Procedūra : 2008/2557(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B6-0137/2008

Iesniegtie teksti :

B6-0137/2008

Debates :

PV 09/04/2008 - 13

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0119

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 107kWORD 49k
2.4.2008
PE401.162v01-00
 
B6‑0137/2008
Noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,
ievērojot Reglamenta 103. panta 2. punktu,
iesniedza Graham Watson, Dirk Sterckx, Marco Cappato, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Janusz Onyszkiewicz un Marielle De Sarnez
ALDE grupas vārdā
par Tibetu

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Tibetu 
B6‑0137/2008

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās Parlamenta rezolūcijas par Tibetu, jo īpaši 2007. gada 15. februāra rezolūciju par Ķīnas valdības un Dalailamas sūtņu dialogu,

–  ņemot vērā Parlamenta 2007. gada 13. decembra rezolūciju par ES un Ķīnas augstākā līmeņa sanāksmi — ES un Ķīnas dialogu par cilvēktiesībām,

–   ņemot vērā 2006. gada 7. septembra rezolūciju par ES un Ķīnas attiecībām,

–  ņemot vērā Parlamenta 2007. gada 6. septembra rezolūciju par cilvēktiesību dialogiem un apspriešanos par cilvēktiesību jautājumiem ar trešām valstīm,

–  ņemot vērā Tibetas trimdas parlamenta priekšsēdētāja T.T. Karma Chophel piedalīšanos Eiropas Parlamenta ārkārtas sesijā par Tibetu un Ārlietu komitejas darbā 26. martā,

–  ņemot vērā Reglamenta 103. panta 2. punktu,

A.  tā kā 14. martā protesti ielās izvērsās masu nekārtībās Lasas vecpilsētā, kur notika sadursmes starp tibetiešiem un ķīniešiem (han), kā arī vardarbībā pret veikalu īpašniekiem, dedzinot un izlaupot nelielos veikalus;

B.  tā kā Viņa Svētība Dalailama aicināja demonstrantus protestēt miermīlīgi un nelietot vardarbību, kā arī atkārtoti aicināja atsākt sarunas ar Pekinu, lai panāktu Tibetas pilnīgu un patiesu politisko un kultūras autonomiju Ķīnas sastāvā;

C.  tā kā pēc Ķīnas iestāžu sniegtajām ziņām 18 cilvēku ir gājuši bojā, tostarp viens policijas virsnieks; tā kā pēc Tibetas trimdas valdības ziņām vairāk nekā 140 cilvēku ir gājuši bojā sadursmēs, kas notika arī līdzās esošajos tibetiešu apdzīvotajos reģionos;

D.  tā kā tūkstošiem cilvēku ir apcietināti;

E.  tā kā šķiet, ka Ķīnas valdība valstī bloķē piekļuvi ārzemju tīmekļa vietnēm un cenzē ārzemju televīzijas pārraides par stāvokli Tibetā; tā kā Ķīnas iestādes ir apsūdzējušas ārzemju plašsaziņas līdzekļus par notiekošā nepareizu atspoguļojumu, rāda vienīgi videomateriālus par tibetiešu uzbrukumiem etniskajiem ķīniešiem (han) un ir sākušas pret Tibetu vērstu kampaņu;

F.  tā kā Tibetas budisms un arī citas reliģijas ir pakļautas ierobežojumiem un tās cieši kontrolē valsts; tā kā Ķīnas iestādes turpina iejaukties Tibetas reliģiskajā hierarhijā, jo īpaši lai varētu ietekmēt XIV Dalailamas pēcteča izvēli un pančenlamas nomaiņu;

G.   tā kā Starptautiskā olimpiskā komiteja ir paudusi cerības, ka piešķirot Ķīnai tiesības organizēt 2008. gada olimpiskās spēles, valsts varētu kļūt atvērtāka un varētu uzlabot stāvokli cilvēktiesību jomā; tā kā Ķīna sākusi izmeklēšanu par olimpisko spēļu dalībnieku politiskajiem uzskatiem;

H.  tā kā jādara viss, lai izmantotu īpašo iespēju, ko sniedz olimpisko spēļu rīkošana Pekinā un veicinātu politiskās reformas Ķīnā, kā arī panāktu būtisku progresu Tibetas jautājumā;

I.  tā kā 2002. gadā uzsāktais ES un Ķīnas dialogs cilvēktiesību jomā līdz šim nav devis gaidītos rezultātus; tā kā šo rezultātu nav arī tāpēc, ka ES kopējā ārpolitika attiecībā pret Ķīnu ir nesaskaņota un neefektīva;

1.  stingri nosoda Ķīnas drošības spēku brutālās represijas pret tibetiešu demonstrantiem;

2.  stingri nosoda visus vardarbības gadījumus Lasas ielās un Tibetā, pauž patiesu līdzjūtību upuru tuviniekiem;

3.   pauž nopietnas bažas par Ķīnas Tautas Republikas īstenoto asimilācijas politiku Tibetā, izmantojot piespiedu abortus, tibetiešu sieviešu sterilizāciju un piespiedu vai brīvprātīgu iekšējās imigrācijas politiku, pārpludinot Tibetu ar ķīniešiem un tādējādi nopietni apdraudot Tibetas unikālās kultūras izdzīvošanu;

4.   prasa atklāti un neatkarīgi izmeklēt nesenos nemierus un represijas Tibetā, kā arī apsūdzības, ka Dalailama ir atbildīgs par nemieru ierosināšanu, un veikt šo izmeklēšanu ANO pārraudzībā, jo tai ir ne tikai pienākums, bet arī mehānismi, kā šādu izmeklēšanu īstenot; prasa, lai Ķīnas iestādes sadarbotos šādas izmeklēšanas veikšanā;

5.  aicina Ķīnas iestādes ļaut diplomātiem un žurnālistiem brīvi iebraukt Tibetā un līdzās esošajos reģionos, ļaujot viņiem brīvi veikt savu darbu;

6.  pauž nožēlu, ka Ķīnas iestāžu un Dalailamas pārstāvju sešas sarunu kārtas nav bijušas rezultatīvas, un aicina Ķīnas valdību atsākt sarunas ar Viņa Svētību Dalailamu par viņa priekšlikumu piešķirt Tibetai patiesu autonomiju;

7.  aicina Eiropas Savienību ierosināt un garantēt apaļā galda sanāksmi ar Viņa Svētības Dalailamas un Ķīnas iestāžu piedalīšanos vēl pirms olimpiskajām spēlēm;

8.   aicina Padomi un Komisiju steidzami oficiāli ielūgt Viņa Svētību XIV Dalailamu tuvāko dienu laikā apmeklēt Briseli;

9.  uzskata, ka Eiropas valstīm boikotējot olimpiskās spēles, netiks izmantota unikāla iespēja paust ES neapmierinātību ar Ķīnā valdošo režīmu; atbalsta Viņa Svētības Dalailamas pausto viedokli, ka olimpiskās spēles ir lieliska brīvības iespēja ķīniešu tautai;

10.  aicina Ķīnu neapcietināt disidentus, žurnālistus un cilvēktiesību aizstāvjus, lai šādi nepieļautu apkaunojošas demonstrācijas un ziņojumus, gatavojoties 2008. gada olimpiskajām spēlēm;

11.  aicina ES Augsto pārstāvi Havjeru Solanu nepiedalīties spēļu atklāšanas ceremonijā, ja cilvēktiesību jomā Ķīnā nebūs būtisku un konkrētu uzlabojumu, tostarp netiks atsākts dialogs ar Viņa Svētību Dalailamu;

12.  atkārto aicinājumu Komisijai iecelt īpašu pārstāvi Tibetas lietās, lai sekmētu pušu dialogu un cieši sekotu sarunām gadījumā, ja tā tiktu atsāktas;

13.  nolemj veidot konsultāciju mehānismu starp EP delegāciju attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku un Tibetas trimdas parlamentu;

14.  atgādina, cik svarīgi ir pilnībā respektēt tibetiešu tautu, tās valodas, kultūru un reliģijas, un aicina Ķīnu ievērot pausto apņemšanos, ka Ķīnas valdība nemainīs pastāvošo politisko sistēmu Tibetā, kā arī Dalailamas institūciju, viņa statusu, uzdevumus un pilnvaras;

15.  prasa Ķīnas Tautas Republikai ļaut savainotajiem tibetiešiem saņemt atbilstošu medicīnisku aprūpi, bet arestētajiem tibetiešiem — juridisko palīdzību;

16.  aicina Ķīnu ļaut neatkarīgai organizācijai tikties ar Tibetas pančenlamu Gedhun Choekyi Nyima un viņa vecākiem, kā to lūgusi ANO Bērnu tiesību komiteja, kā arī izbeigt iejaukties reliģiskajās lietās;

17.  pauž nožēlu, ka neraugoties uz SOK un starptautiskās sabiedrības cerībām, Ķīnas Tautas Republika tomēr turpina nopietni pārkāpt cilvēktiesības un mazākumtautību tiesības;

18.  mudina ANO Cilvēktiesību padomi Ženēvā (sesija no 2008. gada 3. līdz 28. martam) nosodīt cilvēktiesību pārkāpumus Ķīnas Tautas Republikā;

19.  aicina Ķīnas Tautas Republiku saistībā ar cilvēktiesību dialogu ar Eiropas Savienību nodrošināt ES novērotāju iekļūšanu Tibetā, lai iegūtu objektīvu informāciju; saistībā ar to mudina Eiropas Komisiju uzņemties iniciatīvu;

20.  mudina Ķīnas Tautas Republiku izbeigt pārbaudīt un novērtēt olimpiskos sportistus pēc viņu politiskajiem uzskatiem un neapsvērt iespēju aizliegt tiem piedalīties olimpiskajās spēlēs, ja viņu viedoklis atšķiras no Ķīnas valdības oficiālā viedokļa;

21  pauž bažas par to, ka nav vienotas un efektīvas Eiropas mēroga politikas Tibetas jautājumā, lai nodrošinātu tibetiešu tautas tiesību ievērošanu un sekmētu Ķīnas un Tibetas attiecību politisku atrisinājumu;

22.  mudina Ķīnu nevilcinoties un jebkurā gadījumā pirms olimpiskajām spēlēm ratificēt Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām; aicina Pekinu ieviest nāves soda moratoriju, kā tas prasīts 2007. gada 18. decembrī pieņemtajā ANO rezolūcijā;

23.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu parlamentiem, Ķīnas Tautas Republikas parlamentam, Tibetas parlamentam trimdā, Ķīnas Tautas Republikas prezidentam un premjerministram, kā arī Starptautiskajai Olimpiskajai komitejai.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika