Postup : 2008/2518(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B6-0068/2008

Predkladané texty :

B6-0068/2008

Rozpravy :

PV 19/02/2008 - 4

Hlasovanie :

PV 21/02/2008 - 4.5
CRE 21/02/2008 - 4.5

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0064

NÁVRH UZNESENIA
PDF 106kWORD 62k
13.2.2008
PE401.064v01-00
 
B6‑0068/2008
ktorý na základe vyhlásenia vysokého predstaviteľa pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku a Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladajú Daniel Cohn-Bendit, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, David Hammerstein, Johannes Voggenhuber, Angelika Beer, Hélène Flautre, Cem Özdemir a Pierre Jonckheer
v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie
o situácii v pásme Gazy

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v pásme Gazy 
B6‑0068/2008

Európsky parlament,

–  so zreteľom na predchádzajúce uznesenia o Blízkom východe, najmä na uznesenia zo 16. novembra 2006 a z 11. októbra 2007 o situácii v pásme Gazy,

–  so zreteľom na závery Rady pre vonkajšie vzťahy z 28. januára 2008,

–  so zreteľom na vyhlásenie z Annapolisu z 27. novembra 2007,

–  so zreteľom na rezolúciu o porušovaní ľudských práv v dôsledku izraelských vojenských útokov a vtrhnutí na okupované palestínske územie, najmä v pásme Gazy, ktorú prijala Rada OSN pre ľudské práva dňa 24. januára 2008,

–  so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže dňa 23. januára 2008 Palestínčania vyhodili do vzduchu a zničili široký pás hraničného oplotenia, ktoré oddeľuje pásmo Gazy od Egypta, čim umožnili tisícom Palestínčanov vniknúť na druhú stranu za účelom nákupu potravín, pohonných látok, liekov a iných zásob, ktoré sa v pásme Gazy stali nedostatkovými,

B.  keďže izraelské bezpečnostné sily dňa 17. januára 2008 v dôsledku zintenzívnenia raketových útokov zo strany palestínskych ozbrojených skupín uzavreli všetky hraničné priechody s pásmom Gazy, keďže z dôvodu nedostatku paliva došlo k odpojeniu aj poslednej elektrárne, v dôsledku čoho sa pásmo Gazy ponorilo do tmy a čo ovplyvnilo fungovanie miestnych nemocníc a vodárenských a kanalizačných zariadení, keďže tieto diskriminačné a represívne opatrenia sa uplatňovali zároveň so stupňujúcimi sa vojenskými operáciami zameranými na zastavenie odpaľovania rakiet,

C.  keďže dňa 4. februára 2008 sa samovražedný atentátnik vykonal bombový útok v obchodnom stredisku v Diamone, pričom zabil jednu ženu a zranil 11 osôb, keďže napriek opakujúcim sa izraelským vzdušným náletom a vojenským vtrhnutiam, ktorých výsledkom bolo aj mnoho obetí medzi civilným obyvateľstvom, nedošlo k zastaveniu odpaľovania rakiet z pásma Gazy na susediace izraelské dediny, spôsobujúcemu izraelskému civilnému obyvateľstvu vážne škody,

D.  keďže hraničné priechody v Karni a v Rafahu boli počas mesiacov uzavreté v rozpore s dohodou o pohybe a prístupe a keďže blokáda pohybu osôb a tovarov ešte väčšmi ochromila hospodárstvo a značným spôsobom prispela k extrémne vysokej miere nezamestnanosti, čím priviedla pásmo Gazy na okraj humanitárnej katastrofy, keďže 75 % obyvateľov je v súčasnosti závislých od potravinovej pomoci, 80 % žije pod hranicou chudoby a za posledných 6 mesiacov došlo k zatvoreniu 90 % výrobných podnikov, keďže pomocná hraničná misia EÚ preukázala, že je neefektívna, keďže opakovane podľahla izraelskému tlaku na uzavretie priechodu,

E.  keďže egyptské úrady boli ponechané samé na seba, aby čelili núdzovej situácii, prijali náhly nápor ľudí a podporovali ich bez toho, aby ich nútili k návratu, pričom poskytovali pomoc a podporu Palestínčanom, ktorí sa pokúšali uniknúť pred pretrvávajúcou krízou, keďže egyptské sily postupne obnovili kontrolu nad situáciou a dňa 3. februára 2008 opätovne zacelili hranicu, čím ukončili voľný pohyb Palestínčanov tak, ako to vyžadovali izraelské úrady,

F.  keďže dočasný medzinárodný mechanizmus (TIM), ktorý bol vytvorený na zabezpečenie pokračovania dodávky základných sociálnych verejných služieb palestínskemu obyvateľstvu po rozhodnutí kvarteta pozastaviť priamu pomoc Palestínskej národnej samospráve, čiastočne zlyhal v zabezpečovaní potrieb Palestínčanov, keďže mohol prispievať iba k zmierňovaniu humanitárnej krízy,

G.  keďže blokáda pohybu osôb a tovarov bránila v činnosti Úradu Spoločenstva pre humanitárnu pomoc (ECHO), agentúram OSN, Červenému krížu a Červenému polmesiacu a iným humanitárnym organizáciám poskytujúcim pomoc a podporu obyvateľom pásma Gazy, keďže Komisia, UNDP, agentúra UNRWA a Svetová banka pozastavili niekoľko projektov na výstavbu infraštruktúry vzhľadom na to že nebolo možné dovážať suroviny, keďže tieto humanitárne úrady, agentúry a organizácie pokračovali vo svojich činnostiach v obmedzenej miere aj napriek všetkým prekážkam,

H.  keďže v novembri minulého roka v Annapolise izraelská a palestínska strana vyjadrili svoje odhodlanie na dosiahnutie celkového zmierenia s cieľom uzavretia mierovej dohody do konca tohto roka a vyriešenie všetkých otvorených a kľúčových otázok tohto konfliktu, keďže je treba vyvinúť všetko úsilie, aby sa mierový proces stal čo možno najinkluzívnejším, pričom bude zahŕňať všetky časti oboch zúčastnených strán, ktoré sú otvorené riešeniam na základe rokovaní,

I.  keďže dňa 30. januára 2008 Najvyšší izraelský súd potvrdil rozhodnutie vlády postupne znižovať dodávku paliva a elektriny pre pásmo Gazy, keďže sa tieto obmedzenia budú uplatňovať v závislosti od týždenného vyhodnocovania situácie,

1.   domnieva sa, že zničenie hraničného oplotenia medzi pásmom Gazy a Egyptom je logickým dôsledkom pretrvávajúceho prehliadania a útlaku 1,5 mil. Palestínčanov, ktorí uviazli v hlbokej humanitárnej kríze, a považuje tieto kroky za vyjadrenie základného práva na slobodu pohybu palestínskeho ľudu; zdôrazňuje, že politika izolácie Gazy zlyhala v politickej i humanitárnej rovine;

2.   naliehavo vyzýva Izrael, aby ukončil blokádu, bezodkladne zastavil obliehanie pásma Gazy a obnovil dodávky paliva, potravín a liekov; poukazuje na to, že oplotenie na egyptskej hranici v žiadnom prípade neznamená, že Izrael je zbavený zodpovednosti a záväzkov okupujúcej mocnosti vyplývajúcich zo Ženevského dohovoru; vyzýva Izrael, aby bezodkladne zastavil používanie praktík kolektívneho trestania a protizákonného zabíjania a aby zastavil všetku vojenskú činnosť, ktorá ohrozuje životy civilného obyvateľstva v rámci pásma Gazy;

3.  vyzýva Hamas, ktorý ovláda palestínske inštitúcie v pásme Gazy, aby ukončil odpaľovanie rakiet proti izraelskému civilnému obyvateľstvu a aby ukončil svoju kontraproduktívnu stratégiu , ktorá zámerne ohrozuje životy a blahobyt civilného obyvateľstva Gazy, ktoré je rukojemníkom tohto konfliktu; opätovne hlboko odsudzuje všetky teroristické útoky;

4.  víta úlohu, ktorú zohrali egyptské úrady v spravovaní tejto núdzovej situácie tým, že pomáhali a poskytli humanitárnu pomoc obyvateľom Gazy, a vyzýva na dôkladné prehodnotenie misie EUBAM s cieľom zabezpečiť nepretržité otvorenie hraničného priechodu v Rafahu; podporuje návrhy Palestínskej samosprávy na získanie kontroly nad hraničnými priechodmi; vyzýva Radu, aby podporila zdvojnásobenie egyptských policajných síl v Sinaji – Rafahu z počtu 750 na 1500 v kontexte sinajských mierových dohôd s cieľom spravovania hraníc a udržiavania bezpečnosti v Sinaji;

5.  konštatuje ukončenie dočasného medzinárodného mechanizmu, vyzýva na hlboké a dôkladné vyhodnotenie jeho nedostatkov a dúfa, že PEGASE, nový európsky mechanizmus podpory Palestínskej samosprávy a palestínskeho obyvateľstva , ktorý bude fungovať počas budúcich troch rokov, naplní svoje ciele poskytovania pomoci v troch kľúčových oblastiach verejnej správy, spoločenského rozvoja, rozvoja hospodárskeho a súkromného sektora a verejnej infraštruktúry; naliehavo vyzýva izraelské orgány, aby v plnej miere spolupracovali, aby sa tento mechanizmus stal úspešným; zdôrazňuje, že aj keď dôjde k výraznému zvýšeniu medzinárodnej pomoci, nedôjde k zlepšeniu humanitárnej situácie, pokiaľ sa neprijmú spoločné politické kroky na ukončenie blokády Gazy a na odstránenie prekážok voľného pohybu na Západnom brehu;

6.  domnieva sa, že ak sa má v tejto súvislosti zabezpečiť úspech humanitárnej činnosti, je potrebné, aby sa udržiaval kontakt a koordinácia s civilnou správou pásma Gazy priamo na mieste;

7.  naliehavo vyzýva Radu, aby do programu budúcej schôdze kvarteta zahrnula nasadenie medzinárodných civilných a vojenských mierových síl OSN v pásme Gazy s cieľom zmiernenia napätia, uľahčenia poskytovania humanitárnej pomoci, podpory a ochrany civilného obyvateľstva a dôkladného monitorovania situácie; žiada všetkých partnerov, vrátane Hamasu, aby prijali možné rozmiestnenie týchto síl OSN;

8.  zdôrazňuje, že pretrvávajúci rozpor medzi Palestínskou národnou samosprávou na jednej strane, ktorá ovláda Východné pobrežie, a Hamasom na strane druhej, ktorý ovláda pásmo Gazy, vo svojej podstate znemožňuje efektívne vyjednávanie Palestínčanov; v tejto súvislosti vyzýva Radu, aby vyvinula všetko úsilie na uľahčenie dialógu medzi všetkými zložkami palestínskej spoločnosti, s cieľom zlepšovania základných služieb a spolupráce v plnej miere s agentúrami humanitárnej pomoci; domnieva sa, že spoločný a zdieľaný postoj by posilnil palestínsku stranu v rámci rokovaní;

9.  žiada, aby sa pre Gazu naliehavo vypracoval príkladný energetický projekt, pokiaľ možno v oblasti Rafahu, s cieľom zabezpečiť nezávislosť a sebestačnosť pre obyvateľstvo Gazy vo výrobe elektriny a v odsoľovaní; poukazuje na skutočnosť, že veľkokapacitná vysokoteplotná solárna elektráreň by mohla splniť tento účel a stať sa príkladnou iniciatívou v oblasti obnoviteľných zdrojov pre celý región; v tejto súvislosti sa domnieva, že parížska konferencia darcov, mechanizmus PEGASE a asistenčné programy EÚ v spolupráci s Palestínskou národnou samosprávou, Egyptom a kvartetom by mohli poskytnúť dostatočné zdroje pre túto iniciatívu;

10.  víta začiatok bilaterálnych rokovaní medzi Izraelom a palestínskymi predstaviteľmi, ktoré sú v súlade s záväzkami týchto dvoch strán z Annapolisu; vyzýva zúčastnené strany, aby zabezpečili, že po slovách budú nasledovať skutky, tzn. aby súčasne s rokovaniami zavádzali záväzky cestovnej mapy s cieľom vytvorenia životaschopného palestínskeho štátu, ktorí bude bezpečne a v mieri existovať bok po boku s Izraelom; zdôrazňuje, že iba jednoznačný pokrok v rokovaniach o kľúčových otázkach, ako sú hranice, utečenci a Jeruzalem, môžu posilniť Palestínsku národnú samosprávu a viesť k mierovej dohode, ktorá je potrebná pre úspešné začlenenie Gazy do nového palestínskeho štátu; upozorňuje, že je naliehavo potrebné, aby súčasťou mierových rokovaní boli konkrétne ustanovenia, ktoré sa aktívne zameriavajú na ukončenie blokády Gazy;

11.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vysokému predstaviteľovi pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, predsedovi Palestínskej samosprávy, Palestínskej zákonodarnej rade, Knessetu a izraelskej vláde a generálnemu tajomníkovi Ligy arabských štátov.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia