Πρόταση ψηφίσματος - B6-0046/2008Πρόταση ψηφίσματος
B6-0046/2008

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

23.1.2008

εν συνεχεία δηλώσεων του Ύπατου Εκπροσώπου για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Annemie Neyts-Uyttebroeck και Marco Cappato
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
σχετικά με το Ιράν

Διαδικασία : 2007/2683(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0046/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0046/2008
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0046/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Ιράν

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  • -έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Ιράν, και ιδίως όσα αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδιαίτερα το ψήφισμά του με ημερομηνία 25 Οκτωβρίου 2007·
  • -έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου από τον ΟΗΕ, το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα και τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, συμβάσεις των οποίων το Ιράν είναι συμβαλλόμενο μέρος,
  • -έχοντας υπόψη το διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ ΕΕ και Ιράν, ο οποίος έχει διακοπεί από τον Ιούνιο του 2004,
  • έχοντας υπόψη την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ Α/RES/62/168 της 18ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν,
  • -έχοντας υπόψη τις αποφάσεις 1696, 1737 και 1747 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ,
  • -έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με τις πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν, την οποία παρουσίασε ο Γενικός Διευθυντής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας στις 15 Νοεμβρίου 2007,
  • -έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών στις 14 Δεκεμβρίου 2007,
  • -έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση των προεδρείων της 2ης διακοινοβουλευτικής συνάντησης EΚ/Ιράν, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Τεχεράνη στις 8 και 9 Δεκεμβρίου 2007,
  • έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων του πολίτη και των πολιτικών ελευθεριών έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια, ιδίως μετά τις προεδρικές εκλογές του Ιουνίου 2005, παρά το γεγονός ότι το Ιράν έχει αναλάβει να προάγει και να διαφυλάττει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες σύμφωνα με τα διάφορα διεθνή νομικά μέσα σε αυτόν τον τομέα,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, έχει αυξηθεί δραματικά ο αριθμός των εκτελέσεων στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των εκτελέσεων ανηλίκων και ομοφυλοφίλων, οι οποίες γίνονται συχνά δημοσίως δι’ απαγχονισμού ή λιθοβολισμού, με αποτέλεσμα να έχουν καταγραφεί από την αρχή του 2007 τουλάχιστον 244 εκτελέσεις, αριθμός που ξεπερνά τις 177 εκτελέσεις που είχαν καταγραφεί το 2006,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την 62η συνεδρίασή της το 2007 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο απηύθυνε έκκληση για ένα οικουμενικό μορατόριουμ στις εκτελέσεις ως βήμα προς την κατάργηση της θανατικής ποινής και χαιρετίζοντας το γεγονός ότι η νομπελίστρια Σιρίν Εμπατί κάλεσε την ιρανική κυβέρνηση να εφαρμόσει αυτό το ψήφισμα,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παραμένουν συχνό φαινόμενο τα βασανιστήρια και η κακομεταχείριση κρατουμένων, οι κρατήσεις σε απομόνωση, οι μυστικές κρατήσεις, η επιβολή βάναυσων, απάνθρωπων και ατιμωτικών ποινών και η ατιμωρησία κρατικών οργάνων,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξάνεται ο αριθμός των υπό κράτηση διανοουμένων και ότι το κύμα της καταπίεσης έχει επεκταθεί πρόσφατα σε άτομα με διπλή υπηκοότητα, τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρότατες κατηγορίες για συνεργασία με ξένες δυνάμεις ή κατασκοπεία,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες ακτιβίστριες του κινήματος γυναικείων δικαιωμάτων διώκονται ή έχουν διωχθεί για τη συμμετοχή τους στην εκστρατεία «ένα εκατομμύριο υπογραφές», η οποία στοχεύει στην κατάργηση νόμων που συνιστούν διακρίσεις εναντίον των γυναικών και προτίθεται να παρουσιάσει αυτό το ένα εκατομμύριο υπογραφές στο Εθνικό Κοινοβούλιο (Μαϊλίς),

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράν εξακολουθεί να μην έχει συνυπογράψει τη Σύμβαση του ΟΗΕ για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τη θέσπιση εκ μέρους του Υπουργείου Πολιτισμού και Ισλαμικής Καθοδήγησης των «διαδικαστικών κατευθύνσεων για δημοσιεύσεις» εντάθηκε η λογοκρισία και λαμβάνοντας υπόψη ότι όλο και συχνότερα σημειώνονται παρενοχλήσεις και φυλακίσεις δημοσιογράφων, ενώ την ίδια στιγμή είναι σύνηθες το φαινόμενο να κλείνουν οι αρχές δημοσιογραφικούς οργανισμούς,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μειονότητες υφίστανται όλο και συχνότερα δυσμενείς διακρίσεις και παρενοχλήσεις εξαιτίας της θρησκευτικής ή εθνοτικής τους ταυτότητας, ιδίως σε μεθοριακές περιοχές (Κουρδιστάν, Χουζεστάν, Σιστάν-Βελουχιστάν, Αζερμπαϊτζάν), και λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο περιλαμβάνει τη μακροχρόνια κράτηση ή και την καταδίκη σε θάνατο ορισμένων από τα μέλη τους,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέλη της θρησκευτικής κοινότητας των Μπαχάι δεν μπορούν να θρησκεύουν και υφίστανται σοβαρές διώξεις, ενώ στερούνται σχεδόν όλων των πολιτικών τους δικαιωμάτων (π.χ. δικαιώματα περιουσίας, πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση), και οι λατρευτικοί τους χώροι δέχονται βανδαλιστικές επιθέσεις,

ΙΑ.  εκφράζοντας τη λύπη του για το γεγονός ότι το Ιράν δεν έχει συμμορφωθεί ακόμη με τις διεθνείς του υποχρεώσεις να διακόψει κάθε δραστηριότητα σχετική με τον εμπλουτισμό ουρανίου και την επανακατεργασία πυρηνικού καυσίμου, για να πείσει την εμπιστοσύνη ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα έχει καθαρά ειρηνικό χαρακτήρα,

ΙΒ.  εκφράζοντας τη λύπη του για το γεγονός ότι ούτε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, μετά τις συζητήσεις του με τον Ιρανό διαπραγματευτή σε πυρηνικά ζητήματα ούτε ο Γενικός Διευθυντής της IAEA ήταν σε θέση να χαρακτηρίσουν θετικό το αποτέλεσμα όσον αφορά την συμμόρφωση του Ιράν με τις απαιτήσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να σταματήσουν τις απελάσεις Ιρανών αιτούντων άσυλο, συμπεριλαμβανομένων όσων διώκονται λόγω των σεξουαλικών τους προτιμήσεων ή των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων όπως οι Χριστιανοί, η δε Ελλάδα δεν πρέπει να απελάσει τους Μοχάμαντ Χασάν Ταλεμπί, Μοχάμαντ Χοσεΐν Γιααφαρί και Βαχίντ Σοκορί Νία στο Ιράν,

Ανθρώπινα δικαιώματα

1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την επιδείνωση της κατάστασης όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν τα τελευταία χρόνια· απευθύνει έκκληση στις αρχές του Ιράν να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και νομικά μέσα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία έχει κυρώσει και το Ιράν, προάγοντας τις οικουμενικές αξίες και εκχωρώντας σε όλους το δικαίωμα να ασκούν τα πολιτικά τους δικαιώματα και τις πολιτικές τους ελευθερίες·

2.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη δραματική αύξηση της καταπίεσης εις βάρος κινημάτων της κοινωνίας των πολιτών στο Ιράν τα τελευταία χρόνια· καλεί τις ιρανικές αρχές να σταματήσουν τη βάναυση καταστολή εις βάρος όσων υπερασπίζονται τα δικαιώματα των γυναικών, των ακτιβιστριών της εκστρατείας «ένα εκατομμύριο υπογραφές», φοιτητικών κινημάτων, υπερασπιστών μειονοτικών δικαιωμάτων, διανοουμένων, δασκάλων, δημοσιογράφων, ιστολόγων και συνδικαλιστών·

3.  υπενθυμίζει στην κυβέρνηση του Ιράν τις υποχρεώσεις της, ως συμβαλλόμενου μέρους της Διεθνούς Σύμβασης για τα ατομικά και τα πολιτικά δικαιώματα, και του Διεθνούς Συμφώνου για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα, να διαφυλάσσει τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως το δικαίωμα γνώμης, απευθύνει δε έκκληση να ελευθερωθούν όλοι οι κρατούμενοι λόγω πεποιθήσεων·

4.  εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τον διαρκώς αυξανόμενο αριθμό καταγεγραμμένων εκτελέσεων, πολλές από τις οποίες επιβάλλονται μετά από παράτυπες δίκες·

5.  καλεί το Ιράν να συμμορφωθεί πλήρως με τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας του και να εξασφαλίσει σε όλους το δικαίωμα σε ευθυδικία, ιδίως επιτρέποντάς τους να έχουν πρόσβαση σε δικηγόρο από την αρχή της δίκης· απευθύνει έκκληση να παρέχεται επαρκής ιατρική βοήθεια άνευ όρων στους κρατουμένους με προβλήματα υγείας·

6.  καταδικάζει απερίφραστα τις επιβολές θανατικής ποινής και τις εκτελέσεις στο Ιράν, ιδίως όσες επιβάλλονται ή/και πραγματοποιούνται σε νεαρούς παραβάτες και ανηλίκους, προτρέπει δε τις αρχές του Ιράν να σέβονται τις διεθνώς αναγνωρισμένες νομικές εγγυήσεις όσον αφορά τους ανηλίκους, όπως η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού·

7.  καλεί τις ιρανικές αρχές να θέσουν σε εφαρμογή την κατάργηση των βασανιστηρίων, η οποία ανακοινώθηκε από τον Επικεφαλής του Ανώτατου Δικαστηρίου τον Απρίλιο του 2004·

8.  καλεί το ιρανικό κοινοβούλιο να τροποποιήσει τον ιρανικό νόμο περί Τύπου και τον ποινικό κώδικα, ευθυγραμμίζοντάς τους με τη Διεθνή Σύμβαση για τα ατομικά και τα πολιτικά δικαιώματα, ιδίως να απαλείψει όλες τις ποινικές διατάξεις που αφορούν την ειρηνική έκφραση γνώμης συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν τον Τύπο·

9.  ζητά να επιτραπεί, στο πλαίσιο των κατοχυρωμένων κανόνων ελευθερίας του Τύπου, η επαναλειτουργία των πολυάριθμων δημοσιογραφικών οργανισμών που έχουν κλείσει ή υποστεί λογοκρισία·

10.  καλεί τις ιρανικές αρχές να επιταχύνουν τη διαδικασία διερεύνησης των ύποπτων θανάτων και δολοφονιών διανοουμένων και πολιτικών ακτιβιστών και να προσαγάγουν τους φερόμενους ως δράστες στη δικαιοσύνη·

11.  απευθύνει έκκληση στα μέλη του Μαϊλίς να τροποποιήσουν επειγόντως τον ποινικό κώδικα, ώστε το μορατόριουμ στους λιθοβολισμούς να γίνει οριστική απαγόρευση, να εγκρίνει δε νομοθεσία η οποία θα θέτει σε απαγόρευση την εκτέλεση νεαρών παραβατών και την επιβολή θανατικής ποινής για ομοφυλοφιλικές πράξεις ή μοιχεία·

12.  καλεί τις ιρανικές αρχές να εφαρμόσουν όλες τις απαιτούμενες εγγυήσεις σε υποθέσεις που συνεπάγονται θανατική ποινή και να μειώσει το πεδίο επιβολής θανατικής ποινής, ως πρώτο βήμα προς την πλήρη κατάργηση της θανατικής ποινής· καλεί τον λαό του Ιράν να στηρίξει την εκστρατεία με τίτλο "Σταματήστε την θανατική ποινή: ο κόσμος αποφασίζει", που έχει ξεκινήσει η Παγκόσμια Ένωση κατά της Θανατικής Ποινής (WCADP) και άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις·

13.  καλεί τις αρχές να σέβονται τις διεθνώς αναγνωρισμένες νομικές εγγυήσεις όσον αφορά πρόσωπα που ανήκουν σε, επίσημα αναγνωρισμένες ή μη, θρησκευτικές μειονότητες· καταδικάζει τη σημερινή έλλειψη σεβασμού στα δικαιώματα των μειονοτήτων και ζητά να μπορούν οι μειονότητες να ασκούν όλα τα δικαιώματα που εγγυάται το Ιρανικό Σύνταγμα και η διεθνής νομοθεσία· καλεί επίσης τις αρχές να καταργήσουν όλες τις μορφές διακρίσεων για θρησκευτικούς ή εθνοτικούς λόγους ή διακρίσεων εις βάρος προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες, όπως οι Κούρδοι, οι Αζέροι, οι Άραβες, οι Βελούχοι και οι Μπαχάι· ζητά ειδικότερα να αρθεί η de facto απαγόρευση εις βάρος της πίστης Μπαχάι·

14.  χαιρετίζει την ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ επί ψηφίσματος που καταδικάζει ρητά και αποφασιστικά την παραβίαση θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν και καλεί την ιρανική κυβέρνηση να εγκρίνει έκτακτα μέτρα αναστολής του πρόσφατου κύματος εκτελέσεων στο Ιράν·

15.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στο Ιράν και να εγείρουν συγκεκριμένες υποθέσεις παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συντάσσουν εκθέσεις σχετικά με την παρακολούθηση της κατάστασης στο Ιράν·

16.  προτείνει να επαναληφθεί ο διάλογος μεταξύ ΕΕ και Ιράν σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο οποίος διακόπηκε τον Ιούνιο του 2004·

17.  επαναβεβαιώνει την υποστήριξή του σε όλες τις ανεξάρτητες μη κυβερνητικές οργανώσεις του Ιράν που επιδιώκουν το διάλογο στο πλαίσιο του αγώνα τους για δημοκρατικά δικαιώματα·

18.  καλεί την Επιτροπή να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να στηρίξει την κοινωνία των πολιτών, τις ακαδημαϊκές, κοινωνικο-οικονομικές και μορφωτικές ανταλλαγές μεταξύ της Ευρώπης και του Ιράν υπέρ ενός ανοικτού διαλόγου, ιδίως αξιοποιώντας το νέο Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου·

Πυρηνικό Πρόγραμμα

19.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι θα ήταν απαράδεκτο να αποκτήσει το Ιράν πυρηνικό οπλοστάσιο και καλεί την ιρανική κυβέρνηση να δώσει πλήρεις, ξεκάθαρες και αξιόπιστες απαντήσεις στην ΙΑΕΑ, προκειμένου να διευθετηθούν όλα τα ζητήματα σχετικά με τις πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν καθώς και να κυρώσει και να εφαρμόσει το πρόσθετο πρωτόκολλο στη σχετική συμφωνία για τις εγγυήσεις καθώς και να εφαρμόσει πλήρως τις διατάξεις των επικουρικών διακανονισμών της·

20.  πιστεύει ότι η υλοποίηση αυτών των πράξεων και τα μέτρα διαφάνειας που ζητά η IAEA θα αποτελούσαν ένα θετικό βήμα προς την οικοδόμηση εμπιστοσύνης εκ μέρους της ΕΕ και της διεθνούς κοινότητας όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν·

21.  επαναβεβαιώνει την πλήρη στήριξη στις προσπάθειες που καταβάλλει το Συμβούλιο για την εξεύρεση μιας βιώσιμης λύσης κατόπιν διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό ζήτημα του Ιράν και υπογραμμίζει ότι οι προτάσεις της ΕΕ θα δώσουν στο Ιράν οτιδήποτε χρειάζεται για την ανάπτυξη πυρηνικής βιομηχανίας για ειρηνικούς σκοπούς ανταποκρινόμενο παράλληλα στις διεθνείς ανησυχίες·

22.  επαναλαμβάνει την πλήρη στήριξή του στην απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που εγκρίθηκε σύμφωνα με το κεφάλαιο VII, άρθρο 41, του Χάρτη του ΟΗΕ και καλεί το επόμενο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων να αποφασίσει ποια μέτρα θα λάβει η ΕΕ ενόψει των αποφάσεων που πρόκειται να λάβει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ·

23.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Ύπατο Εκπρόσωπο για την ΚΕΠΠΑ, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, στον Επικεφαλής του Ανώτατου Κρατικού Δικαστηρίου του Ιράν και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.