Állásfoglalásra irányuló indítvány - B6-0213/2008Állásfoglalásra irányuló indítvány
B6-0213/2008

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

29.4.2008

a Bizottság nyilatkozatához
az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján
előterjesztette: Umberto Guidoni, Marco Rizzo
a GUE/NGL képviselőcsoportja nevében
a Transzatlanti Gazdasági Tanácsról

A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B6-0213/2008
Előterjesztett szövegek :
B6-0213/2008
Elfogadott szövegek :

B6‑0213/2008

az Európai Parlament állásfoglalása a Transzatlanti Gazdasági Tanácsról

Az Európai Parlament,

–  tekintettel különösen a transzatlanti kapcsolatokról szóló 2007. április 25-i állásfoglalására, valamint az EU-USA gazdasági kapcsolatokról és az EU-USA transzatlanti partnerségi megállapodásról szóló 2006. június 1-jei állásfoglalására;

–  tekintettel a termékek és különösen a játékok biztonságáról szóló 2007. szeptember 26-i állásfoglalására,

–  tekintettel a Washingtonban tartott 2007. április 30-i EU-USA csúcstalálkozó eredményeire és különösen az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti transzatlanti gazdasági integráció fejlesztési keretére;

–  tekintettel az első Transzatlanti Gazdasági Tanácson 2007. november 9-én elfogadott közös nyilatkozatra és jelentésre;

–  tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (2) bekezdésére,

1.  minden szempontból súlyos kritikával illeti a transzatlanti piac kialakítására irányuló tervet, amely főként a világpiacok ellen irányul és egyértelműen protekcionista jellegű;

2.  megjegyzi, hogy az EU-USA kereskedelem teszi ki a nemzetközi kereskedelem 50%-át; úgy véli, hogy az EU-nak diverzifikálnia kell gazdasági kapcsolatait, meg kell őriznie az EU politikákat az olyan területeken, mint a közegészségügy vagy a környezetvédelem, és meg kell erősítenie a világ egyéb régióival fenntartott gazdasági kapcsolatait;

3.  felszólítja az Európai Uniót-t és az Egyesült Államokat, hogy tegyenek közös erőfeszítéseket egy olyan, igazságosabb kereskedelmi rendszer létrehozására, amely a dereguláció kikényszerítése és a nagyvállalatok profitjának előtérbe helyezése helyett a fejlesztésnek, a szegénység visszaszorításának, a környezetvédelemnek és a kulturális sokszínűségnek biztosít elsőbbséget;

4.  aggodalmát fejezi ki az USA subprime szektor válsága miatt, és sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy ezt a szektort enyhén (jelzáloghitel brókerek), vagy egyáltalán nem szabályozták, ennél fogva a Basel 2 szabályok sürgős felülvizsgálatára hív fel, különösen az átláthatóság területén;

5.  felhívja a Bizottságot, hogy gondoskodjon arról, hogy a Transzatlanti Gazdasági Tanács segítőkésznek bizonyuljon a dohai fejlesztési menetrend pozitív lezárásában, különösen a mezőgazdasági exporttámogatások csökkentése területén, amelyek tönkreteszik a fejlődő országok mezőgazdaságát és élelmezési önállóságát;

6.   felhívja a Bizottságot, hogy az árucikkek, különösen az élelmiszerek árát tegye a napirend alapvető pontjává, és hozzon létre egy mechanizmust az árak stabilizálására,

7.  javasolja, hogy a Bizottság tegye a Transzatlanti Gazdasági Tanács központi témájává a kereskedelmi vita kérdését; úgy véli, hogy az Európai Uniónak ragaszkodnia kell ahhoz, hogy visszavonják az olyan területen kívüli jogi rendelkezéseket, mint a Helms-Burton törvény;

8.  javasolja, hogy a Bizottság a Transzatlanti Gazdasági Tanácson belül tárgyalja meg, hogyan lehet nagyobb koherenciát elérni a kétoldalú kereskedelmi megállapodások és a WTO többoldalú kereskedelmi szabályai között abból a célból, hogy harmonikusabb és egyszerűbb nemzetközi kereskedelmi rendszert lehessen kialakítani; sürgeti a Bizottságot, hogy tűzze napirendre azt a kérdését, hogy hogyan lehet hatékonyan előre lépni a környezetvédelemre és a szociális normákra vonatkozó szabályok alkalmazásának irányába a nemzetközi kereskedelmi rendszerben;

9.  felhívja a Bizottságot, hogy kérje a Transzatlanti Gazdasági Tanácsot, hogy készítsen jelentést a szellemi tulajdonjogok érvényre juttatását célzó együttműködési tevékenységekről; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy előrelépésre van szükség a technológia fejlődő országok irányába történő átadásában; kéri a Transzatlanti Gazdasági Tanács támogatását a TRIPS-megállapodás eredményére vonatkozóan azon országok tekintetében, amelyeknek nincs gyógyszeripari termékek előállítására kapacitásuk, és hogy az EU és az USA tartózkodjon attól, hogy nyomást gyakorol a fejlődő országokra annak érdekében, hogy akadályozza a gyógyszerekhez való hozzáférésről szóló dohai nyilatkozat alkalmazását, illetve hogy olyan cikkeket vegyen be kétoldalú kereskedelmi megállapodásokba, amelyek akadályozzák e megállapodás alkalmazását;

10.  kéri a Tanácsot és a Bizottságot, hogy vitassa meg a transzatlanti partnerekkel, hogy miként lehet előrelépést elérni a fejlődő országok gyógyszerekhez való hozzájutása terén, és ellenezze nyomatékosan az Egyesült Államok azon kezdeményezését, hogy a fejlődő országokkal kötendő megállapodásokba olyan záradékot illesszenek be, amelyben az érintett országok lemondanak a a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló egyezményen belül a jelentősebb közegészségügyi problémák (AIDS, tuberkulózis stb.) kezeléséhez szükséges generikus gyógyszerek gyártását és importálását lehetővé tevő dohai megállapodás rendelkezésének alkalmazásáról;

11.  úgy véli, hogy számos az EU és az USA között dúló viszály fakad az élelmiszer és a biztonságos környezet biztosításának jogából, mint például a hormonkezelt hús és a GM-termékek; felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy az Európai Közösség vonatkozó jogszabályaival összhangban és azok védelmében lépjen fel;

12.  úgy ítéli meg, hogy mivel az EU és az USA együttesen a világ energiafogyasztásának 38%-áért felelősek és ezzel fő energiafogyasztók, együttesen kell fellépniük, és vezető szerepet kell vállalniuk az alternatív energiatermelési módok kifejlesztésében; hangsúlyozza a környezetvédelmi szempontból fenntartható alternatívák szükségességét a világ erdőinek védelme érdekében, valamint hangsúlyozza az óvatosságot a bioüzemanyagok terén;

13.  megismétli, hogy a „Helms-Burton”-féle területen kívüli törvények és a Kuba elleni embargó törvénytelenek és vissza kell vonni őket; felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy az EU–USA csúcstalálkozón vessék fel a kérdést, és munkálkodjanak ezek eltörlésére, szükség esetén pedig kényszerítsék az Egyesült Államokat állásfoglalásra a WTO-ban;

14.  mély aggodalmának ad hangot az Egyesült Államokkal folytatott jogalkotási párbeszéd kiegyensúlyozatlansága, és ennek az európai jogalkotásra gyakorolt hatása miatt;

15.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok parlamentjeinek, valamint az Amerikai Egyesült Államok elnökének és Kongresszusának.