Állásfoglalásra irányuló indítvány - B6-0495/2007Állásfoglalásra irányuló indítvány
B6-0495/2007

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

3.12.2007

a B6-0383/2007 számú szóbeli választ igénylő kérdéshez
az eljárási szabályzat 108. cikkének (5) bekezdése alapján
előterjesztette: Tokia Saïfi, Robert Sturdy, Georgios Papastamkos, Vasco Graça Moura és Daniel Caspary
a PPE-DE képviselőcsoportja nevében
a textilipari termékekről

Eljárás : 2007/2664(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B6-0495/2007

B6‑0495/2007

az Európai Parlament állásfoglalása a textilipari termékekről

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a 2008. január 1-jén lejáró, Kína és a Bizottság közötti, 2005. júniusi egyetértési nyilatkozatra,

–  tekintettel a Bizottság és a kínai külügyminisztérium közös importfelügyeleti rendszerről szóló, 2007. októberi határozatára,

–  tekintettel a kérdéssel kapcsolatos korábbi állásfoglalásaira, és különösen a 2005. szeptember 6-i, a „Textil- és ruhaipar 2005 után” című állásfoglalására[1],

–  tekintettel eljárási szabályzata 108. cikkének (5) bekezdésére,

A.  mivel a textil- és ruhaiparról szóló WTO-megállapodás 2005 végén lejárt, és ekkor a Multifibre Egyezményből örökölt, a textilkereskedelemre vonatkozó utolsó korlátozások is hatályukat veszítették,

B.  mivel a Bizottság és Kína között olyan egyetértési nyilatkozat született, amely bizonyos textilipari kategóriák kínai importjára átmeneti ideig tartó, 2008. január 1-jén lejáró korlátozásokat szab,

C.  mivel az Európai Unió és a kínai külkereskedelmi minisztérium úgy határozott, hogy a 2008-as évre közös importfelügyeleti rendszert vezet be,

D.  mivel az európai piacra bejutó hamisított áruk 70%-a Kínából származik és a hamisítással kapcsolatos európai vámügyi eljárások fele a textil- és ruhaiparhoz kapcsolódik,

E  mivel Kína WTO-hoz való csatlakozását követően a WTO-tagok számára engedélyezett, hogy mennyiségi korlátozások formájában 2008 végéig különleges védintézkedéseket vezessenek be a kínai exporttal szemben, ha piaci zavar fenyeget,

F.  mivel az Európai Unió a világ második legnagyobb textil- és ruhaexportőre,

Az európai textilágazat külső versenyképessége

1.  hangsúlyozza, hogy a jobb piacra jutási feltételek keresése a harmadik országokban alapvető fontosságú az európai textil- és ruhaipar jövője szempontjából, különösen a kisvállalkozások számára;

2.  aggodalmát fejezi ki a számos harmadik országban létező magas vám- és nem vámjellegű akadályok miatt; felhívja a Bizottságot az európai textilágazat külső versenyképességének biztosítására többoldalú, regionális és kétoldalú kereskedelmi megállapodásokban rögzített jobb piacra jutási feltételek révén;

3.  felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy aktívan támogassák a textilágazathoz kapcsolódó kutatást, fejlesztést és szakképzést, különösen a kis- és középvállalkozások számára; lényegesnek ítéli, hogy intézkedéseket hozzanak a technológiai innováció támogatására; felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a globalizációhoz való alkalmazkodás elősegítését célzó európai alapot jelentős mértékben a textilágazat átalakítására és a munkavállalók átképzésére használják;

Tisztességtelen kereskedelem és hamisítás

4.  emlékeztet arra, hogy a kereskedelmi védintézkedések (különösen a dömping- és szubvencióellenesek) fontos eszközök a harmadik országokból származó illegális import kezelésében, különösen a textil- és ruházati ágazatban, amely most kvótavédelem nélküli nyílt piac;

5.  aggodalmát fejezi ki a szellemi tulajdonjogok szisztematikus megsértése miatt; sürgeti a Bizottságot, hogy többoldalú, regionális és kétoldalú szinten is küzdjön e jogsértések, különösen a hamisítás ellen, ideértve a tisztességes kereskedelem valamennyi formáját is;

6.  felhívja a Bizottságot, hogy gyakoroljon politikai és gazdasági nyomást a kínai hatóságokra a mesterségesen alulértékelt kínai valuta árfolyamának lazítása céljából, mivel ez megkönnyíti a tömeges kínai textil- és ruhaimportot;

Importfelügyelet

7.  üdvözli a közös importfelügyeleti rendszert, amely kétszeresen ellenőrzi nyolcféle textil- és ruházati termék Kínából az EU-ba irányuló exportját; mély aggodalmát fejezi ki azonban a rendszer felállításának módjával kapcsolatban; felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa a kettős ellenőrzés megfelelő végrehajtását és értékelje hatékonyságát a textilipari termékek szabad kereskedelme irányába való zavartalan átmenet biztosítása céljából;

8.  hangsúlyozza, hogy a kettős ellenőrzés rendszerét nem csupán 2008-ban kell végrehajtani, hanem hosszú távra szóló, hatékony felügyeleti rendszert kell biztosítani; hangsúlyozza, hogy a kettős ellenőrzés alá nem eső termékkategóriákat vámvizsgálatnak kell alávetni;

9.  úgy véli, hogy a magas szintű munkacsoportnak kellene biztosítania az Európai Unióba irányuló textil- és ruházati import felügyeleti rendszerének ellenőrzését;

10.  hangsúlyozza, hogy az Európai Unió piactorzulás esetén a WTO-szabályok értelmében 2008 végéig védintézkedéseket alkalmazhat; felhívja a Bizottságot, hogy szükség esetén éljen e lehetőséggel;

11.  felhívja a Bizottságot, hogy a kínai textilimporttal kapcsolatos ügyekben erőfeszítéseit hangolja össze az Amerikai Egyesült Államokkal a textilipari termékek világkereskedelme alakulásának figyelemmel kísérése céljából;

Fejlődő országok és az EU földközi-tengeri partnerei

12.  hangsúlyozza, hogy a textilipari termékekre vonatkozó importkorlátozások megszűnése nem csak az uniós piac behozatali trendjeit módosítja radikálisan, de azzal a veszéllyel is fenyeget, hogy a fejlődő országok – ideértve az EU földközi-tengeri partnereit is – textil- és ruhaágazatára is kihat;

13.  felhívja a Bizottságot, hogy a földközi-tengeri partnereket ösztönözze a szükséges lépések megtételére, és arra, hogy egy teljesebb dél-dél integrációval tegyék lehetővé a hatékony EuroMed integrációt a textilpiac liberalizációja következményeinek csökkentése érdekében;

Biztonság és fogyasztóvédelem

14.  sürgeti a Bizottságot, hogy hatalmával élve tiltsa ki a nem biztonságos árukat az uniós piacról, textil- és ruhaipari termékek esetén is; felkéri a Bizottságot, hogy javítsa a harmadik országokkal és különösen Kínával való együttműködését az ellenőrzés és a vámvizsgálat terén;

Az Európai Parlament tájékoztatása

15.  kéri a Bizottságot, hogy a nemzetközi textilkereskedelem területén bekövetkező valamennyi jelentős fejleményről nyújtson teljes körű tájékoztatást az Európai Parlament részére;

16.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.