Πρόταση ψηφίσματος - B6-0025/2008Πρόταση ψηφίσματος
B6-0025/2008

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

14.1.2008

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski, Marcin Libicki και Gintaras Didžiokas
εξ ονόματος της Ομάδας UEN
σχετικά με την κατάσταση στην Κένυα

Διαδικασία : 2008/2503(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0025/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0025/2008
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0025/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Κένυα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας κρατών AKE (Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού) αφενός και της Ευρωπαϊκής Kοινότητας και των κρατών μελών της αφετέρου, που υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 (“συμφωνία του Κοτονού”) και τροποποιήθηκε στο Λουξεμβούργο στις 25 Ιουνίου 2005, και ιδιαίτερα τα άρθρα 8 και 9 αυτής,

−  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του Αφρικανικού Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών σχετικά με τη διενέργεια δημοκρατικών εκλογών,

−  έχοντας υπόψη τη «δήλωση αρχών για την αποστολή διεθνών παρατηρητών για τις εκλογές» και τον «κώδικα συμπεριφοράς των διεθνών παρατηρητών για τις εκλογές», που τιμήθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη στις 27 Οκτωβρίου 2005,

−  έχοντας υπόψη την από 1ης Ιανουαρίου 2008 προκαταρκτική δήλωση της αποστολής παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εκλογές (EUEOM) στην Κένυα,

−  έχοντας υπόψη την από 8 Ιανουαρίου 2008 δήλωση της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις προεδρικές εκλογές στην Κένυα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προεδρικές εκλογές του 2007 στην Κένυα δεν πληρούσαν τις βασικές διεθνείς και περιφερειακές προδιαγραφές δημοκρατικών εκλογών και χαρακτηρίστηκαν από αδιαφάνεια στην επεξεργασία και διαλογή των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τη γενικά καλή διοικητική οργάνωση της εκλογικής διαδικασίας πριν από την ταξινόμηση των αποτελεσμάτων, οι αμφιβολίες ως προς την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών εμποδίζουν τη δημοκρατική πρόοδο της Κένυας,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τις εκλογές η βία για εθνοτικούς λόγους ανήλθε σε σημαντικά επίπεδα, προκαλώντας το θάνατο πολλών πολιτών και οδηγώντας τη χώρα σε σοβαρή εθνοτικοπολιτική κρίση,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προεκλογική εκστρατεία έγινε μέσα σε ένα αρκετά ανοικτό και ελεύθερο κλίμα, όπου γενικώς έγινε σεβαστή η ελευθερία της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι η προεκλογική εκστρατεία επίσης στιγματίστηκε από μεγάλη εθνοτικοπολιτική πόλωση μεταξύ των δυο υποψηφίων, και ότι επίσης σημειώθηκαν πολλοί θάνατοι κατά την προεκλογική περίοδο και μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων,

Ε.  λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι οι παρατηρητές της EUEOM δεν είχαν παρόμοια πρόσβαση στα εκλογικά τμήματα και συνεπέραναν ότι η έλλειψη διαφάνειας και επαρκών διαδικασιών ασφαλείας υπονόμευσαν σοβαρά την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετεκλογική βία στην Κένυα οδήγησε στο θάνατο 500 ανθρώπων και, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, έπληξε κάπου 500.000 άτομα εκ των οποίων οι 250.000 εγκατέλειψαν τις εστίες τους, και λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Υπάτης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, κάπου 3.300 Κενυάτες κατέφυγαν στην Ουγκάντα και, βάσει αρχικών διαπιστώσεων, οι περισσότερο πληγείσες περιοχές της χώρας είναι οι δυτικές, στην Κοιλάδα του Rift,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετεκλογική αναταραχή διέκοψε τις συναλλαγές στις χρηματαγορές και στις αγορές εμπορευμάτων και οδήγησε στην αναβολή των πλειστηριασμών τσαγιού και καφέ, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Υπουργός Οικονομικών κ. Amos Kimunyu, εκτιμά ότι η πολιτική αναταραχή θα στοιχίσει στην οικονομία της Κένυας περίπου ένα δισεκατομμύριο δολάρια,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη αναταραχή στην Κένυα έχει αρνητική επίπτωση στις οικονομίες της ευρύτερης περιφέρειας και προκάλεσε τόσο ανθρωπιστική όσο και οικονομική κρίση σε σημεία της Περιοχής των Μεγάλων Λιμνών και λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη καυσίμων που σημειώθηκε στην Ουγκάντα, τη Ρουάντα και το Μπουρούντι έπληξε τις οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες στην περιοχή,

1.  1.   καταδικάζει τις πρόσφατες πράξεις βίας και ανησυχεί έντονα από τις αναφορές περί υποκίνησης φυλετικού μίσους και περί αυξανόμενων προστριβών μεταξύ των διαφόρων εθνοτικών ομάδων στην Κένυα·

2.  εξακολουθεί να ανησυχεί έντονα από τη συνεχιζόμενη επιδείνωση μετεκλογικά της ασφάλειας, της ανθρωπιστικής κατάστασης και της υγειονομικής κατάστασης στα πρόχειρα στρατόπεδα, στα σχολεία, στα νοσοκομεία και στις εκκλησίες·

3.  ανησυχεί έντονα από τις αναφορές καθολικών ιεραποστόλων περί γενικής έλλειψης τροφίμων, νερού και καυσίμων και από όλες τις άλλες αναφορές περί μαζικών εμπρησμών κτιρίων και οχημάτων και περί λεηλασίας καταστημάτων·

4.  καταδικάζει τον όλο και μεγαλύτερο αριθμό βιασμών που σημειώθηκαν εν συνεχεία των μετεκλογικών βιαιοτήτων·

5.  θεωρεί λυπηρό το ότι, παρά τις εν γένει επιτυχημένες βουλευτικές εκλογές, τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών δεν δείχνουν αξιόπιστα, λόγω των ευρύτατων αναφορών περί εκλογικών παρατυπιών·

6.  στηρίζει τον Πρόεδρο της Αφρικανικής Ένωσης John Kufuor στην προσπάθειά του να επιτύχει τη συμφιλίωση και – λόγω των υψηλών κινδύνων ριζοσπαστικοποίησης των εθνοτικών διενέξεων- απευθύνει έκκληση για μια λύση που θα χαρακτηρίζεται από αμεροληψία και ισορροπημένη απόδοση ευθυνών·

7.  θεωρεί λυπηρό το ότι ο σημερινός Πρόεδρος Mwai Kibaki απέρριψε την προσφορά του Προέδρου John Kufuor να ενεργήσει ως μεσολαβητής και διόρισε μέλη στην κυβέρνησή του χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση· τονίζει ότι, για να αποτραπεί η ριζοσπαστικοποίηση της εθνοτικής διένεξης, θα πρέπει να συμμετέχουν και μέλη της αντιπολίτευσης σε οποιαδήποτε κυβέρνηση εθνικής ενότητας·

8.  καλεί τους ηγέτες των πολιτικών κομμάτων να αποκαταστήσουν το διάλογο και να κάνουν ό,τι μπορούν για να επιτύχουν μια πολιτική και συνταγματική λύση που να σταθεροποιήσει τη χώρα·

9.  καλεί και τις δυο πλευρές να ξεκινήσουν επειγόντως τις κατάλληλες ενέργειες μέσω διαπραγματεύσεων, με τη συμμετοχή ενός διεθνούς μεσολαβητή·

10.  καλεί τους ηγέτες των πολιτικών κομμάτων να αναλάβουν την ευθύνη της πρόληψης περαιτέρω βιαιοτήτων στη χώρα, να επιδείξουν προσήλωση στις αρχές του κράτους δικαίου και να διασφαλίσουν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

11.  εκφράζει την ανησυχία του ότι η μετεκλογική βία θα απειλήσει την ευρύτερη οικονομία της Ανατολικής Αφρικής και θα επηρεάσει αρνητικά τον τουρισμό και το περιφερειακό εμπόριο·

12.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει άμεση υποστήριξη στους Κενυάτες και στους ιεραποστόλους που εργάζονται εκεί υπό δυσχερέστατες συνθήκες·

13.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ να ανταποκριθούν αμέσως στις ανθρωπιστικές ανάγκες των Κενυατών που εγκατέλειψαν τις εστίες τους εξ αιτίας των πρόσφατων πράξεων βίας·

14.  καλεί τη διεθνή κοινότητα και ειδικότερα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβουν ηγετικό μεσολαβητικό ρόλο στη διένεξη, προκειμένου να βρεθεί μια ειρηνική λύση και να αποτραπεί ο κίνδυνος εμφυλίου πολέμου και η επανάληψη τραγικών εικόνων σαν κι εκείνων της Ρουάντα και του Μπουρούντι στη δεκαετία του 90·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στην Κενυατική Κυβέρνηση, στους Συμπροέδρους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, και στους Προέδρους της Επιτροπής και του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Αφρικανικής Ένωσης.