Postopek : 2008/2503(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B6-0024/2008

Predložena besedila :

B6-0024/2008

Razprave :

PV 16/01/2008 - 8
CRE 16/01/2008 - 8

Glasovanja :

PV 17/01/2008 - 6.5
CRE 17/01/2008 - 6.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0018

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 96kWORD 48k
14.1.2008
PE398.255v01-00
 
B6‑0024/2008
k izjavi Sveta in Komisije
v skladu s členom 103(2) poslovnika,
ki ga predlagata Feleknas Uca in Gabriele Zimmer
v imenu skupine GUE/NGL
o razmerah v Keniji

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Keniji 
B6‑0024/2008

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju 23. junija 2000 (sporazum iz Cotonouja), in spremenjenega v Luksemburgu 25. junija 2005, zlasti členov 8 in 9,

–  ob upoštevanju smernic za izvajanje demokratičnih volitev iz Afriške listine o človekovih pravicah in pravicah ljudstev,

–  ob upoštevanju deklaracije Afriške unije o načelih, ki veljajo za demokratične volitve (2002),

–  ob upoštevanju deklaracije o načelih za mednarodno opazovanje volitev in kodeksa ravnanja za mednarodne opazovalce volitev, ki sta bila razglašena pri Združenih narodih 27. oktobra 2005,

–  ob upoštevanju predhodne izjave, ki jo je misija Evropske unije za opazovanje volitev (EUEOM) v Keniji podala 1. januarja 2008,

–  ob upoštevanju izjave o predsedniških volitvah v Keniji, ki jo je 8. januarja 2008 v imenu Evropske unije dalo njeno predsedstvo,

–  ob upoštevanju člena 103(2) svojega poslovnika,

A.  ker člen 9 partnerskega sporazuma AKP-EU kot ključni del trajnostnega razvoja določa, spoštovanje vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin, vključno s temeljnimi državljanskimi pravicami, demokracijo, ki temelji na načelih pravne države, preglednosti in odgovornem vodenju,

B.  ker so lanske splošne volitve v Keniji dolgo časa kazale, da bodo najbolj demokratične v vsej zgodovini te države in ker je bila med volilno kampanjo splošno spoštovana svoboda združevanja, izražanja in zbiranja, a so nekateri udeleženci te kampanje kljub temu gradili na etnično-političnih razhajanjih, ki sedaj še dodatno vplivajo na napete razmere po volitvah,

C.  ker po ocenah mednarodnih neodvisnih opazovalcev pri preštevanju glasov niso bili spoštovani osnovni mednarodni in regionalni standardi demokratičnih volitev in ker so predstavniki misije EUEOM ugotovili, da je bilo preštevanje glasov za predsedniške volitve neverodostojno, zaradi česar so izrazili dvom v točnost izidov,

D.  ker pa opazovalcev misije EUEOM niso tako sprejeli na volišča po začetku štetja glasovnic, od tod njihova ugotovitev, da je verodostojnost izidov predsedniških volitev močno spodkopana zaradi premajhne preglednosti in neustrezne varnosti,,

E.  ker so javno izraženim dvomom o volilni prevari sledili nemiri in uboji iz etničnih nagibov, zaradi katerih je umrlo več kot 500 ljudi,

F.  ker poročajo, da je ob povolilnih nasiljih prišlo do številnih primerov posilstev žensk in deklet,

G.  ker so po navedbah člani t.i. Mungiki zelo visoko na lestvici krivcev za zločine,

H.  ker je zaradi nemirov več sto tisoč ljudi pobegnilo z domov in so sedaj v obupnih razmerah zaradi pomanjkanja vode, hrane in osnovnih zalog,

I.  ker je kenijska volilna komisija ECK nadzorovala logistične in tehnične vidike volitev, izboljšala dostopnost centrov za vpis volivcev in usposobila volitveno osebje,

J.  ker pa volilna komisija ni pokazala potrebne nepristranskosti, preglednosti in zaupnosti, ki so osnovni pogoj za demokratične volitve, kar se zrcali že v spornih postopkih za imenovanje poverjenikov volilne komisije,

K.  ker je predsednik Afriške unije, ganski predsednik John Kufuor, 8. januarja 2008 odpotoval v Kenijo, da bi posredoval med sedanjim predsednikom Mwaijem Kibakijem in voditeljem opozicije Railo Odingo za dosego politične rešitve,

L.  ker je 8. januarja 2008 sedanji predsednik Mwai Kibaki imenoval 17 članov svoje "vlade enotnosti",

M.  ker so v Kenijo odpotovali štirje nekdanji afriški predsedniki iz Bocvane, Mozambika, Tanzanije in Zambije ter Kenijce pozvali k ustavitvi spopadov in enotnosti za ohranitev njihove države,

N.  ker se začenja posredovanje pod vodstvom nekdanjega generalnega sekretarja OZN Kofija Annana,

O.  ker se je Kenija s partnerskim sporazumom iz Cotonouja obvezala, da bo spoštovala načela dobrega vodenja, človekove pravice in načela pravne države;

P.  ker gospodarski napredek Kenije v zadnjih letih ni koristil vsem pokrajinam in prebivalcem v državi;

1.  obsoja tragično izgubo življenj in kritične humanitarne razmere ter zato nujno poziva pristojne organe in udeležene strani, naj naredijo vse, kar je v njihovi moči, da se v državi zopet vzpostavi mir ter zagotovi spoštovanje človekovih pravic in načel pravne države;

2.  poziva kenijsko vlado in voditelje političnih strank, naj sprejmejo vse možne ukrepe za takojšnjo zaustavitev nasilja;

3.  poziva kenijsko vlado, naj sproži neodvisno in nepristransko preiskavo ubojem in drugih zločinov v vseh pokrajinah in okrožjih, kjer so bili ljudje pobiti ali ranjeni v povolilnem izbruhu nasilja;

4.  obžaluje, da je navkljub dvomom glede volilnih izidov predsednik Mwai Kibaki imenoval svoj kabinet ne glede na posredovanje, ki je v teku;

5.  s tem v zvezi poziva sedanjega predsednika Mwaija Kibakija, naj spoštuje demokratične zaveze svoje države, zapisane v kenijski ustavi, in smernice iz Afriške listine o človekovih pravicah in pravicah ljudstev, ki se nanašajo na svobodne in poštene volitve;

6.  poziva obe strani k nujnim prizadevanjem za odpravo trenutnih razmer s pogajanji in s tem v zvezi pozdravlja pripravljenost nekdanjega generalnega sekretarja Združenih narodov Kofija Annana za posredovanje; poudarja, da morata obe strani takoj začeti s konstruktivnim dialogom, v katerem je treba polno podpreti vsa prizadevanja za posredovanje;

7.  poleg tega poziva kenijske oblasti, naj nujno, temeljito in pregledno raziščejo volilne nepravilnosti in takoj sprejmejo ukrepe za popravo razmer, povzročitelje teh nepravilnosti pa za njihova dejanja postavijo pred sodišče;

8.   poziva k oblikovanju povsem nepristranske volilne komisije pred naslednjimi volitvami;

9.  obžaluje izgubljeno priložnost ob splošnih volitvah leta 2007, ko bi bilo možno utrditi in dodatno razviti volilni in širši demokratični proces;

10.  poziva vodstva političnih strank, naj se čim bolj zadržijo od vsakršnega dejanja ali komentarja, ki bi lahko sprožil novo nasilje, naj izkažejo zavezanost načelom pravne države in zagotovijo spoštovanje človekovih pravic;

11.  je zelo zaskrbljen nad družbenimi in gospodarskimi posledicami nemirov in škodo za družbeno-gospodarski razvoj države;

12.  poziva kenijsko vlado in Komisijo, naj pripravita hitro humanitarno pomoč za notranje razseljene osebe in poskrbijo za potrebno število humanitarnih delavcev;

13.  poziva kenijsko vlado, naj se spoprime s koreninami korupcije, ki je onemogočila upravljanje v velikem delu države, še posebej na državni in na lokalnih ravneh;

14.  poziva Komisijo, naj razmisli o tem, kakšno vlogo so pri trenutnih tragičnih razmerah odigrale družbene neenakosti v Keniji, ter Komisijo in države članice poziva, naj preoblikujejo razvojno sodelovanje s Kenijo, v katerem bo poudarek na odpravi neenakosti;

15.  naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam držav članic, vladi Kenije, sopredsednikoma Skupne parlamentarne skupščine AKP-EU ter predsednikoma komisije in izvršnega sveta Afriške unije.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov