Állásfoglalásra irányuló indítvány - B6-0100/2008Állásfoglalásra irányuló indítvány
B6-0100/2008

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

18.2.2008

a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően
az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján
előterjesztette: Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček and Jean Lambert
a Verts/ALE képviselőcsoportja nevében
az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának (EJT) hetedik ülésszakáról

Eljárás : 2008/2526(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B6-0100/2008
Előterjesztett szövegek :
B6-0100/2008
Elfogadott szövegek :

B6‑0100/2008

Az Európai Parlament állásfoglalása az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának (EJT) hetedik ülésszakáról

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az ENSZ Emberi Jogok Bizottságáról szóló, 1996 óta elfogadott korábbi állásfoglalásaira, különösen az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának (EJT) ötödik ülésszakáról szóló, 2007. június 7-i állásfoglalására, valamint az Emberi Jogi Tanácsról szóló tárgyalások eredményéről és az EJT 62. ülésszakáról szóló, 2006. március 16-i[1], az Európai Unió és az ENSZ közötti kapcsolatokról szóló, 2004. január 29-i[2], az ENSZ reformjáról szóló, 2005. június 9-i[3], az Egyesült Nemzetek Szervezete csúcstalálkozójának (2005. szeptember 14–16.) eredményeiről szóló, 2005. szeptember 29-i[4], illetve az emberi jogok világbeli helyzetéről szóló 2006-os éves jelentésről és az EU ezzel kapcsolatos politikájáról szóló, 2007. április 26-i[5] állásfoglalásaira,

–  tekintettel az emberi jogokról és a demokráciáról szóló sürgető állásfoglalásaira,

–  tekintettel az ENSZ Közgyűlésének az Emberi Jogi Tanács (EJT) létrehozásáról szóló A/RES/60/251 sz. határozatára,

–  tekintettel az EJT korábbi rendes és rendkívüli ülésszakaira, különösen a hatodik rendes ülésszakára, valamint a hatodik, az „Emberi jogoknak a megszállt palesztin területeken, különösen a megszállt Gázai övezetben, az izraeli katonaság támadásai és rajtaütései következtében történő megsértéséről” szóló, 2008. január 23–24-én tartott rendkívüli ülésére,

–  tekintettel az EJT legközelebbi, 2008 márciusában megtartandó, hetedik ülésszakára,

–  tekintettel az egyetemes időszakos felülvizsgálat 2008. április 7. és 18. között, illetve 2008. május 5. és 16. között megtartandó első és második fordulójára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az emberi jogok egyetemességének tiszteletben tartása, előmozdítása és védelme az Európai Unió etikai és jogi vívmányainak fontos részét, és az európai egység és integritás egyik sarokkövét képezi,

B.  mivel az ENSZ keretében az EJT hatékony platformot biztosít az emberi jogok védelmének megerősítésére és előmozdítására;

C.  mivel az UNHRC hetedik ülésszaka döntő fontosságú, hiszen ez alkalmazza először a 2006-ban és 2007-ben elfogadott intézményi reformból eredő új munkamódszereket több lényegi kérdés megvizsgálására, és itt kerül sor az egyetemes időszakos felülvizsgálat módozatainak finomhangolására;

D.  mivel az UNHRC hitelessége e reformok és mechanizmusok megvalósításán alapszik, mely által nagyobb hatékonysággal léphet fel az emberi jogok világszerte tapasztalható megsértése ellen,

E.  mivel az EJT hetedik ülésszakára ad hoc európai parlamenti küldöttség alakul, akár az előző két évben, azelőtt pedig az EJT elődszervezete, vagyis az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága esetében,

Az Emberi Jogi Tanács tevékenysége

1.  hangsúlyozza az Emberi Jogi Tanácsnak az ENSZ felépítésében betöltött fontos szerepét; megerősíti azon nézetét, amely szerint továbbra is elsősorban az emberi jogok megsértésére kellene összpontosítani, mivel az általános politikai fejlemények az ENSZ más testületeinek hatáskörébe tartoznak; hangsúlyozza az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa egyedülállóságát: a különeljárások, a rendkívüli ülések, az egyetemes időszakos felülvizsgálat és az interaktív párbeszéd fontosságát, valamint reakciókészségét a hirtelen kialakuló válságok idején;

2.  tudomásul veszi az EJT munkájának eredményeit; üdvözli az EJT ambiciózus programjának végrehajtását, beleértve eljárásainak és munkamódszereinek felülvizsgálatát, különös tekintettel az egyetemes időszakos felülvizsgálat kidolgozására és alkalmazására, valamint a különeljárások felülvizsgálatára;

3.  gratulál az EJT elnöksége által elért nagyszerű eredményekhez, különösen az emberi jogi főbiztossal folytatott hatékony együttműködéséhez; kéri az EU-t, hogy az EJT új elnökének 2008. június 23-án esedékes választásán egyenlő mértékben támogassa a magas szintű szakmai integritással bíró jelölteket;

4.  üdvözli a rendkívüli ülések szervezését, mivel ezek közvetlen kapcsolatot teremtenek a súlyos emberi jogi visszaélések és a független szakértők fellépése között; mindazonáltal aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az EJT-nek számos esetben nem sikerült fellépnie a világ legsürgetőbb emberi jogi problémái ellen;

5.  megjegyzi, hogy a rendkívüli ülések a hirtelen kialakult válságok kezelését szolgálják, míg a tartós emberi jogi visszaélések ügyét rendes ülések keretében vizsgálják, melyek lehetőséget nyújtanak a helyzet részletesebb elemzésére és hosszabb távú megoldások kidolgozására;

6.  hangsúlyozza, hogy a rendkívüli ülések eredményességéhez előzetes felkészülésre és strukturált munkamódszerek alkalmazására van szükség; e tekintetben sikeresnek tartja a legfontosabb uniós kezdeményezéseket;

7.  megállapítja, hogy a mianmari helyzettel kapcsolatban 2007 októberében Genfben tartott rendkívüli ülés, amelyen elítélték a kormány elnyomó politikáját, és a mianmari emberi jogi helyzettel foglalkozó különmegbízott helyszíni látogatása közvetlenül befolyásolta az eseményeket; sajnálja, hogy a különmegbízott ajánlásait követő fejlemények nyomon követése nem történt meg, mivel az emberi jogok helyzete Mianmarban azóta tovább romlott;

Az ENSZ EJT új tagjainak megválasztása az ENSZ közgyűlésében

8.  kéri, hogy 2008 májusában minden régióban erőteljes verseny mellett zajló választásokat tartsanak annak érdekében, hogy az ENSZ-tagállamok között igazi választási lehetőség állhasson fenn; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy mivel eddig mindenki tiszta lappal indulhatott, korábban néhány problematikus emberi jogi megítélésű országot is megválasztottak;

9.  felhívja a Tanácsot, a Bizottságot és a tagállamokat, hogy továbbra is sürgessék az EJT-tagság előfeltételeként szolgáló kritériumok bevezetését, beleértve a különeljárásokra vonatkozó állandó meghívásokat, valamint ellenőrizzék az ENSZ-tagállamok választási ígéreteinek tényleges végrehajtását; e reform végrehajtásáig kéri, hogy ezt a szabályt alkalmazzák annak meghatározásakor, hogy az EU-tagállamok mely tagjelölt országoknak nyújtanak támogatást az EJT-ben;

Eljárások és mechanizmusok

Az egyetemes időszakos felülvizsgálat (EIF)

10.  úgy véli, hogy az egyetemes időszakos felülvizsgálati mechanizmus egyik lehetséges eszköze azon törekvésnek, hogy az emberi jogi kötelezettségvállalásokat és gyakorlatokat mindenhol egyformán nyomon kövessék, mivel annak révén az ENSZ valamennyi tagállama egyenlő bánásmódban részesül, és rájuk azonos ellenőrzések vonatkoznak;

11.  emlékeztet arra, hogy az ajánlások és következtetések megfogalmazásához vezető egyetemes időszakos felülvizsgálat célja egy ország helyzetének objektív felülvizsgálata olyan emberi jogi visszaélések azonosítása érdekében, amelyeken a jó gyakorlatok cseréje és a megerősített együttműködés révén javítani lehet; e tekintetben felhívja az EU tagállamait és a Bizottságot arra, hogy vegyék figyelembe ezen ajánlásokat és következtetéseket az EU támogatási programjai célkitűzéseinek és prioritásainak meghatározásakor;

12.  sürgeti, hogy az EIF 2008. április 7–18., illetve 2008. május 5–16. között tartandó 1. és 2. fordulója váltsa be a már megfogalmazott, hozzá fűzött reményeket; felhívja az EU tagállamait, hogy az egyetemes időszakos felülvizsgálatot átlátható és objektív módon végezzék, a 60/251. számú határozat szellemiségének megfelelően; felhívja az EIF-nek alávetett EU-tagállamokat, hogy legyenek önkritikusak, és beszámolóikat ne korlátozzák az általuk elért pozitív eredményekre;

13.  tudomásul veszi, hogy számos kérdést meg kell még vizsgálni, beleértve az „egyetemes időszakos felülvizsgálat trojkáinak” kiválasztását, amelyek elősegítik az ENSZ-tagállamok felülvizsgálatát az emberi jogok területén; e tekintetben sürgeti az uniós tagállamokat, hogy ne fogadják el annak lehetőségét, hogy a felülvizsgálat alatt álló országok bizalmasan elutasítsák a felülvizsgálatukért felelős országok megválasztását;

14.  felszólítja az EJT tagjait, hogy az EIF-et vezető munkacsoportba nevezzenek ki képviseletüket ellátó független szakértőket; felszólítja az EU tagállamait, hogy e megközelítést támogatásában vállaljanak vezető szerepet az EIT módozataira vonatkozó közös iránymutatások elfogadásával;

15.  kiemeli a civil társadalom, az emberi jogok védői és a különeljárások bevonásának jelentőségét; megismétli azon álláspontját, hogy ezek következtetései és ajánlásai nyújtják a független és hiteles felülvizsgálat alapját;

Megbízatások felülvizsgálata és a különeljárások megbízottjainak kinevezése

16.  kiemeli, hogy a különeljárások az ENSZ emberi jogi gépezetének központi elemét képezik, mivel különösen az Emberi Jogi Tanácsban alapvető fontosságúak; megerősíti, hogy az ENSZ EJT tagjainak meg kell felelniük azon kötelezettségüknek, hogy teljes mértékben együttműködnek a különeljárások tekintetében;

17.  hangsúlyozza, hogy az ENSZ EJT hitelessége a különeljárások új megbízottjainak 2008. márciusi kinevezésétől fog függeni;

18.  kéri olyan személyek megbízottnak történő kinevezését, akik elismert emberi jogi szaktudással és megfelelő tapasztalatokkal rendelkeznek, függetlenek, pártatlanok, személyükben feddhetetlenek és tárgyilagosak, valamint alapos ismeretekkel rendelkeznek a különeljárások rendszeréről;

19.  sürgeti a kormányokat, a nem kormányzati szervezeteket és az illetékes szakmai egyesületeket, hogy a megfelelő jelöltek neveit küldjék meg az emberi jogi főbiztos hivatala által kezelt jelöltlistára történő felvétel céljából;

20.  felhívja a különeljárások megbízottjaiként jelölt személyek vizsgálatával és a Tanács elnöksége részére a kinevezésekre irányuló ajánlások elkészítésével megbízott tanácsadói munkacsoportot, hogy megbízatásának tárgyilagosan és átlátható módon tegyen eleget, és választásait a szakmaiság és a személyes feddhetetlenség követelményeire alapozza;

21.  elítéli az Emberi Jogi Tanács azon határozatát, hogy nem újítja meg a belarusz és a kubai különelőadó megbízatását;

22.  üdvözli a szudáni különelőadó és a libériai, haiti és burundi független szakértők országmegbízatásának megújítását;

23.  sajnálja, hogy az EU támogatta az EJT azon határozatát, hogy megszünteti dárfúri szakértői csoportját; megállapítja, hogy a szakértői csoport munkájának figyelemmel kísérésével kiegészítették a szudáni különelőadó megbízatását; ezért aggódik annak kockázata miatt, hogy megbízatását gyengíteni fogja a különelőadó munkaterhelésének növekedése;

24.  a szakértői csoportok által képviselt fontos érték figyelembevételével ösztönzi, hogy a jövőben óvatosabban szüntessék meg megbízatásukat;

25.  üdvözli az eddig megvizsgált tematikus megbízatások megújítását;

 

26.  felszólítja az EU tagállamait, hogy biztosítsák a mianmari és a koreai népi demokratikus köztársasági különmegbízott megbízatásának megújítását, valamint szomáliai és a kongói demokratikus köztársasági független szakértők megbízatásának meghosszabbítását;

27.  üdvözli az őslakos népek emberi jogaival foglalkozó, öt független tagból álló szakértői mechanizmus létrehozását;

28.  sürgeti az EJT-t, hogy 2008-ban szervezzen a nők elleni erőszak mindennemű formájával és megnyilvánulásával foglalkozó eszmecseréket, illetve jövőbeni fellépéseiben és munkaprogramjaiban tegye prioritássá a kérdés megoldását, ahogyan erről a Közgyűlés 61/413. sz. határozatában 2006. december 19-én megállapodás született;

29.  tudomásul veszi, hogy 2007. június 18-án elfogadták a különeljárások megbízottjainak magatartási kódexét; felszólítja az EJT-t, hogy a 60/251. sz. határozat szellemében hajtsa végre a magatartási kódexet, és tartsa tiszteletben a különeljárások függetlenségét;

30.  támogatja a Különeljárások Koordinációs Bizottságának olyan megfelelő eljárások kialakítására irányuló törekvéseit, amelyek elősegítik a magatartási kódex és más vonatkozó dokumentumok – többek között a Különeljárások kézikönyve – lehető leghatékonyabb végrehajtását annak érdekében, hogy azok eredményesebben tudják védeni és előmozdítani az emberi jogokat; felkéri a Különeljárások Koordinációs Bizottságát, hogy a nagy jelentőséggel bíró vitákat hátráltató és a különeljárások megbízatását akadályozó technikai viták elkerülése érdekében munkáját hatékony és átlátható módon folytassa;

Panasztételi eljárás

31.  megjegyzi, hogy az EJT intézményfejlesztési folyamata részeként körvonalazódó panasztételi eljárás igencsak hasonlít a korábbi „1503. sz. eljáráshoz”; kéri új folyamat kidolgozását, amely hatékonyabban azonosítja, előzi meg, illetve kezeli az emberi jogok súlyos megsértésének minősülő helyzeteket;

Az EU részvétele

32.  elismeri az EU és tagállamai aktív részvételét az EJT munkájának első évében;

33.  üdvözli, hogy az EU bekapcsolódott a hatodik rendes ülésszak bonyolult tárgyalásaiba annak érdekében, hogy pozitív eredményeket érjenek el – elsősorban a különeljárásokra vonatkozó megbízatások megújítása tekintetében;

34.  rámutat arra, hogy az EU-nak egységesen kell fellépnie az emberi jogi kérdések kezelése terén, és ahhoz, hogy az EU álláspontja nagyobb hangsúlyt kapjon, fontos, hogy azt az EU minden tagállama kifejezésre juttassa;

35.  kéri, hogy valósuljon meg szorosabb együttműködés az emberi jogi főbiztos hivatalával, és a megfelelő anyagi források rendelkezésre bocsátása révén biztosítsák a hivatal függetlenségét;

36.  kéri, hogy biztosítsanak folyamatos pénzügyi és emberi erőforrásbeli támogatást a különeljárások számára; teljes mértékben támogatja a demokráciáért és az emberi jogokért indított európai kezdeményezést (EIDHR), mivel az fontos finanszírozási forrást jelent a különeljárások számára; üdvözli az emberi jogi munkacsoport (COHOM) elnökségének kezdeményezését, amely a különmegbízottakkal való szorosabb együttműködésre irányul, nevezetesen azáltal, hogy megfelelő üléseikre rendszeresen meghívják őket;

37.  kéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy fogadjanak el „közös álláspontot” annak érdekében, hogy az EU tagállamai automatikusan aláírjanak és ratifikáljanak minden nemzetközi emberi jogi eszközt;

38.  tudomásul veszi, hogy az EU az állásfoglalások egyhangú elfogadására törekszik; kéri az EU tagállamait, hogy továbbra is törekedjenek más regionális csoporthoz tartozó országok elkötelezésére annak érdekében, hogy széles körű támogatást biztosítsanak az emberi jogok védelmét és támogatását erősítő határozatok számára; felszólítja az EU-t, hogy hatékonyabban alkalmazza a harmadik országoknak nyújtott segélyeket és politikai támogatást annak érdekében, hogy az EJT-vel való együttműködésre ösztönözze ezen országokat;

39.  megbízza az ENSZ EJT hetedik ülésszakán részt vevő európai parlamenti küldöttséget, hogy az ebben az állásfoglalásban megfogalmazott aggályokat kifejtse, és felhívja a küldöttséget, hogy látogatásáról tegyen jelentést az Emberi Jogi Albizottság számára, valamint célszerűnek ítéli, hogy az Emberi Jogi Tanács vonatkozó üléseire a jövőben is küldjenek európai parlamenti delegációt;

o

o o

40.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ Biztonsági Tanácsának, az ENSZ főtitkárának, az ENSZ 61. Közgyűlése elnökének, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa elnökének, az ENSZ emberi jogi főbiztosának és a Külügyi Bizottság által létrehozott EU–ENSZ munkacsoportnak.