Rezolūcijas priekšlikums - B6-0372/2007Rezolūcijas priekšlikums
B6-0372/2007

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

25.9.2007

lai noslēgtu debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem
ievērojot Reglamenta 103. panta 2. punktu,
iesniedza Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre un Alyn Smith
Zaļo/ALE grupas vārdā
par Birmu

Procedūra : 2007/2633(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B6-0372/2007
Iesniegtie teksti :
B6-0372/2007
Pieņemtie teksti :

B6‑0372/2007

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Birmu

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Birmu, jo īpaši 2007. gada 6. septembra rezolūciju,

–  ņemot vērā ANO ģenerālsekretāram adresēto 2007. gada 1. augusta vēstuli, kuru parakstījuši 92 vēlētie Birmas parlamenta deputāti un kurā iekļauts priekšlikums nācijas samierināšanas un demokratizācijas procesam Birmā,

–  ņemot vērā Reglamenta 103. panta 2. punktu,

A.  tā kā demonstrācijas, kas sākās 2007. gada 19. augustā Rangūnā un dažās citās pilsētās pēdējā laikā ir vērtušās plašumā, kļūstot par masveida protesta kustību, tūkstošiem Budistu mūku nenogurstoši dodoties gājienos visā Birmā;

B.  tā kā protesti sākās pēc tam, kad valdība paziņoja par drastisku degvielas cenu pieaugumu 500 % apmērā, kas savukārt noveda pie pirmās nepieciešamības preču cenu milzīga pieauguma, uzkraujot vēl nepieredzētu grūtību nastu jau tā nabadzībā grimstošajiem Birmas iedzīvotājiem, šie protesti ir lielākās nevardarbīgās demonstrācijas Birmā kopš neveiksmīgās demokrātiskās sacelšanās 1988. gadā, kuru vadīja studenti un brutāli apspieda militāristi;

C.  tā kā mūki pirms nedēļas vērsa savus protestus plašumā, pēc tam, kad militārā valdība neatvainojās par dažu mūku piekaušanu demonstrācijas laikā Pokkoku pilsētas centrā pirms trīs nedēļām;

D.  tā kā 24. septembrī militārās varas iestādes brīdināja vadošos budistus, draudot rīkoties, ja protesti netiks pārtraukti un iespējams slepeni ir noteikušas ārkārtas stāvokli, pilnvarojot militāros spēkus, vietējo policiju un īpašās policijas vienības kontrolēt demonstrācijas;

E.  tā kā situācijas neatliekamība prasa nekavējošu reakciju no Drošības padomes puses;

1.  pauž dziļas bažas par miermīlīgo demonstrāciju dalībnieku drošību un aicina Birmas varas iestādes turpmāk atturēties no vardarbīgas nemieru apspiešanas;

2.  īpaši aicina Birmas galveno tirdzniecības partneru — Ķīnas un Indijas valdības steidzami izmantot visu savu ietekmi, lai novērstu militāru izrēķināšanos ar iedzīvotājiem, kas sacēlušies pēc gadu desmitiem grūtību un ciešanu, lai neatkārtotos 1988. gada notikumi;

3.  aicina, saistībā ar pašreiz notiekošo ANO Ģenerālo asambleju, ANO ģenerālsekretāru Ban Ki-moon nekavējoties uzsākt sarunas ar Ķīnas un Indijas un ASEAN pašreizējās priekšsēdētājvalsts Singapūras, kā arī Japānas ārlietu ministriem, lai organizētu starptautisku konferenci par Birmu, kurā rastu veidus, kā risināt šo politisko krīzi Birmā sarunu ceļā;

4.  mudina ANO ģenerālsekretāru izmantot savas struktūras cik labi vien iespējams un nosūtīt Īpašo sūtni Birmā Ibrahim Gambari uz Birmu cik drīz vien iespējams;

5.  atkārto savu prasību nekavējoties atbrīvot politieslodzītos, tostarp opozīcijas vadītāju Aung San Suu Kyi, kā arī visus tos, kuri ieslodzīti par to vien, ka viņi īstenoja savas tiesības uz vārda brīvību, un uzstāj, ka nevienu nedrīkst spīdzināt vai pakļaut jebkādam citam necilvēcīgam vai pazemojošam sodīšanas veidam, un visiem ieslodzītajiem ir jābūt tiesīgiem uz taisnīgu tiesu, juridisko palīdzību, kontaktiem ar savu ģimeni, kā arī tiesīgiem uz medicīnisko aprūpi;

6.  pauž nožēlu par to, ka Nacionālais konvents pabeidza darbu pie teksta projekta, neņemot vērā ANO ģenerālsekretāra ieteikumus pārveidot Konventa darbu par iekļaujošu un demokrātisku konstitūcijas izstrādes procesu, un tādējādi padarītais nedod īpašas cerības iekšējam izlīgumam un demokrātijas atjaunošanai Birmā;

7.  nepārprotami mudina militāro režīmu aicināt visas iesaistītās puses uz būtisku politisku dialogu un atrast kopīgu pamatu konstitūcijai, uz kura balstoties visas puses varētu solidāri piedalīties demokrātiskās pārejas un valsts atdzimšanas procesā;

8.  aicina ES aktīvi atbalstīt centienus pārliecināt ANO Drošības padomes locekļus pieņemt saistošu rezolūciju par Birmu;

9.  aicina Padomi paplašināt sankciju sistēmu, lai tajā iekļautu arī ieguldījumus naftas, dabasgāzes, koksnes un dārgakmeņu nozarēs Birmā, kā arī šo nozaru veikto importu no Birmas;

10.  aicina Komisiju novērst atbalsta apsīkumu cilvēktiesību un demokrātijas veicināšanas projektiem Birmā, un tā vietā būtiski palielināt šādu finansiālu atbalstu, izmantojot Cilvēktiesību veicināšanas instrumentu;

11.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām, ASEAN un valstu valdībām, ANO Drošības padomes dalībvalstīm, Nacionālajai demokrātiskai līgai, Valsts Miera un attīstības padomei, ASEAN Parlamentu augstākā līmeņa sadarbības grupai Birmas jautājumos, Aung San Suu Kyi, NLD, ANO Ģenerālsekretāram, ANO Augstajam komisāram cilvēktiesību jautājumos un ANO Īpašajam referentam par cilvēktiesību jautājumiem Birmā.