Πρόταση ψηφίσματος - B6-0027/2008Πρόταση ψηφίσματος
B6-0027/2008

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

14.1.2008

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Jan Mulder, Johan Van Hecke, Marco Cappato, Fiona Hall, Marielle De Sarnez, Annemie Neyts-Uyttebroeck και Μάριου Ματσάκη
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
σχετικά με τις γενικές εκλογές στην Κένυα

Διαδικασία : 2008/2503(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0027/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0027/2008
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0027/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις γενικές εκλογές στην Κένυα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας κρατών της Αφρικής της Καραϊβικής και του Ειρηνικού αφενός και της Ευρωπαϊκής Kοινότητας και των κρατών μελών της αφετέρου, που υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 («συμφωνία του Κοτονού») και τροποποιήθηκε στο Λουξεμβούργο στις 25 Ιουνίου 2005, και ιδιαίτερα τα άρθρα 8 και 9 αυτής,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του Αφρικανικού Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών σχετικά με τη διενέργεια δημοκρατικών εκλογών,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Αφρικανικής Ένωσης σχετικά με τις αρχές που διέπουν τις δημοκρατικές εκλογές (2002),

–  έχοντας υπόψη τη «δήλωση αρχών για την αποστολή διεθνών παρατηρητών για τις εκλογές» και τον «κώδικα συμπεριφοράς των διεθνών παρατηρητών για τις εκλογές», που τιμήθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη στις 27 Οκτωβρίου 2005,

–  έχοντας υπόψη την προκαταρκτική δήλωση της Αποστολής Παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εκλογές (EUEOM) στην Κένυα, την 1η Ιανουαρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 8ης Ιανουαρίου 2008 εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις προεδρικές εκλογές στην Κένυα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ «ο σεβασμός όλων των δικαιωμάτων που ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων, της δημοκρατίας που βασίζεται στο κράτος δικαίου και της διαφάνειας και υπεύθυνης διαχείρισης, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αειφόρου ανάπτυξης»,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γενικές εκλογές του 2007 στην Κένυα δεν πληρούσαν τις βασικές διεθνείς και περιφερειακές προδιαγραφές δημοκρατικών εκλογών ενώ ακολούθησαν βίαιες συγκρούσεις και εθνικές εντάσεις, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους περίπου 1000 πολίτες,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA), οι πολιτικές και εθνοτικές βιαιότητες είχαν ως αποτέλεσμα την εκτόπιση 250.000 ατόμων και έπληξαν περίπου 400-500.000 Κενυάτες, ιδίως στις πόλεις Eldoret, Kericho και Kisumu,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές αυτές πρόδωσαν τις ελπίδες και τις προσδοκίες του κενυατικού λαού, ο οποίος συμμετείχε πρόθυμα στην εκλογική διαδικασία ψηφίζοντας μαζικά, ειρηνικά και υπομονετικά,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, γενικώς, έγινε σεβαστή η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι η προεκλογική εκστρατεία σημαδεύτηκε από πολιτικές και εθνοτικές αντιπαραθέσεις που συνέβαλαν στη δημιουργία ασταθούς κατάσταση κατά την προεκλογική περίοδο,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής κοινότητα δεν έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στις σημαντικές αυτές εθνοτικές εντάσεις και πρέπει, συνεπώς, να λάβει πλέον το θέμα αυτό υπόψη σε κάθε μελλοντική διαμεσολαβητική προσπάθεια για την επίλυση της σημερινής κρίσης στην Κένυα,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εκλογική Επιτροπή της Κένυας (ΕΕΚ) είχε την εποπτεία των υλικοτεχνικών και τεχνικών πτυχών των εκλογών, βελτίωσε την πρόσβαση στα εκλογικά τμήματα και εκπαίδευσε το προσωπικό που διενήργησε τις εκλογές,

Η.   λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι η ΕΚΚ δεν επέδειξε τη δέουσα αμεροληψία, διαφάνεια και εμπιστευτικότητα που αποτελούν προϋποθέσεις για μια δημοκρατική εκλογή, γεγονός που αντικατοπτρίστηκε στις ελαττωματικές διαδικασίες ορισμού των μελών της,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παρατηρητές της EUEOM έγιναν δεκτοί από τις αρμόδιες αρχές στα εκλογικά τμήματα όπου η ψηφοφορία διενεργήθηκε με τάξη,

Ι.   λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι οι παρατηρητές της EUEOM δεν είχαν παρόμοια πρόσβαση στα τμήματα διαλογής και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η έλλειψη διαφάνειας και επαρκών διαδικασιών ασφαλείας υπονόμευσαν σοβαρά την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα εκλογικά τμήματα η συμμετοχή υπερέβη το 90% ενώ η ΕΚΚ εξέφρασε αμφιβολίες όσον αφορά τα εκτός πραγματικότητας υψηλά αυτά στοιχεία,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημοσιογράφοι που παρακολούθησαν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών στις 30 Δεκεμβρίου 2007, εκδιώχθηκαν στη συνέχεια από την αίθουσα συνεδριάσεων ενώ διεκόπη απότομα η ζωντανή ραδιοτηλεοπτική κάλυψη,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η EUEOM κατέληξε ότι, σε γενικές γραμμές, η εκλογική διαδικασία πριν από τη διαλογή διεξήχθη κανονικά και ότι οι βουλευτικές εκλογές φαίνεται ότι, σε γενικές γραμμές, διεξήχθησαν επιτυχώς,

ΙΔ.   λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι η EUEOM κατέληξε ότι η διαδικασία διαλογής των προεδρικών εκλογών δεν ήταν αξιόπιστη και, κατά συνέπεια, εκφράζει αμφιβολίες όσον αφορά την ακρίβεια των αποτελεσμάτων,

ΙΕ.  υπόψη ότι ο Υπουργός Οικονομικών κ. Amos Kimunyu, εκτιμά ότι η πολιτική αναταραχή θα στοιχίσει στην οικονομία της Κένυας περίπου ένα δισεκατομμύριο δολάρια,

ΙΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 8 Ιανουαρίου, ο τωρινός Πρόεδρος κ. Mwai Kibaki όρισε 17 μέλη του υπουργικού συμβουλίου του, αποθαρρύνοντας έτσι μια τρικομματική διαπραγμάτευση,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τωρινός πρόεδρος Mwai Kibaki πρότεινε διμερείς συνομιλίες με την αντιπολίτευση, πρόταση που απέρριψε ο Raila Odinga,

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι 4 πρώην πρόεδροι από τη Μποτσουάνα, τη Μοζαμβίκη, την Τανζανία και τη Ζάμπια, μετέβησαν στην Κένυα και ζήτησαν από τους Κενυάτες να σταματήσουν τις εχθροπραξίες και να ενωθούν με στόχο την ενότητα της χώρας τους,

Κ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κένυα έχει αναλάβει δεσμεύσεις για χρηστή διαχείριση, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στο πλαίσιο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης του Κοτονού,

ΚΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συστάσεις που διετύπωσε το 2002 η EUEOM δεν ελήφθησαν δεόντως υπόψη, συμπεριλαμβανομένων και αυτών σχετικά με τα όρια των εκλογικών περιφερειών όσον αφορά τις βουλευτικές εκλογές, καθώς επίσης και ότι η θητεία των μελών της ΕΕΚ πρέπει να λήγει έξι μήνες μετά τη διενέργεια των γενικών εκλογών, προκειμένου να ενισχυθεί η ανεξαρτησία και ο επαγγελματισμός της εκλογικής αρχής,

1.  καταδικάζει την τραγική απώλεια ανθρώπινων ζωών και την κρίσιμη ανθρωπιστική κατάσταση και γι΄ αυτό καλεί επειγόντως τις αρμόδιες αρχές και τους ενδιαφερόμενους να κάνουν ό,τι μπορούν για να φέρουν την ειρήνη στη χώρα και να διασφαλίσουν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών του κράτους δικαίου· καλεί τις ηγεσίες των πολιτικών κομμάτων να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την αποτροπή της περαιτέρω κλιμάκωσης της βίας στη χώρα·

2.   υιοθετεί τα συμπεράσματα που υπέβαλε η EUEOM στην προκαταρκτική της δήλωση·

3.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά την σε γενικές γραμμές επιτυχημένη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών, τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών δεν μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστα λόγω των γενικευμένων πληροφοριών περί εκλογικών παρατυπιών·

4.   θεωρεί λυπηρό το ότι παρά τις υπάρχουσες αμφιβολίες για τα εκλογικά αποτελέσματα, ο τωρινός Πρόεδρος Mwai Kibaki απέρριψε την προσφορά για διαμεσολάβηση του προέδρου John Kufuor και όρισε το υπουργικό συμβούλιο·

5.   καλεί σε αυτό το πλαίσιο τον τωρινό Πρόεδρο Mwai Kibaki να σεβασθεί τις δημοκρατικές υποχρεώσεις της χώρας του που απορρέουν από το Σύνταγμα της Κένυας και τις περί ελεύθερων και τίμιων εκλογών κατευθυντήριες γραμμές του Αφρικανικού Καταστατικού Χάρτη για Δικαιώματα των Ανθρώπων και των Λαών·

6.   χαιρετίζει τη συμφωνία του προέδρου Kibaki και του κ. Odinga για αποδοχή της διαμεσολάβησης αφρικανικής ομάδας με επικεφαλής τον πρώην Γενικό Γραμματέα των ΗΕ κ. Kofi Annan·

7.   χαιρετίζει, σε σχέση με αυτό, τις διμερείς συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στις 9 Ιανουαρίου μεταξύ του Προέδρου John Kufuor και δύο πολιτικών ηγετών, αλλά επισημαίνει ότι αυτό δεν αρκεί και ότι αμφότερες οι πλευρές πρέπει επειγόντως να προσέλθουν σε εποικοδομητικό διάλογο, μόλις ζητηθεί από οποιοδήποτε από τα δύο μέρη, με τη βοήθεια εκπροσώπων της διεθνούς κοινότητας·

8.   καλεί επί πλέον τις κενυατικές αρχές να ερευνήσουν επειγόντως, επισταμένως και με διαφάνεια τις εκλογικές παρατυπίες και να προβούν σε άμεσες ενέργειες για την επανόρθωση της κατάστασης και την προσαγωγή των υπευθύνων για αυτές τις παρατυπίες στη δικαιοσύνη·

9.   ζητεί τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για τη συγκρότηση μιας πραγματικά αμερόληπτης Εκλογικής Επιτροπής ούτως ώστε να μπορεί στο μέλλον να διενεργήσει ελεύθερες και τίμιες εκλογές·

10.   επισημαίνει τη δήλωση του Samuel Kivuitu, προέδρου της εκλογικής επιτροπής της Κένυας, ο οποίος αποκήρυξε τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών που δημοσιεύθηκαν στα μέσα ενημέρωσης και ζήτησε τη διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας σχετικά με τις καταγγελίες για απάτη·

11.   ζητεί να διαλυθεί η εκλογική επιτροπή και να συσταθεί μια νέα αμερόληπτη εκλογική επιτροπή (από το νεοεκλεγέν κοινοβούλιο της Κένυας), η οποία πρέπει, υπό διεθνή επιτήρηση, να διερευνήσει το ενδεχόμενο επανακαταμέτρηση των ψήφων των προεδρικών εκλογών κατά αξιόπιστο και δίκαιο τρόπο, με βάση τα αποτελέσματα που κατεγράφησαν στα εκλογικά τμήματα·

12.   αναμένει από τις αρχές της Κένυα να στηρίξουν πλήρως και ανεπιφύλακτα τη νεοσυσταθείσα εκλογική επιτροπή·

13.   θεωρεί λυπηρή την απώλεια της ευκαιρίας που προσέφεραν οι γενικές εκλογές του 2007 για την παγίωση και περαιτέρω ανάπτυξη των εκλογικών και των ευρύτερων δημοκρατικών διεργασιών·

14.   ζητεί να διενεργηθούν νέες προεδρικές εκλογές σε περίπτωση που αποδειχθεί αδύνατη η διοργάνωση αξιόπιστης και δίκαιης επανακαταμέτρηση των ψήφων στις προεδρικές εκλογές από ανεξάρτητο όργανο·

15.   καλεί τους ηγέτες των πολιτικών κομμάτων να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση για την αποφυγή περαιτέρω βίας στη χώρα, να δείξουν προσήλωση στις αρχές του κράτους δικαίου και να διασφαλίσουν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

16.   ανησυχεί έντονα ως προς τις κοινωνικές επιπτώσεις της τρέχουσας οικονομικής κρίσης και ως προς τις αρνητικές συνέπειες για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και για τις οικονομικές επιπτώσεις που θα έχουν στις γειτονικές χώρες οι οποίες εξαρτώνται κατά πολύ από τις υποδομές της Κένυας και των οποίων η ανθρωπιστική κατάσταση υπονομεύεται από την κρίση αυτή·

17.   καλεί τις αρμόδιες αρχές να διασφαλίσουν ελεύθερη και ανεξάρτητη κάλυψη των μέσων ενημέρωσης και να αποκαταστήσουν αμέσως τις ζωντανές ραδιοτηλεοπτικές συνδέσεις·

18.   καλεί την Κυβέρνηση της Κένυας να θεραπεύσει τα αίτια της διαφθοράς που υπονόμευσε τη διακυβέρνηση της χώρας σε πολλά επίπεδα και ειδικότερα σε κρατικό και τοπικό επίπεδο·

19.   καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση προς το Κοινοβούλιο σχετικά με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που έχει η συνέχιση της χορήγησης ενίσχυσης στον προϋπολογισμό αλλά και άλλης μορφής βοήθειας στην κυβέρνηση της Κένυας, υπό τις παρούσες συνθήκες·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ, στην Κυβέρνηση της Κένυας, στους Συμπροέδρους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, στους Προέδρους της Επιτροπής και του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Αφρικανικής Ένωσης.