Predlog resolucije - B6-0231/2008Predlog resolucije
B6-0231/2008

  PREDLOG RESOLUCIJE

  14. 5. 2008

  k izjavi Sveta in Komisije
  v skladu s členom 103(2) poslovnika,
  ki ga predlagajo André Brie, Gabriele Zimmer in Esko Seppänen
  v imenu skupine GUE/NGL
  o vrhu EU-Rusija

  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B6-0231/2008
  Predložena besedila :
  B6-0231/2008
  Sprejeta besedila :

  B6‑0231/2008

  Resolucija Evropskega parlamenta   o vrhu EU-Rusija

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Rusko federacijo na drugi, ki je bil sklenjen v zgodnjih devetdesetih in se je iztekel leta 2007,

  –  ob upoštevanju cilja EU in Rusije, določenega v skupni izjavi po vrhu v Sankt Peterburgu 31. maja 2003, da se ustvarijo skupni gospodarski prostor, skupni prostor svobode, varnosti in pravice, skupni prostor sodelovanja na področju zunanje varnosti in skupni prostor raziskovanja in izobraževanja, vključno s kulturo,

  –  ob upoštevanju posvetovanj med EU in Rusijo na temo človekovih pravic, še posebej zadnjih posvetovanj, ki so potekala 17. aprila 2008,

  –  ob upoštevanju svojih resolucij o odnosih med EU in Rusijo,

  –  ob upoštevanju člena 103(2) svojega poslovnika,

  A.  ker so se odnosi med EU in Rusijo v zadnjem desetletju nenehno krepili, iz česar je nastalo močno in vsestransko gospodarsko povezovanje in soodvisnost, ki bosta v naslednjih letih še večja,

  B.  ker je Rusija pomembna soseda EU ter močan politični in gospodarski dejavnik v regiji in na mednarodnem prizorišču,

  C.  ker imata tako EU kot Rusija precejšnjo odgovornost za stabilnost, varnost in blaginjo celotne Evrope; ker se soočata z izzivom, kako premagati nezaupanje in vzpostaviti konstruktiven odnos,

  D.  ker sklenitev sporazuma o strateškem partnerstvu med EU in Rusko federacijo ostaja izjemno pomembna za nadaljnji razvoj in poglabljanje sodelovanja med partnericama; ker je treba pogajanja o novem strateškem partnerstvu začeti še letos, kakor hitro je mogoče,

  E.  ker so na nedavnih volitvah v dumo in predsedniških volitvah, ki niso potekale v skladu z vsemi demokratičnimi standardi OVSE, prebivalci Rusije glasovali za stabilnost in kontinuiteto, povezano s predsednikom Putinom in predsedniškim kandidatom, ki ga je predlagal; ker ima predsednik Medvedjev trden mandat, ki mu ga je podelila večina Rusov,

  F.  ker je treba vzpostaviti nadaljnji dialog med partnerji, katerega cilj je sporazum o resničnih „skupnih vrednotah“,

  G.  ker se vedno znova pojavlja zaskrbljenost nad dvomljivim spoštovanjem in varovanjem človekovih pravic, državnim nadzorom nad mediji, čedalje slabšimi pogoji za delovanje nevladnih organizacij, političnim nadzorom nad pravosodjem ter preprekami, ki ovirajo delovanje politične opozicije; ker je Ruska federacija polnopravna članica Sveta Evrope in Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, s čimer se je zavezala načelom demokracije in spoštovanju osnovnih človekovih pravic,

  H.  ker je novi ruski predsednik Dmitrij Medvedjev v govoru ob svojem ustoličenju potrdil svojo zavezanost vzpostavitvi zrelega in učinkovitega pravnega sistema, ki bi naj predstavljal predpogoj za gospodarski in socialni razvoj Rusije,

  I.  ker obstaja zaskrbljujoča konkurenca med EU in Rusijo na področju ustvarjanja območij vpliva v skupni soseščini; ker ta konkurenca preprečuje rešitev trajnih sporov, obstaja pa tudi nevarnost, da bo zakrivila nove; ker bi Evropska unija in Ruska federacija mogli in morali aktivno sodelovati pri vzpostavljanju miru in stabilnosti v skupni soseščini;

  J.  ker je oskrba z energijo eno glavnih področij sodelovanja med EU in Rusijo; ker skorajda 40 % v EU uvoženega plina dobavi podjetje Gazprom; ker po drugi strani Rusija več kot 60 % izvoženega olja in plina dobavi v EU; ker takšna vzajemna odvisnost koristi obema stranema,

  K.  ker so se v toku zgodovine odnosi med Rusijo in posameznimi državami članicami EU različno razvili; ker je ta zgodovinska izkušnja eden od vzrokov, zakaj EU ni uspela oblikovati učinkovite politike do Rusije; ker je takšno stanje kontraproduktivno,

  1.  ponovno izraža prepričanje, da je za doseganje strateškega sodelovanja Rusija pomembna partnerica, s katero EU nima zgolj skupnih gospodarskih in trgovinskih interesov, temveč si z njo deli tudi cilj tesnejšega sodelovanja na mednarodnem prizorišču in v skupni soseščini;

  2.  poziva države članice EU, naj pozabijo na nesoglasja, pomislijo na prednosti, ki bi jih prineslo skupno stališče ter se Rusiji približajo z realističnim pristopom, ki bo temeljil na skupnih interesih in dejstvih; obžaluje zamudo EU pri oblikovanju mandata za pogajanja o novem sporazumu o partnerstvu in sodelovanju in poziva Svet, naj doseže dogovor še pred vrhom EU-Rusija, ki bo potekal 26. in 27. junija 2008 v Hanti Mansijsku;

  3.  pozdravlja izbiro lokacije za vrh EU-Rusija, saj gre za območje, v katerem je naseljena ena od ugro-finskih manjšin;

  4.  poziva Komisijo, Svet in države članice Evropske unije, naj skupaj z vlado Ruske federacije izkoristijo 21. vrh EU-Rusija v Hanti Mansijsku kot novo odskočno desko za dodatno krepitev odnosov med Evropsko unijo in Rusijo, tako da začnejo s pogajanji o novem sporazumu o partnerstvu in sodelovanju ter s tem postavijo temelje za nadaljnje otipljive rezultate v bližnji prihodnosti;

  5.  tako kot prebivalci Rusije izraža resno zaskrbljenost zaradi načrtov ZDA o postavitvi protiraketnega ščita v državah članicah EU; meni, da lahko novi protiraketni sistem sproži vnovično tekmo v oboroževanju, zaradi katere utegne Evropa postati tarča vojaških napadov, prav tako pa lahko ustvari nov politični razkol med državami članicami EU, pa tudi med Rusijo in Evropsko unijo; poziva ZDA, naj umaknejo omenjene načrte, ki so vznemirili evropsko javnost; poziva vladi in parlamenta Češke republike in Poljske, naj ne odobrijo postavitve protiraketnega ščita na svojem ozemlju;

  6.  zavrača zunanjo politiko, katere cilj je ustvarjanje območij vpliva; poudarja potrebo po polnem spoštovanju suverenosti in ozemeljske celovitosti vseh držav, vključno s pravico vsake od njih, da na podlagi lastnih interesov in brez vmešavanja drugih razvija odnose z drugimi državami in organizacijami; poziva EU in Rusijo, naj ravnata skladno s tem;

  7.  poziva Komisijo in Svet, naj skupaj z rusko vlado poiščeta skupne pobude, katerih cilj bo z razširjenim dialogom o dokončni rešitvi trajnih sporov povečati varnost in stabilnost v skupni soseščini;

  8. je seznanjen z nenehno izmenjavo mnenj o človekovih pravicah v Rusiji, ki je del posvetovanj med EU in Rusijo o človekovih pravicah; poudarja zelo zaskrbljujoče razmere v Rusiji v smislu spoštovanja človekovih pravic, demokracije, svobode izražanja, pravice civilne družbe ter posameznikov, da ugovarjajo oblastem in od njih zahtevajo, da prevzamejo odgovornost za svoja dejanja; poudarja pomen neodvisnosti nevladnih organizacij od nacionalnih vlad za razvoj civilne družbe; je seznanjen z zaskrbljenostjo, ki jo je Rusija izrazila na račun kršitve človekovih pravic v EU, zlasti v zvezi z rusko govorečimi manjšinami v baltskih državah;

  9.  je seznanjen z nedavnim sporazumom o vizumskih olajšavah med EU in Rusijo, vendar poudarja, da je treba sprejeti ambicioznejše vizumske olajšave, ki bodo veljale tudi za navadne dobroverne potnike, ki ne spadajo v nobeno od predhodno določenih kategorij, dolgoročno pa doseči liberalizacijo;

  10.  je seznanjen z okrepljenim sodelovanjem med EU in Rusijo na področju civilnega in kazenskega pravosodja, zajezitve nezakonitega priseljevanja ter boja zoper preprodajo drog in trgovino z ljudmi; vztraja pri tem, da je treba pri tem sodelovanju v celoti upoštevati državljanske svoboščine in človekove pravice;

  11.  pozdravlja okrepljen dialog med EU in Rusijo o energetskih vprašanjih; poudarja, da mora nadaljnje sodelovanje na tem področju temeljiti na načelih soodvisnosti in preglednosti, izpostavlja pa tudi pomen vzajemnosti; poudarja, da je treba več pozornosti nameniti energetski učinkovitosti, varčevanju z energijo in obnovljivi energiji;

  12.  pozdravlja nov ruski zakon, ki v ruski izobraževalni sistem vpeljuje ključne elemente bolonjskega procesa; zahteva več možnosti za sodelovanje ruskih študentov in akademikov v programih izmenjave, ki jih nudi EU; podpira zamisel o vključitvi Rusije v sedmi okvirni program za raziskave;

  13.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic in Ruske federacije ter Svetu Evrope in Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi.