Eljárás : 2007/2633(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B6-0372/2007

Előterjesztett szövegek :

B6-0372/2007

Viták :

PV 26/09/2007 - 12
CRE 26/09/2007 - 12

Szavazatok :

PV 27/09/2007 - 9.5
CRE 27/09/2007 - 9.5

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0420

Állásfoglalásra irányuló indítvány
PDF 103kWORD 50k
25.9.2007
PE396.000v01-00
 
B6‑0372/2007
a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően
az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján
előterjesztette: Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre és Alyn Smith,
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Burmáról

az Európai Parlament állásfoglalása Burmáról 
B6‑0372/2007

Az Európai Parlament,

   -tekintettel a Burmáról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a 2007. szeptember 6-i állásfoglalására,

  tekintettel a 92 megválasztott burmai képviselő által 2007. augusztus 1-én az ENSZ főtitkárának küldött levélre, amely Burma nemzeti megbékélésére és demokratizálására vonatkozó javaslatot tartalmaz,

   -tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az augusztus 19-én Yangonban és néhány más városban kezdődött tüntetés időközben tömeges tiltakozó megmozdulássá bővül, amely többezer buddhista szerzetes folyamatos menetére támaszkodik szerte Burmában,

B.  mivel a tiltakozás azt követően tört ki, hogy a kormány bejelentette a gáz és az üzemanyag árának drasztikus, közel 500%-os emelését, ami az alapvető szükségleti cikkek árának hatalmas növekedéséhez vezetett, további, korábban példa nélküli nélkülözést okozva Burma szegénység sújtotta lakossága nagy részének, és mivel a tiltakozás a legnagyobb erőszakmentes demonstráció a diákok által vezetett és a katonaság által brutálisan elfojtott, 1988-as demokratikus felkelés óta,

C.  mivel a szerzetesek egy hete fokozták tiltakozásukat, miután a katonai kormány nem kért bocsánatot azért, hogy a három hete Pakkoku városában tartott tüntetésen a karhatalmi erők szerzeteseket vertek meg,

D.  mivel a katonai hatóságok szeptember 24-én figyelmeztették a buddhista vezetőket, hogy ha a tüntetéseket nem állítják le, közbelépnek, és állítólag titokban a katonaságot, a helyi rendőrséget és a karhatalmi erőket a tüntetések megfékezésére feljogosító rendkívüli állapot bevezetéséről döntöttek,

E.  mivel a helyzet sürgető, a Biztonsági Tanácsnak azonnal lépnie kell,

1.  komoly aggodalmának ad hangot a békés tüntetők biztonsága miatt, és kéri a burmai hatóságokat, hogy tartózkodjanak a megmozdulások további erőszakos leverésétől;

2.  kéri Kína és India kormányát, valamint Burma fő kereskedelmi partnereit, hogy sürgősen vessék latba minden befolyásukat az évtizedes nélkülözés és szenvedés elleni, az 1988-ashoz hasonló népfelkelés erőszakos katonai leverésének megakadályozása érdekében;

3.  A jelenleg is folyó ENSZ közgyűlés apropóján kéri Ban Ki Mun ENSZ-főtitkárt, hogy folytasson azonnali megbeszéléseket Kína, India és az ASEAN elnökségét jelenleg betöltő Szingapúr, valamint Japán külügyminisztereivel egy nemzetközi Burma-konferencia megszervezéséről, amely a burmai politikai válság tárgyalásos eszközökkel történő megoldását célozza;

4.  sürgeti a főtitkárt, hogy vesse be minden befolyását, és minél hamarabb küldje Burmába burmai különmegbízottját, Ibrahim Gambarit;

5.  megismétli felhívását a politikai foglyok, többek között az ellenzék vezetője, Aung San Suu Kyi azonnali szabadon bocsátására, és mindazokéra, akiket csupán a szólásszabadság gyakorlása miatt tartanak fogva, és ragaszkodik hozzá, hogy senkit ne vessenek alá kínzásnak vagy más durva, embertelen és megalázó büntetésnek, továbbá, hogy minden fogvatartottnak biztosítsanak tisztességes tárgyalást, jogi segítséget, orvosi ellátást és lehetőséget családtagjaikkal való találkozásra;

6.  sajnálja, hogy a Nemzeti Konventet az ENSZ-főtitkár arra vonatkozó ajánlásainak mellőzésével hívták össze, hogy az alkotmány létrehozásának folyamata társadalmi részvételen és demokratikus elveken alapuljon, ezért nincs sok remény a nemzeti kiegyezésre és a demokrácia helyreállítására Burmában;

7.  sürgeti a katonai vezetést, hogy kezdeményezzen alapvető politikai párbeszédet minden érintett féllel az alkotmány közös keretének kialakítása érdekében, alapul véve, hogy minden érintett fél részt vehet a demokratikus átmenetben és a nemzetépítés folyamatában;

8.  felhívja az EU-t, hogy növelje erőfeszítéseit annak érdekében, hogy meg tudja győzni az ENSZ Biztonsági Tanácsának tagjait egy Burmát kötelező határozat elfogadásáról;

9.  felhívja a Tanácsot, hogy szigorítsa szankcióit, kiterjesztve azt a Burmába történő befektetésekre és az onnan származó olaj-, gáz-, fa- és drágakőimportra is;

10.  felhívja a Bizottságot, hogy állítsa meg az emberi jogok és a demokrácia burmai előmozdítását célzó projektek pénzügyi támogatásának csökkenő tendenciáját, és az emberi jogi eszköz keretében jelentősen növelje az erre szolgáló forrásokat;

11.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak, az ASEAN országoknak, az ENSZ Biztonsági Tanács tagjainak, az ASEAN-országok kormányainak, a Demokráciáért Nemzeti Ligának, az Állami Béke- és Fejlesztési Tanácsnak, az ASEAN burmai interparlamentáris képviselőcsoportjának, Aung San Suu Kyinek, az NDL-nek, az ENSZ főtitkárának, az ENSZ emberi jogi főbiztosának és az ENSZ burmai emberi jogi különmegbízottjának.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat