Διαδικασία : 2007/2665(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0512/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0512/2007

Συζήτηση :

PV 12/12/2007 - 12
CRE 12/12/2007 - 12

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2007 - 6.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0623

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 112kWORD 64k
5.12.2007
PE398.192v01-00
 
B6‑0512/2007
εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Kristian Vigenin, Bárbara Dührkop Dührkop, Justas Vincas Paleckis και Csaba Sándor Tabajdi
εξ ονόματος της Ομάδας PSE
σχετικά με την καταπολέμηση της αύξησης του εξτρεμισμού στην Ευρώπη

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση της αύξησης του εξτρεμισμού στην Ευρώπη 
B6‑0512/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα παλαιότερα ψηφίσματά του σχετικά με το ρατσισμό, την ξενοφοβία και τον εξτρεμισμό και ειδικότερα το ψήφισμά του της 20ής Φεβρουαρίου 1997 σχετικά με το ρατσισμό, την ξενοφοβία και την άκρα δεξιά και το ψήφισμά του της 15ης Ιουνίου 2006 σχετικά με την αύξηση της ρατσιστικής και ομοφοβικής βίας στην Ευρώπη (P6_TA(2006)0273),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα της 29ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση για μια απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκφάνσεων του ρατσισμού και της ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου (έκθεση Roure),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 6 και 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 13 της Συνθήκης ΕΚ, τα οποία δεσμεύουν την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να τηρούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα οποία παρέχουν στην Ευρώπη τα μέσα για να καταπολεμήσει το ρατσισμό, την ξενοφοβία και τη διακριτική μεταχείριση,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το καταστατικό της Υπηρεσίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τα διεθνή μέσα για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία απαγορεύουν τη διακριτική μεταχείριση με βάση τη φυλετική και εθνοτική καταγωγή και, κυρίως, τη Διεθνή Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Φυλετικής Διάκρισης και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ), τις οποίες έχουν υπογράψει όλα τα κράτη μέλη καθώς και ένας μεγάλος αριθμός τρίτων κρατών,

–  έχοντας υπόψη τη Σύσταση 1438 (25 Ιανουαρίου 2000) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα: «Η απειλή που αντιμετωπίζει η δημοκρατία από τα εξτρεμιστικά κόμματα και τα κινήματα στην Ευρώπη»,

–  έχοντας υπόψη τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, του αντισημιτισμού και της ομοφοβίας και ιδίως τις οδηγίες κατά της διακριτικής μεταχείρισης 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής και 2000/75/ΕΚ περί θεσπίσεως ενός γενικού πλαισίου για την ισότιμη μεταχείριση στην εργασία και την απασχόληση και λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση πλαίσιο για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 1344 (29 Σεπτεμβρίου 2003) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα: «Ο κίνδυνος που αντιμετωπίζει η δημοκρατία από τα εξτρεμιστικά κόμματα και κινήματα στην Ευρώπη»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση για το ρατσισμό και την ξενοφοβία στα κράτη μέλη της ΕΕ το 2007, την οποία δημοσίευσε η Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο του ΟΑΣΕ με θέμα: «Προκλήσεις και απαντήσεις στα κρούσματα μισαλλοδοξίας στη ζώνη του ΟΑΣΕ»(Οκτώβριος 2006),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  εκφράζοντας τη βαθειά ανησυχία του για την αναβίωση των εξτρεμιστικών κινημάτων και κομμάτων στην Ευρώπη, τα οποία βασίζουν την ιδεολογία τους και τον πολιτικό τους λόγο, τις πολιτικές πρακτικές και την πολιτική τους συμπεριφορά στην έλλειψη ανεκτικότητας, στον αποκλεισμό, στην ξενοφοβία, στον αντισημιτισμό, στα μέτρα κατά των Ρομά και στον υπερεθνικισμό,

Β.  εκτιμώντας ότι η ιδεολογία αυτή είναι ασυμβίβαστη με τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και με τις αρχές και με τις αξίες στις οποίες βασίζεται η ΕΕ,

Γ.  εκτιμώντας ότι κανένα κράτος μέλος δεν είναι άτρωτο έναντι των εγγενών απειλών που συνεπάγεται ο εξτρεμισμός για τη δημοκρατία και εκτιμώντας, συνεπώς, ότι η καταπολέμηση της διάδοσης ξενοφοβικών αντιλήψεων και εξτρεμιστικών πολιτικών κινημάτων αποτελεί μια ευρωπαϊκή πρόκληση,

Δ.  εκτιμώντας ότι ορισμένα πολιτικά κόμματα και κινήματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που βρίσκονται στην εξουσία σε μια σειρά χωρών ή που εκπροσωπούνται σε τοπικό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουν σκοπίμως θέση στο επίκεντρο του θεματολογίου τους την έλλειψη ανεκτικότητας με βάση τη φυλή, την εθνοτική καταγωγή, την εθνικότητα, τη θρησκεία και το σεξουαλικό προσανατολισμό, παρέχοντας στους πολιτικούς αρχηγούς τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν μια φρασεολογία που αναμοχλεύει το φυλετικό μίσος καθώς και άλλες μορφές μίσους και καλλιεργεί στον εξτρεμισμό στην κοινωνία,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νεοναζί και οι εξτρεμιστές της άκρας δεξιάς στρέφουν τις βιαιοπραγίες τους εις βάρος ενός ευρέος φάσματος ευάλωτων ομάδων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι μετανάστες, οι ομοφυλόφιλοι, τα στελέχη αντιρατσιστικών οργανώσεων, οι άστεγοι και οι νέοι που δεν ενστερνίζονται την υποκουλτούρα των εξτρεμιστών της άκρας δεξιάς,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δραστηριότητες των εξτρεμιστικών παραστρατιωτικών οργανώσεων που δρουν σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ επιτείνουν τις ανησυχίες και τους φόβους τόσο στο εσωτερικό των χωρών τους όσο και σε γειτονικές χώρες,

Ζ.  εκτιμώντας ότι σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ υφίσταται μία τάση κατά την οποία το δημοκρατικό πολιτικό σύστημα υπονομεύεται σταδιακά, υποστηρίζεται δε η αντικατάσταση των παραδοσιακών πολιτικών κομμάτων από λαϊκίστικα κινήματα, προλειαίνοντας το έδαφος για τις εξτρεμιστικές δυνάμεις,

Η.  εκτιμώντας ότι η ύπαρξη ορισμένων πηγών μέσων ενημέρωσης καθώς και ο μεγάλος αριθμός ιστοσελίδων στο διαδίκτυο που αποτελούν τις κύριες πηγές ενημέρωσης για κινήματα και ομάδες που υποκινούν το μίσος, τις επιθέσεις εναντίον των δημοκρατικών θεσμών και της πολιτικής σταθερότητας καθώς και τη βία επιτείνει τον προβληματισμό όσον αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού χωρίς να παραβιάζεται η ελευθερία της έκφρασης,

Θ.  εκτιμώντας ότι τα κινήματα της άκρας δεξιάς απευθύνονται κυρίως σε άτομα που είναι κοινωνικά απομονωμένα, αποκλεισμένα και ευάλωτα, οικονομικά ανασφαλή και απαίδευτα,

1.  καταδικάζει έντονα όλες τις ρατσιστικές και μισαλλόδοξες επιθέσεις και καλεί μετ’ επιτάσεως τις εθνικές αρχές να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τιμωρήσουν τους υπευθύνους και να αντιστρέψουν την ατμόσφαιρα ατιμωρησίας που επικρατεί σχετικά με τις επιθέσεις αυτές· εκφράζει την αλληλεγγύη του προς όλα τα θύματα των επιθέσεων αυτών και προς τις οικογένειές τους·

2.  τονίζει ότι τα εξτρεμιστικά κινήματα που υποδαυλίζουν την άσκηση βίας, είτε εντός είτε εκτός πολιτικών κομμάτων, κάνουν κατάχρηση του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι από πολιτικής σκοπιάς· τα μέτρα που αποσκοπούν να περιορίσουν την ικανότητα των κινημάτων αυτών να δρουν πρέπει να είναι αναλογικά σε σχέση με τον κίνδυνο άσκησης βίας και να έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν την ισότητα και την ελευθερία για όλους·

3.  επισημαίνει ότι η αναβίωση των εξτρεμιστικών οργανώσεων, των οργανώσεων της άκρας δεξιάς και των αλυτρωτικών οργανώσεων (που εμφανίζουν συχνά αντισημιτικά και νεοφασιστικά χαρακτηριστικά) αντικατοπτρίζει την επιδείνωση της κοινωνικής κατάστασης, της ανεργίας, της συλλογικής φοβίας έναντι της παγκοσμιοποίησης, της κοινωνικής περιθωριοποίησης και της αποτυχίας στο σχολείο·

4.  ζητεί από τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, όπως η ανεργία, η μετανάστευση και η ασφάλεια, τα οποία εκμεταλλεύονται τα πολιτικά αυτά κόμματα και κινήματα και να αναπτύξουν πολιτικές εκπαίδευσης πολιτών με δημοκρατική συνείδηση με βάση τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πολιτών·

5.  ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να πρωτοστατήσουν στην αναζήτηση κατάλληλων πολιτικών και νομοθετικών απαντήσεων, ιδίως σε προληπτικό στάδιο, και να μην λησμονούν τις απαραίτητες λύσεις όσον αφορά την εκπαίδευση των νέων και την ενημέρωση της κοινής γνώμης, να επισημαίνουν τις συνέπειες του ολοκληρωτισμού και να διαδίδουν τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών προκειμένου να διατηρείται ζωντανή η μνήμη των πράξεων και γεγονότων που πράγματι έλαβαν χώρα στην Ευρώπη·

6.  επιμένει στο γεγονός ότι η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί την πλήρη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας που αποσκοπεί να αποτρέψει την υποκίνηση της πολιτικής βίας, του ρατσισμού και ξενοφοβίας και να προωθήσει την επέκταση της νομοθεσίας αυτής όχι μόνο στα άτομα αλλά και στα πολιτικά κόμματα, τις πολιτικές οργανώσεις και τα πολιτικά κινήματα·

7.  καλεί μετ’ επιτάσεως όλες τις δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις, τόσο της αριστεράς όσο και της δεξιάς, να αρνηθούν οποιαδήποτε συνεργασία, ρητή ή σιωπηρή, με εξτρεμιστικά κόμματα φυλετικού ή ξενοφοβικού χαρακτήρα και, συνεπώς, κάθε μορφής συνεργασία με τους εκλεγμένους εκπροσώπους τους με στόχο το σχηματισμό πλειοψηφιών για την άσκηση πολιτικής εξουσίας·

8.  καλεί τα δημοκρατικά μέσα ενημέρωσης να προωθήσουν και να διαδώσουν στα μηνύματά τους τις αρχές και τις αξίες της δημοκρατίας, της ισότητας και της ανεκτικότητας·

9.  χαιρετίζει τη διάλυση της πολιτικής ομάδας της άκρας δεξιάς Ανεξαρτησία, Παράδοση και Κυριαρχία (ΙΤS) και φρονεί ότι πρέπει να αυστηροποιηθούν οι προϋποθέσεις που διέπουν το σχηματισμό πολιτικών ομάδων· ζητεί από τους βουλευτές και τις πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μην στηρίζουν οποιαδήποτε πρωτοβουλία προερχόμενη από μεμονωμένους ΒΕΚ ή πολιτικές ομάδες που υποστηρίζουν ιδέες οι οποίες είναι αντίθετες με τις αρχές επί των οποίων εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση·

10.  προειδοποιεί, με το βλέμμα στραμμένο προς τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009, για το ενδεχόμενο να εκπροσωπηθούν τα εξτρεμιστικά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και καλεί τις πολιτικές ομάδες να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι ένα δημοκρατικό όργανο δεν θα χρησιμοποιηθεί ως όχημα για τη χρηματοδότηση και διάδοση αντιδημοκρατικών μηνυμάτων·

11.  ζητεί από όλα τα κράτη μέλη να προβλέψουν τουλάχιστον τη δυνατότητα περικοπής της δημόσιας χρηματοδότησης σε πολιτικά κόμματα που δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, τη δημοκρατία και την αρχή του κράτους δικαίου, όπως αυτά εκτίθενται στην ΕΣΔΑ και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και καλεί τα κράτη εκείνα που έχουν ήδη τη δυνατότητα αυτή να το πράξουν χωρίς καθυστέρηση· καλεί επιπλέον την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι ουδεμία χρηματοδότηση της ΕΕ διατίθεται σε φορείς μέσων ενημέρωσης που χρησιμοποιούνται ως όχημα για μια ευρείας κλίμακας προώθηση ρατσιστικών, ξενοφοβικών και ομοφοβικών ιδεών·

12.  καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τις ΜΚΟ και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται για την προώθηση των δημοκρατικών αξιών, της αλληλεγγύης, της κοινωνικής ενσωμάτωσης, του διαπολιτισμικού διαλόγου και της κοινωνικής επαγρύπνησης ως μέσων για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και των εξτρεμιστών που καταφεύγουν στη βία·

13.  ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενισχύουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα που αποσκοπούν να ενισχύσουν την κοινωνική ενσωμάτωση και εκπαίδευση για την απόκτηση δημοκρατικής συνείδησης και να αντιμετωπίσουν τα κοινωνικά και οικονομικά δεινά όπως η ανασφάλεια, η ανεργία και ο αποκλεισμός· ενθαρρύνει την Επιτροπή να απαιτεί από τις υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ χώρες να αποδίδουν μεγαλύτερη προσοχή σε πολιτικές μείωσης της φτώχειας, κοινωνικής ενσωμάτωσης και εκπαίδευσης δημοκρατικών πολιτών·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών και στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου