεύρεση κοινού πλαισίου για σύνταγμα, με βάση το οποίο όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να συμμετάσχουν από κοινού σε μια διαδικασία δημοκρατικής μετάβασης και εθνικής οικοδόμησης·

8.  καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει ενεργητικά προσπάθειες ώστε να πεισθούν τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να εγκρίνουν δεσμευτικό ψήφισμα για τη Βιρμανία·

9.  καλεί το Συμβούλιο να διευρύνει το σύστημα κυρώσεων που έχει επιβάλει, συμπεριλαμβάνοντας τις επενδύσεις και τις εισαγωγές πετρελαίου, φυσικού αερίου, ξυλείας και πολύτιμων λίθων από τη Βιρμανία·

10.  καλεί την Επιτροπή να αναστρέψει την πτωτική τάση της υποστήριξης που παρέχει σε έργα για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στη Βιρμανία και αντ' αυτού να αυξήσει σημαντικά την χρηματοδοτική αυτή στήριξη στο πλαίσιο του Μέσου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, τις κυβερνήσεων των κρατών του ASEM, στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, στην Εθνική Ένωση για τη Δημοκρατία, στο Κρατικό Συμβούλιο Ειρήνης και Ανάπτυξης, στη Διακοινοβουλευτική Ομάδα του ASEAN για την Μιανμάρ, στην κ. Aung San Suu Kyi, στο NLD, στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στον Ύπατο Αρμοστή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και στον Ειδικό Εισηγητή για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Μιανμάρ.