Állásfoglalásra irányuló indítvány - B6-0230/2008Állásfoglalásra irányuló indítvány
B6-0230/2008

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

14.5.2008

A B6‑0153/2008 és B6‑0154/2008 számú szóbeli választ igénylő kérdésekhez
az eljárási szabályzat 108. cikkének (5) bekezdése alapján
előterjesztette: Tobias Pflüger, Willy Meyer Pleite, Adamos Adamou
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
a (szegényített) uránt tartalmazó fegyverek hatása az emberi egészségre és a környezetre – az ilyen fegyverek egyetemes betiltása felé

Eljárás : 2008/2570(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B6-0230/2008
Előterjesztett szövegek :
B6-0230/2008
Elfogadott szövegek :

B6‑0230/08

Az Európai Parlament állásfoglalása a (szegényített) uránt tartalmazó fegyverek emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatásáról – az ilyen fegyverek egyetemes betiltása felé

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az urán (többek között a szegényített urán) hagyományos lőszerekben történő felhasználásának káros hatásairól szóló, 2001. január 17-i, 2003. február 13-i és 2005. november 17-i állásfoglalásaira, amelyekben az alábbiakat kérte:

  • a)az urán balkáni, iraki, afganisztáni és más régiókban katonai műveletek során való felhasználásáról, valamint a katonákra, polgári személyekre és földjeikre gyakorolt hatásáról szóló átfogó vizsgálatok végzése – és a Parlament tájékoztatása azok eredményeiről;
  • b)az EU elővigyázatossági elvének megfelelően moratórium bevezetése valamennyi EU- és NATO-tagállamban;
  • c)globális moratórium bevezetése a teljes tilalom fényében;

–  tekintettel az ENSZ-főtitkár 2002. november 6-án, a környezet háborúkban és fegyveres konfliktusokban történő kizsákmányolásának megelőzése érdekében rendezett nemzetközi nap alkalmából elhangzott beszédére, amelyben megállapítja, hogy „noha nemzetközi megállapodások érvényesek a nukleáris, vegyi és biológiai fegyverekre, a környezetet új technológiák, például szegényített uránt tartalmazó lőszerek fenyegetik”,

–  tekintettel az ENSZ Közgyűlés „A szegényített uránt tartalmazó fegyverek és lőszerek használatának hatásai” című, 62/30. számú határozatára, amelyet 2007. december 5-én elsöprő többséggel fogadtak el, és amely felhívja a figyelmet a szegényített uránt tartalmazó fegyverek alkalmazásával kapcsolatos aggodalmakra, és sürgeti az ENSZ tagállamait, hogy ismét vizsgálják meg az uránt tartalmazó fegyverek által okozott egészségügyi kockázatokat,

–  tekintettel eljárási szabályzata 108. cikkének (5) bekezdésére,

A.  mivel a (szegényített) urán használata széles körben elterjedt a modern hadviselésben mind megerősített célpontok elleni lőszerként vidéki és városi környezetben, mind pedig rakéta- és tüzérségi támadásokkal szembeni megerősített páncélos védelemként,

B.  mivel az első iraki háborúban a szövetséges erők általi használatuk óta súlyos aggályok merültek fel e fegyverek katonai célpontok elleni alkalmazásakor keletkező apró uránrészecskék radiológiai és vegyi toxicitásával kapcsolatban; mivel aggályok merültek fel továbbá a célt tévesztett kilőtt lövedékek által a talajban és a felszín alatti vizekben okozott szennyezéssel kapcsolatban,

C.  mivel annak ellenére, hogy a tudományos kutatások – részben a katonai hatóságoknak a független és korszerű kutatásokkal szembeni ellenállása miatt – ez idáig még nem szolgáltak a káros hatásokkal kapcsolatos meggyőző bizonyítékkal, számos tanúbizonyság áll rendelkezésre ezen anyag mind a katonai (pl. a Balkánról visszatérő olasz személyzet és a Koszovóból visszatérő katonák), mind polgári személyeket (pl. az iraki várandós anyák és torz gyermekeik) érintő káros és gyakran halálos hatásairó,

D.  mivel az elmúlt néhány évben jelentős előrelépés történt a szegényített uránium környezeti és egészségügyi kockázatainak megértése terén, és mivel megérett az idő arra, hogy a nemzetközi katonai szabványokat is hozzáigazítsák ezen előrelépésekhez,

E.  mivel a szegényített urán fegyverekben történő felhasználása ellentmond az írásos és szokásjogon alapuló nemzetközi, humanitárius és környezeti jogban foglalt alapvető szabályoknak és elveknek,

1.  sürgeti az Unió tagállamait, hogy a tartsák tiszteletben a 2007. december 5-én elfogadott ENSZ-határozat (1) bekezdését, és az ENSZ Közgyűlése 63. ülésszaka (2009. augusztus/szeptember) előtt nyújtsanak be álláspontjukat is magában foglaló jelentést a szegényített uránt tartalmazó fegyverek és lőszerek alkalmazásának hatásairól;

2.  javasolja, hogy az átdolgozott Európai Biztonsági Stratégiában az EU főképviselője tegyen említést a szegényített uránt tartalmazó lőszerek gyártásának és használatának betiltásáról;

3.  felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy indítsanak alapos vizsgálatot a szegényített urán használatát illetően minden olyan területen, ahol nemzetközi műveletek keretében európai katonai vagy polgári személyzetet vetettek be; sürgeti a NATO-t és az Egyesült Államokat, hogy biztosítsák teljes körű hozzájárulásukat e vizsgálatokhoz;

4.  sürgeti a tagállamokat, hogy a jövőbeli műveletek keretében az EBVP-műveletek során ne alkalmazzanak szegényített uránt tartalmazó fegyvereket, és ne vessenek be katonai és polgári személyeket olyan területeken, ahol nincs biztosíték arra nézve, hogy szegényített uránt nem használtak, illetve nem fognak használni – pl. Koszovó esetében;

5.  sürgeti a tagállamokat, a Tanácsot és a Bizottságot, hogy nyújtsanak teljes körű tájékoztatást misszión részt vevő katonai és polgári személyzetük és szakmai szervezeteik számára annak valószínűségéről, hogy szegényített uránt használtak vagy használhatnak a bevetési területeken, valamint tegyék meg a megfelelő óvintézkedéseket;

6.  felhívja a tagállamokat, a Tanácsot és a Bizottságot, hogy állítsanak össze környezetvédelmi lajstromot a szegényített uránnal szennyezett területekről (ideértve a kísérleti robbantási területeket is), és nyújtsanak teljes körű – az anyagira is kiterjedő – támogatást az áldozatok és hozzátartozóik megsegítésére létrehozott projektek, valamint az érintett területek megtisztítását célzó műveletek számára;

7.  felhívja az EU és a NATO tagállamait, hogy folytassák a szegényített uránt tartalmazó fegyverek használatának teljes betiltására – vagy legalábbis korlátozására –, valamint a tilalom fenntartására irányuló erőfeszítéseiket, és szisztematikusan számolják fel az ilyen típusú fegyverek gyártását és beszerzését;

8.  felkéri a tagállamokat és a Tanácsot, hogy – például az ENSZ-en keresztül – vállaljanak vezető szerepet egy olyan nemzetközi megállapodás kidolgozásában, amely betiltaná az uránt tartalmazó fegyverek fejlesztését, gyártását, felhalmozását, átadását, tesztelését és használatát, valamint előírná a meglévő készletek megsemmisítését vagy újrahasznosítását;

9.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, a NATO-nak és a NATO Parlamenti Közgyűlésének, az ENSZ-nek és az ENSZ Környezetvédelmi Programjának, az Euromil-nek, a Nemzetközi Vöröskeresztnek, az Egészségügyi Világszervezetnek, az urántartalmú fegyverek betiltására alakult nemzetközi koalíciónak, valamint az iraki orvosok szövetségének.